Bilgi ve Uygulama

Tristör veya Triac tetikleme elemanları ve test devreleri

Yazar: Mehmet Yılmaz
Tarih: 26.12.2004
Türkçe

Test Devresi 1: Put ile tristör veya triac tetikleme devresi.NOTLAR: R3'ün değerine bağlı olarak:

R3, 150K: Flaşör gibi çalışıyor, yanma ve sönme süresi uzun oluyor.

R3, 100K: Flaşör gibi çalışıyor, yanma ve sönme süresi kısa oluyor.

R3, 47K: Sürekli yanıyor. C1'in değeri yanıp sönme süresini etkiliyor.


Test Devresi 2: Put ve transistor ile gerçekleştirilen tetikleme ve kontrol devresi.NOTLAR: R5 yük üzerinde gerilim ayarı yapıyor.


Test devresi 3:
UJT kullanılarak gerçekleştirilen tetikleme devresi.NOTLAR: Bu devre alternatif akımda çalışıyor.


Test Devresi 4: UJT kullanılarak gerçekleştirilen kontrollü tetikleme devresi.NOTLAR: R2 ile lamba üzerindeki akım azaltılıp çoğaltılabiliniyor.


Test Devresi 5: Kontrol palsı ile denetlenebilen ve UJT tetiklenen SCR veya TRIAC tetikleme devresi.


NOTLAR: Bu devre SCR veya TRIAC’ı anahtar gibi kontrol etmeyi sağlıyor. Devre, bu haliyle girişteki kare dalganın frekansına göre yanıp sönüyor fakat çalışması kusurludur. Çünkü, SCR'nin geytine kare dalganın ve alterna­tif akımdan elde edilen palsların karışımı olan palslar gönderilmekte bu ise, bu devrede kullandığımız alternatif akımın frekansının ve paydalarının kare dalga frekansıyla çakıştığı noktada SCR'nin tam iletimde diğer durumlarda ise faz çakışmamazlığı nedeniyle SCR'nin iye çalış­maması sonucunu doğurmaktadır.


Test Devresi 6: Silicon Bilateral swith (SBS).NOTLAR: SBS'nin ölçümü PNP bir transistor gibi olmaktadır. Deneme devresinde kullanılan butonların iletim esnasında 100 ohmluk direnci var. B2'ye basınca led yanmakta, B1'e basınca led sönmektedir.

Bu devre, alternatif akımda SBS'yi bozmaktadır.


Test Devresi 7: Silicon Bilateral Swith (SBS) ile gerçekleştirilen tetikleme devresi.NOTLAR: Herhangi bir butona basınca lamba sönüyor. Butonlara basılmadığı sürece ampul yanıyor. Rl'in değeri ampul üzerine düşen voltaj miktarını etki­liyor.

R1= 24K ise L= 5 volt
R1= 10K ise L= 9 volt
R1= 5K6 ise L= 10 volt


Test Devresi 8: (SBS) ile gerçekleştirilen tetikleme devresi.


NOTLAR: R2 570 ohm veya daha küçük değerlerde lamba sönüyor. Daha büyük değerlerde lamba yanıyor.


Test Devresi 9: SBS’nin kullanıldığı Lojik kontrollü tetikleme devresi.NOTLAR: Devrenin çalışması iyi ve pek çok uygulama için yeterlidir.


Test Devresi 10: Kondansatörün tetikleme elemanı olarak kullanıldığı Simplex tetikleme devresi.C1=100nF: Ampulde düşük ışık veriyor.
C1=2u2: Ampulde yüksek ışık veriyor.


Test Devresi 11: Lojik pals girişli Simplex tetikleme devresi.Notlar: Devrenin çalışması uygulama devreleri için kusurludur.


Test Devresi 12: Yük voltajı ayarlanabilen, UJTnin tetikleme elemanı olarak kullanıldığı tetikleme devresi.NOTLAR: R2 yük voltajını ayarlıyor.

Devrenin çalışması iyi ve pek çok uygulama için yeterlidir.


Test Devresi 13: UJT’nin tetikleme elamanı olarak kullanıldığı ve LM723 entegresi ile yükün kontrol edildiği tetikleme devresi.NOTLAR: R2 yük voltajını kontrol ediyor.
R5 devrenin voltaj kontrol hassasiyetini ayarlıyor.
Devre bu haliyle voltaj ayarlama açısından çok kritik.
Geliştirilmesi gerekir.
Çalışması normal.


Test Devresi 14: (SBS) ile gerçekleştirilen yükün transistorlü düzenek ile kontrol edilebildiği tetikleme devresi.


NOTLAR: Cf: Kulanmakta fayda var. 3u3 gibi bir değer yeterlidir.
Rl, R2: değerleri yaklaşıktır. Bu haliyle ayar sahası dar oluyor. Devrenin çalışması normal.
Cf yük üzerinde etkili olup, değişikliğe yol açıyor.

Konular