Bilgi ve Uygulama

Otomobillerde Elektronik Ateşleme

Yazar: Mehmet Yılmaz
Tarih: 23.08.2004
Türkçe
Otomobillerde veya diğer benzinli araçlarda kullanılan ve ateşleme işleminin yerine getirilmesini sağlayan kontaklar üzerinde oluşan yüklerden dolayı yanmaktadırlar. Bu kontakların bozulmalarını önlemek amacıyla transistörlü ateşleme cihazları geliştirlmiştir.

Transistörlü ateşleme cihazlarının işlevi sadece platin kontaklarını yanmaktan korumaktadır. Elektronik ateşleme devresi takılmış bir otoda platinin bir kere ayarlanması ile platin aralığı ayarı (platin kontaklarının kapalı kalma açısı) uzun süre bozulmaz ve platin kontaklarının yanması (meme yapması) nedeniyle motor gücünün düşmesi önlenir.

Platinin rahat çalışması açısından iyileştirmeler getirse bile, elektronik ateşleme devreleri, ateşleme kıvılcımlarının kalitesi açısından tam bir iyileştirme getirmemektedir.

Bu cihazların temel işlevi, platin kontaklarının fonksiyonunun aynen izleyerek ateşleme bobinini ayarlanmış platin kontağı açısı ile sürer.

Elektronik ateşleme devreleri, platinin çalışmasını aynen bobine aktardığından dolayı platin kontaklarından oluşan temas bozukluklarını da (sıçramalarını da) ateşleme bobinine aktarmaktadır. Bu gibi durumlar için devrenin kalitesinin yükseltilmiş olmasında faydalar vardır. Ayrıca devrenin ateşleme bobinini aşırı ısıtmaması gerekmektedir. Bu gibi durumları önlemek için devrenin ek devre elemanı ile düzenlenmesi (ek olarak gerekli olabilecek endüktansların kullanımı) yapılabilir. Örneğin, motorun yüksek devirlerinde bobin akımının süresinde yapılacak her atış, motorun gücünü yükseltecek ve yakıt harcamasını düşürecektir. Fakat böyle bir durumda ateşleme bobinleri aşırı derecede ısınabilirler. Böyle bir durumda bobinin yükünü hafifletmek gerekmektedir. Ayrıca böyle bir durumda kıvılcımları da iyileştirmek gerekmektedir. Bu gibi amaçlar ile ateşleme bobinine paralel endüktanslar kullanılabilir (kullanılması gerekli olabilir).

Elektronik ateşleme cihazları tam olarak kontakların işlevini yerine getiresemeler de, motorların çalışmasında beklenen iyileştirmeyi gerçekleştirmektedir.

Konular