Bilgi ve Uygulama

Eğitimler


Ulvi Asil Yılmaz 23.06.2019
Varistör doğrusal olmayan bir direnç özelliği gösteren, gerilim kontrollü elektronik devre elemanıdır. Değeri uygulanan gerilime bağlı olarak değişen bir direnç türüdür. Uçlarına uygulanan gerilim 10 volt olduğunda varistör direnci 10 ohm' a kadar düşer ve devreden yine 1 amper akım akar...
Ulvi Asil Yılmaz 22.06.2019
Üç veya daha fazla bacağı olan ve direnç değeri ayarlanabilen devre elemanlarıdır. Kullanım alanı amacına göre ve yerine göre birçok özellik taşır. Bir iki kez ayar yapıldıktan sonra bir daha ayar gereksimi olmayan devrelerde trimpot tercih edilir...
Ulvi Asil Yılmaz 21.06.2019
Bu yazıda tel sargılı dirençler anlatılmaktadır.
Krom-Nikel, Nikel-Gümüş, Konstantan, Tungsten, Manganin vb. maddelerden üretilir. Direnç görevini yapan krom-nikel maddesi yalıtkan bir tüp üzerine sarılarak elde edilir...
Ulvi Asil Yılmaz 20.06.2019
Bu yazıda film dirençlerin nasıl imal edildiği madde madde ve ayrıntısına ayrıntısına anlatılmaktadır.
Yüksek ısı dayanımlı ve izolasyonlu seramik veya cam tüp, imalatı yapılacak direncin stiline ve gücüne göre hazırlanır...
Ulvi Asil Yılmaz 20.06.2019
Metal Film Dirençler
Bir direncin renk kodunun hesaplanması
Renk Toleransları
...
Ulvi Asil Yılmaz 19.06.2019
Direnç görevini yapan karbon tanecikleri yalıtkan bir tüp içine konarak elde edilmiştir. Elektronik sanayinde her bir komponentin bir mühendislik kodu vardır. Mühendislik kodu her bir komponentin genel tanımını içerir...
Ulvi Asil Yılmaz 19.06.2019
Direnç görevini yapan karbon maddesi yalıtkan bir tüp üzerine film tabakası olarak kaplanarak elde edilmiştir...
Ulvi Asil Yılmaz 16.06.2019
Direnç Nedir?
Paralel Bağlantı
Seri Bağlantı
...
Ulvi Asil Yılmaz 15.06.2019
Ω
Bir direnç üzerinden akım geçtiğinde direncin değeri ve geçen akımın şiddetine göre direnç üzerinde bir gerilim düşümü meydana gelir...
Ulvi Asil Yılmaz 13.06.2019
Elektronik bilgisi için bilinmesi gereken temel terimler bu yazıda anlatılmıştır.
Elektrik
Madde
Atom...
Ulvi Asil Yılmaz 21.04.2019
Elektronikte kullanılan birimler 1000'er aralıkla büyür ve küçülür. Bu birimler devre uygulamalarında karşımıza çıkcaktır. Örnek olarak 1000 ohm değerinde bir direnç 1 K ohm larak ifade edilecektir. 1 birim=B ile ifade edilirse üst katları vardır...
İsmail Sahillioğlu 10.04.2019
Değişkenler  programlama dillerinin vazgeçilmez öğelerindendir. Değişkenler program yazarken, bellek konumlarının adres sayılarını kullanmak yerine benzersiz bir adla ilişkilendirip bu konumlar üzerinde veri organizasyonu yapmamızı sağlar. Biz insanlar için adlarla çalışmak sayılarla çalışmaktan daha kolaydır.
İsmail Sahillioğlu 26.03.2019
JAL "Just Another Language" sözcüklerinin kısaltılmışıdır. Türkçeye, "Yalnızca Başka Bir Dil" olarak çevrilebilir. Microchip firmasının 8-bit PIC mikordenetleyicileri için geliştirilen açık kaynaklı, yüksek-düzeyli ve ücretsiz bir programlama dilidir.
Ulvi Asil Yılmaz 10.03.2019
Etiketlerin Yazım Biçimi
Özelliksiz Etiket
Sıkça Kullanılan Etiketler

Ulvi Asil Yılmaz 03.03.2019
HTML Nedir?
HTML'nin Tarihçesi
HTML Yapısı
Etiket Yapısı
Mehmet Yılmaz 25.07.2017
Bu yazımızda iPhpne ve iPad için "Xcode" ile iOs uygulaması geliştirmeye başlayacağız. Xcode kurulumunuzun tamam olduğunu var sayıyoruz ve başlıyoruz.
Mehmet Yılmaz 24.07.2017
Bu yazımızda "Android Studio" ile android uygulaması geliştirmeye başlayacağız. Android Studio kurulumunuzun tamam olduğunu var sayıyoruz ve başlıyoruz.
İsmail Sahillioğlu 18.04.2017
PIC denetleyicilerde; her biri 8-bit genişliğinde olan, Special Function Registers/Özel İşlev Yazmaçları ve General Purpose Registers/Genel Amaçlı Yazmaçların bulunduğu veri bellekleri haritalandırılmış bir yapıya sahiptir. Bu bellek haritası modelden modele değiştiğinden dolayı burada yalnızca PIC16F628A modelinin veri belleği yapısından ve bu bellekte verinin nasıl işlenebileceği ve yönetilebileceğinden söz edeceğim.
Mehmet Yılmaz 13.11.2011
İşlemsel yükselteç, İşlemsel Kuvvetlendirici, Operational Amplifier, OPAMP
Bu yazı dizisinde OPAMP ve ilgili konuları detaylandırmaya ve örneklendirmeye çalışacağım.
Mehmet Yılmaz 30.12.2005
Piyasada çeşitli yöntemler kullanarak yapılmış değişik tiplerde frekansmetreler satılmaktadır. Analog ibreli, titreşimli, sayısal, programlarla yapılmış olanlar bunlardan bazısıdır. Biz bu tiplerden sadece sayısal (dijital) entegrelerle gerçekleştirilen sayısal göstergeli tür üzerinde duracağız
Sayfa:< .. 12
Konular