Bilgi ve Uygulama

P Tipi

Yazılar:
Ulvi Asil Yılmaz 26.06.2019
Bir germanyum atomunun en dış yörüngesinde (valans yörünge) dört bağımsız elektron bulunmaktadır. Buna en dış yörüngesinde beş bağımsız elektron bulunan arsenik, antimon veya fosfor karıştırılırsa N Tipi yarı iletken madde elde edilir. Bağımsız elektronu çok fazla olan bir enerji kütlesi meydana gelir...
Konular