Bilgi ve Uygulama

Ohm Kanunu ve Direnç

Yazar: Mehmet Yılmaz
Tarih: 24.04.2004
Türkçe

OHM KANUNU: Direnç bulunan bir devrede gerilim, akım ve direnç arasındaki bağlantıyı açıklar. Devreye uygulanan gerilim eşit aralıklarla arttırıldığında, devre akımının da eşit miktarda arttığı görülür. Devre geriliminin devre akımına oranı sabittir. Sabit kalan E/I oranına devre direnci ( R ) denir.

OHM KANUNU: Bir elektrik devresinde değişen gerilim değerlerinin sağladığı akım değerlerine oranı sabittir ve devre direncine eşittir.

Değişim Formülleri:

E=I*R 

I=E/R

R=E/I

DİRENÇ:

1. Elektrik akımına gösterilen zorluktur.

2. Bir elektrik devresinde E/I oranını sağlayan sabite denir.

OHM'LUK DİRENÇ DEĞERİ:

1. İki nokta arasındaki 1 voltluk gerilim farkı altında devreden 1 amperlik akım geçmesini sağlayan direnç değeridir.

2. 0 °c de 1mm² kesitinde ve 106,3 cm uzunluğunda civa sütununun elektriğe gösterdiği dirence eşittir.

DİRENÇ MALZEMESİ: Bir maddenin atomunun son yörüngesindeki elektron sayısı 4 adet ise o madde direnç malzemesidir.


Konular