Bilgi ve Uygulama

Joule Kanunu

Yazar: Mehmet Yılmaz
Tarih: 01.05.2004
Türkçe

James Prescott Joule 1818 ile 1889 yılları arasında yaşamış bir İngiliz Fizikçidir. Esasen Isı enerjisi ile Mekanik enerjinin eşdeğer olduğunu göstermiştir ve “Joule” adı enerji birimine verilmiştir.

Joule Kanunu: “Bir iletkenden bir saniyede geçen elektriğin verdiği ısı: iletkenin direnci ile, geçen akımın karesinin çarpımına eşittir”.

W = R x I² dir.

Formül kalori olarak şu şekildedir:

Kalori = 0.2388 x R x I x I x t saniye

Bir kalori 4.1868 Joule eşittir.O halde

Joule = R x I x I x t saniye olur.

Güç birimi olan Watt, İskoç mühendis James Watt'tan (1736 - 1819) isim almıştır.

Watt = Joule / saniyedir. O halde;

W = R x I² olur.

Ohm kanununda ki R = V / I eşitliğini burada yerine koyarsak, bir formülümüz daha olur:

W = V x I

Örnek: 10 ohm değerinde bir direnç 10 Volt luk bir gerilime bağlanıyor. Bu direncin gücü ne olmalıdır?

V = R x I olduğundan bu dirençten 1 Amper akım geçtiğini görüyoruz. Bu direncin 1 Amper akıtması için gücünün, W = R x I² den

W = 10 x 1 x 1 işleminin sonucu 10 watt olması gerekir.

Konular