Bilgi ve Uygulama

CD 4510 CD 4516

Yazar: Mehmet Yılmaz
Tarih: 21.03.2004
Türkçe

CD4510: CMOS BCD, Up/Down Yukarı/Aşağı Counters (Sayıcılar).
CD4516: CMOS Binary, Up/Down Yukarı/Aşağı Counters (Sayıcılar).


CLOCK (15)- Saat pals girişidir. Sayılması istenen frekans veya palsların sayılması işleminin seri bağlı entegrelerle yapılmasının istersek, entegrelerin CLOCK girişlerinin birinci entegrede olanı ilk palsları alır. Diğer entegrelerin CLOCK girişleri bir önceki entegrenin CARRY-OUT çıkışından (çıkışlarından) alır. Bu şekil çalışma bağlantıya seri saat pals girişli denebilir. Çünkü entegrelerin saat pals sürülmesi seri çalışmaktadır. Eğer çalışmanın paralel olmasını istersek, entegrelerin clock uçlarını birleştiririz. Girişteki entegrenin CARRY-IN ucu şase yapılır. Diğer bütün entegrelerin carry-in uçları bir önceki entegrenin CARRY-OUT ucuna bağlanır. Bu bağlantıyla yapılan çalıştırma şekline paralel çalışma diyebiliriz. Paralel çalışma seri çalışmaya göre daha hızlıdır.

UP/DOWN (10)- 1 olduğunda ileri sayım yapar, 0 olduğunda geri sayım yapar. Entegreler grup sekilinde bağlantılı ise, bütün entegrelerin UP/DOWN gerişleri paralel bağlanır (birleştirilir).

CARRY IN (5)- Sayımı bekletir. 0 olduğunda sayım yapılır, 1 yapılınca sayım son değerinde durur. Tekrar 0 yapıldığında, sayım beklediği son değerden devam eder.

CARRY OUT (7)- CARRY-IN, 0 'da iken sayıcının toplam sayımının bölümü olan (sayıcı kapasitesinin) değer çıkışa verilir. Carry in 1 yapılırsa, carry out 1 seviyesinde beklemeye geçer. Entegrenin kapasitesine göre (10 'lu veya 16'lı -BCD Type or Binary Type- oluşuna göre) son değerde bir pals verir.

RESET (9)- Sayıcıyı sıfırlamak için 1 yapılır. 0 yapılınca sayıma yeniden başlanır. Sayımda ulaşılan değerleri iptal eder.

PRESET ENABLE (PE) (1)- 0 olduğunda normal sayım yapılır, sayımı yapılan değerler çıkışa aktarılır. PE 0 yapıldığında çıkışa aktarılan normal sayım değerleri, PE 1 yapıldığında iptal edilerek P girişlerindeki son değer çıkışlara aktarılır. PE tekrar 0 yapıldığında sayma işlemi yeni giren değerden sayıma devam eder. UP/DOWN, UP konumunda iken, P girişlerinin son değerinden iteri sayıma devam edilir. UP/DOWN, DOWN konumunda iken P girişlerinin son değerinden geriye sayıma devam edilir.

P girişleri: P1-4, P2-12, P3-15, P4-3.

Q çıkışları (çıkışlar): Ql-6, Q2-11, Q3-14, Q4-2.

Vdd (besleme +): 16

Vss (besleme -): 8Şekil 1: 4510, 4516 entegresi sembol görünümü.

Şekil 2: 4510, 4516 entegresi bacak görünümü.

Şekil 3: 4510 Zaman çizelgesi.

Şekil 4: 4516 Zaman çizelgesi

Şekil 5: CD4510 entegresi görünümü.


Konular