Bilgi ve Uygulama

Yazıcılar ve Çeşitleri

Yazar: Bülent Çaya
Tarih: 08.01.2005
Türkçe

Teknoloji çok hızlı ilerliyor, ama bazı şeyler kolay kolay değişmiyor. Örneğin, Hala vazgeçemediğimiz bilgi saklama ve iletim ortamı, kağıt....Yazılı bilgi, kağıt üzerine nakşedilmiş harfler ve resimler, insanlığın bilinene tarihi kadar eski. Şimdilik hiç bir ekran kağıdın yerini alacak gibi görünmüyor. Ayrıca kağıttan oluşan dosya, dergi, kitap gibi bilgi kaynaklarına her yerde ve her zaman erişebiliyorsunuz, bilgisayara bağımlı olmadan...

Bundan ötürü spekülasyonların tersine, gün geçtikçe daha hızlı ve daha çok noktadan oluşan, daha çok rengi verebilen, daha detaylı ve kaliteli çıkış verebilen yazıcılar ve yeni yazıcı teknolojileri ortaya çıkıyor. PC devriminin ilk yıllarında kağıdın ofislerden kalkacağı ve her şeyin elektronik bir ortama taşınacağı iddia ediliyordu. Oysa beklenenin tam tersi oldu: Kağıt üzerindeki bilgiye yüzyıllılardır beslediğimiz sadakat, bu gün çok sayıda yazıcı modelini ve yeni yazıcı teknolojilerini,doğurdu.Her çeşit yazıcı PC’nize seri veya paralel olarak bağlanabilir. Eskiden yazıcıların mekanik yapıları zaten yavaş olduğu için seri bağlantı da kullanılırdı. Bu gün ise yazıcılar için çok daha hızlı olan paralel bağlantı tercih ediliyor. Yazıcı bağlantısında veriler tek yönlü, (bilgisayardan yazıcıya doğru) olarak iletilir. Bilgisayar ile yazıcı arasında verilerin yanı sıra, kontrol kodları da yollanır. Bu kodlar kullanılarak iki birim arasında senkronizasyon ve işlem durumları hakkında bilgi alış-verişi sağlanır.

Örneğin yazıcıda kağıdın bittiği bilgisayara bildirilerek programın bunun ile ilgili olarak kullanıcıyı uyarması sağlanır. Bilgisayarınızın bir yazıcısı varsa, yazıcının da mutlaka bir bilgisayarı vardır! Yani yazıcılar da kendilerine has bir mikroişlemci, belli sayıda karakter depolamalarına imkan veren bir ara bellek ya da buffer (tampon) içeririler. Günümüzde hem teknoloji hem de fiyat açısından büyük çeşitlilik gösteren yazıcılar sınıflandırılırken en sık kullanılan ölçüt karakterlerin basımında kullanılan teknolojidir. Bu ölçütün, yazıcının bilgisayara nasıl(paralel mi, seri mi) bağlandığıyla bir ilgisi yoktur. Baskı hızı ve birim alandaki nokta yoğunluğu da, yazıcını kalitesini belirleyen temel kıstaslardır. Hız saniyede basılan karakter sayısı ya da lazer yazıcılarda saniyedeki sayfa sayısı ile ölçülür. Renkli yazıcıların ortaya çıkışıyla renk de, yazıcı kalitesini belirleyen önemli bir ölçüt haline gelmiştir.

Giriş

Yazıcılar, bilgisayar ortamındaki bilgileri kağıt üzerine aktarmak için kullanılır. Seçeceğiniz yazıcı, gereksinimlerinize ve bütçenize bağlıdır, ama yaygın yazdırma teknolojilerini ve bunların olumlu ve olumsuz yanlarını bilirseniz, iş akışınıza en uygun yazıcıyı seçebilirsiniz. Şimdi yazıcı çeşitleri ve çalışma şekillerinden bahsedelim.

Yazıcı (Printer) Nedir? : Bilgisayar ortamındaki bilgileri kağıt üzerine aktarmak için kullanılır. 3 çeşit yazıcı vardır:

Dot Matrix (Nokta vuruşlu) Printer: Düşük kalitede çıktı alan ve çok gürültülü çalışan yazıcı çeşitidir. Sayfa basım maliyeti düşüktür. Hız düşüktür. Bu tür yazıcılarda şerit kullanılır.

Deskjet (Mürekkep Püskürtmeli) Printer: Mürekkebi püskürterek kağıt üzerine aktarır. Daha çok ev kullanıcılarının kullandığı yazıcı çeşitidir. Kalite ve Basım maliyeti olarak orta düzeyde bir yazıcıdır. Çoğu kullanıcı bu tür yazıcıları tercih eder. Bu yazıcılarda kartuş kullanılır. (Hp, Lexmark, Canon…)

Lazer Printer: Lazer yazıcılardır. Yazıcının kendi fiyatı çok pahalıdır. Ancak bir sayfanın basım maliyeti çok düşüktür. Hız ve kalite çok yüksek düzeydedir. Profesyonel iş yapan kullanıcıların kullandığı yazıcılardır.

Bütün bu yazıcıların bilgisayar ile haberleşmesinin nasıl olduğunu,veri iletiminden yola çıkarak ayrıntılı bir şekilde anlatalım.

Yazıcı Bağlantısı

Bir yazıcıyı bilgisayara bağlamanın en kolay yolu paralel bağlantı noktasını kullanmakla olur. Ancak bir yazıcının seri bağlantı noktasından bağlanması da mümkündür. Ancak yazıcı bilgisayarın kullandığı arabirimin aynısını kullanmalıdır. Bazı yazıcılarda hem seri hem de paralel bağlantı noktaları vardır. Sadece seri bağlantılı yazıcılara rastlamak çok zordur.

PC Parallel Printer Port

PC'ler Parallel Printer Port ‘ları toplam 12 digital çıkışlar and 5 digital giriş data görüntüsü 3 diğer e 8-bit ports içinde işlemciler I/O cihazları bağlantısı sağlanır.

8 çıkış pin’leri, data portları görünümü ( DATA Port)
5 giriş pin’leri, (tek bağlantı) data görünüm STATUS Port
4 çıkış pin’leri, (three inverted) (accessed via the CONTROL Port )
(The remaining 8 pins are grounded )

 Şekil (Yazıcı temel portları)

VERİ İLETİMİNE GENEL BAKIŞ

Bir noktadan diğer bir noktaya digital veya binary bilgilerin iletilmesine, transfer edilmesine "veri iletimi" denir. Veri iletim sistemleri; bilgisayar-bilgisayar, bilgisayar-terminal veya bilgisayar-device arasındaki veri iletimlerini gerçekleştirir. Digital veya binary hale dönüş türülebilen ses, görüntü gibi analog bilgilerin iletilmesi de veri iletimi ile gerçekleştirilir. Digital tekniklerin, yüksek verimliliğin yanı sıra maliyetlerinin de düşük olması veri iletiminde kullanılmasının en önemli sebeplerindendir.

Digital sinyaller, herbiri bir voltaj seviyesiyle tanımlanan ve birbirinden farklı iki durumdan oluşan "binary pulse" lerdir. Bu pulse'ler iki seviye arasında değişir. Bu seviyeler sırasıyla; "0" veya "low" ve "1" veya "high" seviyeleridir. Binary 0 seviyesi genellikle 0 V veya ground, binary 1 seviyesi de genellikle +5 V olarak tanımlanır. Ayrıca kullanılan sisteme göre bunların dışında başka voltaj değerleri de kullanılabilir.

 Şekil-2 (Veri Sinyalleri)

2. PARALEL VERİ İLETİMİ NEDİR?

Seri veri iletimi yöntemi gibi paralel veri iletimi de veri iletiminde kullanılan temel yöntemlerden birisidir. Digital olarak kodlanmış bilginin tüm bitleri aynı anda transfer ediliyorsa buna "paralel veri iletimi" denir. Bu olay aşağıdaki şekilde daha net olarak anlaşılabilir.

Şekil -3 (paralel veri iletimi)

Paralel Veri İletiminin Avantajları

Seri veri iletiminde, bir kerede bir karakterin sadece bir biti iletilir. Alıcı makine doğru haberleşme için karakter uzunluğunu, start-stop bitlerini ve iletim hızını bilmek zorundadır. Paralel veri iletiminde, bir karakterin tüm bitleri aynı anda iletildi?i için start-stop bitlerine ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla doğruluğu daha yüksektir.

Paralel veri iletimi, bilginin tüm bitlerinin aynı anda iletimi sebebiyle çok hızlıdır. Paralel veri iletiminde, bir kerede bir karakter iletildi?i için bilgi iletim hızı "cps" (Character Per Second) olarak bilinir. Sıradan bir paralel portun veri iletim hızı yaklaşık 100.000 cps'dir. Benzer şekilde, sıradan bir seri portun veri iletim hızı yaklaşık 9600 bps'dir. Pek çok paralel port uygulamasında bir karakter yaklaşık olarak birkaç mikro saniyede (10msn) alıcı devreye iletilebilir.

Örnek olarak, 8 bitlik bir ASCII kodunun (1 karakter) paralel iletimini seri iletim ile karşılaştıralım. ASCII kodundaki herbir bitin transferi için 10m sn geçtişi düşünülürse, seri haberleşmede 8 bitlik ASCII kodu için 80msn gerekir. Paralel haberleşmede ise bu iletim sadece 10msn'de yapılabilir.

Paralel Veri İletiminin Dezavantajları

Veri iletiminde kullanılan portlardaki kablolar pahalıdır. Telefon ve seri iletişim bağlantılarında genellikle ikili hatlar kullanılır (örneğin mouse). Tipik paralel port bağlantıları için genellikle 25'li hatlar kullanılır. Ancak bunların sadece 8 tanesi data hattıdır. Geriye kalan diğer hatlardan kontrol sinyalleri iletilir. Çok kablolu hatları pahalı olması, paralel iletişiminin kısa mesafelerde tercih edilmesinin sebeplerinden biridir. Bilgisayarlarda mikroişlemci ile harddisk, printer, scanner vb. elemanlar arasyıdaki kısa mesafelerde paralel iletişim kullanılır. Örnek olarak Centronix firmasının ürettiği 36 pinli paralel porttan yapılan bir printer bağlantısında, paralel kablonun uzunluğunun 9 feet'den fazla olması önerilmez.

BİLGİSAYAR İLE YAZICILAR ARASINDAKİ PARALEL İLETİŞİM

Paralel iletişim; bir bilgisayar içinde mikroişlemci, harddisk, printer, scanner vb. elemanlar arasında kısa mesafelerde kullanılır. Buna ek olarak bilgisayarın dış dünya ile haberleşmesinde paralel port olarak üç ayrı Input/Output (I/O) portu kullanılır. Bu paralel portlar vasıtasıyla bilgisayarımız hızlı bir şekilde dış dünyaya bilgi yollayıp dış dünyadan bilgi alabilir.

IBM PC/2 serisinde önceki bilgisayarlar için paralel portlar tek yönlü olarak dizayn edilmişlerdi. Yani bu portlar sadece alıcı veya sadece verici olarak kullanılıyorlardı.

Örneğin bir paralel port, printer'a bilgi gönderebiliyordu; fakat aynı port üzerinden printer'dan bilgi alamıyordu.

Daha sonraları teknolojinin gelişmesiyle aynı portdan hem bilgi göndermeyi, hem de bilgileri almayı sağlayan çift yönlü portlar geliştirilmiştir.

IBM standartlarına göre bir bilgisayar, aşağıda belirtilen I/O adreslerini kullanarak üç paralel port vasıtasıyla dış dünya ile iletişim kurar. Bu I/O port adresleri sırasıyla; 03BC(Hex), 0378(Hex), 0278(Hex) şeklinde belirlenmiştir. IBM sisteminde bu paralel portlara özel isimler de verilmiştir. Bu isimler "Line Printer"in kısaltması olarak LPT1, LPT2, LPT3 ?eklinde verilmiştir. LPT1'in adresi 03BC(Hex), LPT2'nin adresi 0378(Hex) ve LPT3'ün adresi 0278(Hex) şeklinde belirlenmiştir. Bir bilgisayar iki farklı paralel port için aynı adresi kullanamaz. Eğer iki farklı paralel port için aynyı adres kullanılırsa her iki port da düzgün çalışmayacaktır.

Paralel iletişimde, her bit kendine ait kablo ile taşınır. Örneğin (A) harfinin paterni (01000001)'dir. Bunu göndermek için 8 iletim hattına ihtiyaç vardır . Her hat A harfinin bir bitini taşır. Printer'a gelen bilginin ne olduğunu anlayabilmek için strobe denen hatlar vardır. Paralel bağlantıda en çok kullanılan CENTRONICS'tir. Belirli bir standart olmamasyna rağmen IBM de kullanılabilir. Fakat Apple printer'larda IBM kullanılmaz.

IBM PC AT Arabiriminde paralel haberleşmeler

Bilgisayarlar dijital palsleri kullanır. Bu elektriksel palsler binary koddadır. 5 Voltluk bir gerilim logic 1'i , 0 Voltluk bir gerilim de logic 0'y temsil eder. 0 veya 1'lerin her biri 1 bite karşılık gelir. 0 ve 1'lerden olu?an 8 bitlik yol 1 byte'a kar?ylyk gelir. Bu byte'larda harfler ve karakterleri oluşturur.

Byte karakterleri ASCII kodundadırlar. Bilindiği gibi ASCII kodunda 65 A'ya, 66 B'ye karşılık gelir. Her ASCII byte 'ı 7 bilgi biti ve 1 paritı biti olmak üzere toplam 8 bitten olu?ur. Bu byte'lar IBM AT'den başka bir bilgisayara veya cihaza gönderildiğinde mesajımız iletilmi? olur. İki nokta arasında çift yönlü yollar vardır. Her bir bit ayrı bir yoldan iletilir.

Örneğin; 8 yol ve 8 arabadan olu?an bir trafik düşünelim. Her bir araba için ayrı bir yol ayrılmış olsun. Bu sayede her bir araba kendisine ayrılmış yoldan gideceği için trafiğin hızlı, güvenli ve düzenli olması muhakkaktır. Aynı durum paralel haberleşmede bitlerin iletimi içinde geçerli olduğu için paralel iletim seri iletime kıyasla çok daha hızlı, güvenli ve düzenlidir.

Paralel haberleşmede her byte yani 8 bit ayny anda ve her bit kendisine ait hattan iletilir. ASCII kodlarına göre alıcı alınan kodları dekode eder. Buna PARALEL HABERLEŞME denir. Çünkü byte'ın bütün bitleri aynı anda ve paralel hatlarla iletilir. Paralel haberleşme bilgisayarlarda çok yaygın olduğu için birçok uygulaması görülebilir. Video arabirimini örnek olarak gösterirsek 3 birincil renk sinyali(Kırmızı, Yeşil, Mavi) CRT'nin renk tabancalarına paralel olarak aynı anda gönderilir. Bu renk sinyalleri ASCII kodu değildir.

Kısacası video arabiriminde renk bilgisi, video kontrolöründen, video monitörüne paralel olarak iletilir.

YAZICILARDA DATA TRANSFERİ

 Şekil-4 ( Çevre Birimlerde Data Transferi)

ASCII kodları kullanarak popüler bir paralel port uygulaması bir printer ile IBM AT arabiriminin başlanmasıdır. Bu uygulamada mekanik printer ile bilgisayar arasındaki paralel haberleşme bağlantısı, içerisinde 18 tane tel bulunan bir kablo ile sağlanır. Bu paralel arabirim IBM monokrom display ile printer adaptörü ve AT seri paralel adaptörü arasında da görülebilir. Adaptörlerin paralel kısımları çeşitli cihazlara özellikle printer'a bağlanabilir. Böylece standart TTL (+5 V) seviyelerinde 8 bitlik paralel datalar iletilir. 25 pinlik arabirim 12 tamponlanmış çıkış ve 5 gerçek zamanlı girişe sahiptir. Bu pinlere ulaşmak için özel bir konnektör kullanılır.

12 çıkışın 9'u data transferi için, 3'ü printer kontrolü için kullanılır. Tellerin 8 tanesi asıl data bitlerini içerir. Data bu hatlar üzerinde bilgisayar tarafından paralel adaptör kartına yüklenir. Bilgisayar bilgi bitlerini printer'a gönderir. Printer da bilgi alımına hazır olduğu zaman bilgileri almaya başlar. Paralel adaptör bilgisayardan gelen bilgileri alır ve printer'ın hazır olma durumuna göre bilgileri printer'a gönderir. AT, paralel arabirim ile herhangi bir sorun olmadan bu işlemi gerçekleştirir. AT'nin bir görevi de bu işlemi paralel kontrole çevirmektir.

5 giriş hattının ikisi moniterler için kullanılarak adaptör printer'ın durumunu kontrol eder. Eğer printer karakterleri kabul etmeye hazır ise adaptör clock çıkışını aktif yapar. Bu olaya STROBE denilir. Paralel ara birim kablosu üzerinden data bitleri gönderilir. Strobe sinyali clock palsı şeklindedir ve data bitlerine uygundur. Ayrıca strobe sinyali, data palsleri başladığında ve bittiğinde printer'a bilgi verir. Printer hazır olana kadar paralel kontrolör, transmisyonu geciktirir. Bilgisayar da bitleri işlemeye ve göndermeye devam eder. Bir byte iletildikten sonra giriş hatalaryndan birisi üzerinden bir onayla printer cevap verir. Daha sonra paralel adaptör sonraki karakter için AT'nin mikroişlemcisini sorgular. Adaptör, sonraki byte'ı getirmeden önce iletilmekte olan byte'nin iletilmesini bekler ve printerın çalışmasını kontrol eder. Sonraki byte'lar cümleleri oluşturur, cümleler de mesajlara dönüşür.

Çoklu Yazıcılar

 Şekil-5 (Çoklu Yazıcı Bağlantısı)

Çoklu printerları bilgisayara bağlamak, bazen bir printeri bağlamaktan daha avantajlıdır. Temel olarak 2 printer çeşidi vardır. Bunlar; Dot-Matrix ve Letter Quality'dir. Her biri farklı bir yolla yazar ve çok farklı ve özel kullanımları vardır.

Çoğu Letter Quality printerler paralel portlardan ASCII byte'larını almak için elektronik arabirimle donatılmış temel daktilolardır. Bunlar ASCII byte'larını mekanik hareketlere çevirerek kağıt üzerine harfleri yazarlar. Çeşitli model ve stillerde Letter Quality printerlar vardır. En yaygın olanı Daisy Wheel printerlardır. Malesef Letter Quality printerlar çok yavaş ve gürültülüdürler. Üstelik özel sembolleri basamazlar. Örneğin; ek ASCII karakterlerini veya grafikleri.

Diğer taraftan Dot-Matrix printerla nokta vuruşlu olarak karakter ve harfleri yeniden üretebiliriz. Temel olarak aynı yolla çalışır. Aslında doğru bir girişle grafikleri tekrarlayabiliriz. Dot-Matrix printer'ın sınırlaması yalnız alfanümerik karakterleri yazar kendir. Sonuç olarak Dot-Matrix printer'ların yazısını okumak daha zordur. Ve profesyonel bir görünüşü yoktur. Gördüğümüz bütün nedenler dahilinde 2 tane printer vardır. Birisi grafikleri elde etmek diğeri de bir harfi yazmak için kullanılır. Her bir printer için bir paralel porta ihtiyaç vardır. İki printer kullanmak için iki tane adaptör gerektiren iki porta ihtiyaç vardır.

Paralel port sinyalleri ve Yazıcı bağlantısı

Şekil-6 (paralel port)

Örnek olarak verilecek olan IBM'in printer portunda, 25 pinli bağlantı kullanılır. Bu bağlantılar ve fonksiyonları şekilde gösterilmiştir.
Printer ile bilgisayar arasyndaki paralel iletişimde sadece bilgi transferi yapılmaz. Bunun dışında printer devresinden de birçok bilgi, bağlı bulunduğu bilgisayara paralel hat üzerinden gönderilir. Printerdan bilgisayara gönderilen bu sinyallere PRINTER FEEDBACK denir. Bu sinyallerle printer'ın görevini yapmaya hazır olup olmadığını, printer'da hata olup olmadığını, printer'ın doğru işlem yapıp yapmadığını bilgisayara iletmi? oluruz. Ayrıca, bilgisayardan printer'a bilgi akışının kontrolü için bilgisayardan printer'a "CONTROL SIGNALS" gönderilir. Printer feedback ve control signals kullanılarak Hand-Shaking olayı gerçekleştirilir. Konumuzla ilgili olan printer'ların iç yapısında kullanılan buffer hakkında çok kısa bilgi verelim.

Buffer

Printer'lar başlı bulundukları bilgisayar kadar hızlı çalışmazlar. Uzun süreli yazdırma işlemleri yapılırken bilgisayardan printer'a bilgi akışının çabuk olması istenir. Bu çabukluğun istenmesinin en önemli sebebi; bilgisayarın yazdırma işleminden bir an evvel kurtularak, başka kullanımlar için hazır durumda olmasıdır. Bu nedenle printer'ın içerisine bir hafıza birimi yerleştirilir ve buna "BUFFER" denilir. Buffer sayesinde bilgisayarın gönderdiği bilgiler printer'da kaydedilerek yazma işleminde, bilgisayarın daha çabuk bilgi transferi yapması sağlanır. Böylece bilgisayar yazdyrma işleminden çabucak kurtularak diğer işlemlere yönelebilir.

Data lines: (Pins 2-9)

Printer'a gönderilecek datalar (karakterler) öncelikle 8'li data hattına yüklenir. Bilindiği gibi; ASCII kodları 1 byte'tan yani 8 bitten oluşur. ASCII kodlarının her bir biti için bir data hattı kullanılır. Gönderilen bilgi sinyalleri standart TTL voltajıdır. Logic 1 bilgisi +5V, logic 0 bilgisi 0 V ile ifade edilir.

Strobe lines: (Pin 1)

Data hatlarına sadece bilgi bitlerini yüklemek printer'ın o karakteri yazması için yeterli değildir. Data bitleri sürekli olarak değişir. Sekizinin de aynı anda porta verildiğini garanti edilmesi gerekir. Garanti edilmezse yazdırma işleminde hatalar oluşur.
Data bitlerinin sekizi birden aynı anda porta verildiği durumda, bilgisayarımız bu hattan logic 0 bilgisi gönderir. Eğer data bitlerinin sekizi birden aynı anda porta verilemiyorsa, bilgisayarımız logic 1 sinyalini bu hattan printer'a gönderir. Bilgisayar data hatlarına aynı anda bilgi yüklediğini bu sinyali kullanarak garanti eder. Bu sinyal, karakterin yazılabileceğini printer'a bildirir.

Busy line: (Pin 11)

IBM PS/2 serisinde paralel iletişimle bir karakterin gönderilmesi için minimum 2 msn gereklidir. Yani paralel hatla 1 sn'de minimum 500.000cps (karakter) gönderilebilir. Ancak bir printer aynı hızda bu bilgileri kağıt üzerine basamaz. Printer bilgisayardan strobe sinyalini (karakter) gönderilebilir. Ancak bir printer aynı hızda bu bilgileri kağıt üzerine basamaz. Printer bilgisayardan strobe sinyalini alır almaz karakter basma sürecini başlatır. Printer'in yeni gelen bir bilgiyi buffer'ına atması ve karakteri basması anında bilgisayara busy line ile kısa için meşgul (busy) sinyali gönderilir. Busy sinyali printer meşgul durumdayken, yani bir sonraki datayı almaya hazır hale gelinceye kadar logic 1 seviyesinde tutulur.

Acknowledge line: (Pin 10)

Acknowledge line ile, prınter'den bilgisayara bir sinyal iletilir. Bu sinyal ile "Bir önceki karakter alındı, kağıda basıldı ve şimdi yeni karakter için printer hazır durumdadır " mesajı verilir. Yeni karakter için printer hazır duruma geldiginde logic 0, hazır olmadığı durumda ise logic 1 sinyali bu hattan iletilir. Bilgisayar bu sinyali almadan yeni karakter göndermez, bir önce gönderdiği bilgiyi hatta tutar.

Select: (Pin 13)

Bu hat, printer'in seçilip seçilmediğini gösterir. Printer'in portla ba?lantysy var ve printer kullanyma hazır (ON konumunda) ise printer, select hattından logic 1 sinyali gönderir. Eğer bu hatta logic 0 sinyali varsa bilgisayar paralel porta bilgi iletmez.

Paper empty: (PAPER END-OUT OF PAPER): (Pin 12)

Yazdyrma işlemi sırasında en çok karşılaşılan problem kağıdın bitmesidir. Böyle bir durumda printer'imiz bu hattan logic 1 bilgisi gönderir. Bilgisayar da, printer'a bilgi akışını keser ve bilgisayar ekranında kağıdın bittiği mesajı görülür.

Fault (error): (Pin 15)

Bu sinyal printer' den bilgisayara gönderilir. Printer'de bir hata oluştuğu, "Fault" adı verilen bu sinyal ile bilgisayara bildirilir. Ancak yeteri kadar hat olmadığından, printer'deki problemin tam olarak ne olduğu ve nerede olduğu bilgisayar tarafından tespit edilemez. Hata olmadığı durumlarda logic 1, hata olduğu durumlarda logic 0 seviyesinde bir fault sinyali gönderilir. Ayryca hata oluştuğu durumlarda busy (1), select (0) ve fault (0) sinyallerinin hepsi ikaz durumlaryna geçerler.

Örneğin; printhead chamber kapağının açık olduğu durumda, printhead bölümüne kağıt sıkıştığı durumda veya printer'ın kendisinin belirleyemeyeceği farklı hata durumlarında fault sinyali ikaz durumuna (logic 0) geçer.

Initialize Printer: (Pin 16)

Inıtyalize printer hattı, printer'ın reset butonu tarzındadır. Bilgisayar printer'i başlangıç konumuna geçirmek için bu sinyali logic 0 seviyesine çeker. Böylelikle sanki printer kapanıp tekrar açılmış gibi olur. Yani printer buffer'i (hafızası) boşaltılmış olur.

Select input: (Pin 17)

Bazı printer'lar bağlı bulunduğu bilgisayar tarafından açılabilir veya kapanabilir. IBM Select Input sinyali, printer'i açıp kapatan (ON-OFF) düğmesini kumanda eder. Select Input sinyali logic 1 seviyesindeyken bu düğme On konumundadır ve aktarılan bilgileri printer alır, logic 0 seviyesindeyken bu düğme OFF konumundadır ve aktarılan bilgileri printer alamaz. Bu sistemde kullanılan ve bilgisayar kontrol edilen bu tip düğmelere "DIP (Dual Inline Pine) switch" denir. Bu olayın uzaktan kumandalı televizyonlarda, kumandayla TV'nin açılıp kapatılması işlemine benzetebiliriz.

Auto feed XT:

Bu sinyal bilgisayar tarafından üretilir. Yazdırılan satır bittikten sonra bir önceki satırın yazılması için kağıdı döndüren mekanizmayı kontrol eder. Bir satır yazılırken logic 0 bilgisi gönderilir. Satır bittikten sonra yeni bir satıra geçilmesi için logic 1 bilgisi gönderilerek printer' deki bu mekanizma çalıştırılmış olur.

Ground: (Pins 18-25)

Bilgi taşıyan her bir paralel hat bir ground ucu ile eşleştirilmiştir. Bunun amacı; her bir bilgi sinyali için referans seviye oluşturmaktır. Bu ground uçlarına "returns" denir ve bunlar 0 voltaj seviyesindedir.

Paralel port performansı

Paralel portla normal bilgi akışının kontrolü için minimum olarak strobe ve acknowledge hatlar yeterlidir. Özellikle yazdırma işlemi sırsında bilgisayar, acknowledge sinyalini alır ve bunu değerlendirir. Sonra, bir sonraki karakteri paralel porta yükleyerek strobe sinyalini gönderir.

Bu sinyaller, bir ASCII karakterinin (8 bit) 10 ms de iletilmesini sağlayacak en uygun şekilde düzenlenmiştir. Yani bu sinyaller ile bir saniyede 100000 byte'ın (ASCII kodu) iletimi yapılabilir. Seri haberleşmede iletim hızı maksimum 9600 bps iken, paralel haberleşmede 100000 cps olabilmektedir.

YAZICI ÇEŞİTLERİ

NOKTA VURUŞLU YAZICILAR

Nokta vuruşlu yazıcılar genelde daktiloya benzerler. Fakat nokta vuruşlu yazıcının daktilodan çok önemli bir farkı var; yazma kafaları elektronik bir kayış ile hareket eder.Mevcut yazıcı türleri içinde en ucuzu olduklarından en yaygın kullanılan yazıcılardır. Kimi kaynaklarda “iğneli yazıcı” yada “matris yazıcı” (dot matrix printer) diye adlandırılan bu yazıcıların yazma kafası bir matris şeklinde dizilmiş küçük iğneciklerden (yada mikro çekiçlerden) oluşur.

Yazıcı kafası bir adım motoru tarafından bir dişli kayış yada daha farklı bir yöntemle yatay olarak hareket ettirilir. Bu sayede yazıcı kafa yatayda istenilen her konuma getirilebilir. Dikey doğrultuda kafa hareket etmez bunun yerine kağıt dikey doğrultuda hareket eder.

Bilgisayardan gelen sinyale bağlı olarak kafanın içindeki elektro-mıknatıslar yardımıyla bu çekiçlerin bazıları öne çıkar, aynen daktiloda olduğu gibi, mürekkepli bir şerit üzerinde nokta vuruşlarla şekil tanımlanır basılabilir bir şekil içermediği için istenildiği takdirde programlama yolu ile yeni şekillerin tanımlanması mümkündür. Çünkü kafa üzerindeki çekiçlerden (iğnelerden) hangisinin harekete geçeceği bilgisayarın kontrolündedir. Daktilolardan ikinci farkı ise, yazıcı kafanın her iki yönde yani hem soldan sağa hem de sağdan sola hareket etmesidir.

Bugün 9 ve 18 iğneli yazıcılar kullanılmaktaysa da genellikle 24 iğneli matris yazıcılar tercih edilmektedir. İğne sayısının artışı tekbir karakteri daha fazla nokta vuruşuyla oluşturmayı, dolayısıyla birim alan daha fazla nokta sığdırabilmeyi mümkün kılar. 9 iğneli yazıcılarda ortalama çözünürlük 216 x 240 dpi (Dot Per Inch) civarındadır. 9 iğneli yazıcılar her karakter için dikeyde 9 nokta veya daha çok 7 nokta kullanırlar. Buna karşın 24 iğneli yazıcılarda 21 ya da 20 iğne kullanılır. Nokta vuruşlu yazıcılar çok gürültücüdürler. Hız arttıkça gürültü de artar. Nokta vuruşlu yazıcılar her bir karakteri noktalardan oluşmuş bir matris kullanırlar. (Şekil 7)

(Şekil 7) noktalardan oluşmuş bir harf

Nokta vuruşlu yazıcıların dezavantajı:

Nokta vuruşlu yazıcıların en büyük dezavantajı, yazı kalitesinin düşük olmasıdır. Bir nokta vuruşlu yazıcıdan çıkan metinlerde karakterlerin çeşitli noktaların yan yana getirilmesinden oluştuğu hemen görülür. Bunu telafi etmek için bazı matris yazıcılar “near letter qality” diye adlandırılan baskı tarzı seçeneğini sunarlar. Bu yöntemde her satır iki kere üst üste yazılır. Ama ikinci yazışta yazıcı kafası biraz kaydırılır ve böylelikle karakteri oluşturan noktalar arasındaki boşluklarda doldurulmaya çalışılır. Bu baskı kalitesini artırır fakat baskı hızını düşürür. Aynı iğnelerin çift vuruş yapmasıyla BOLD karakterler elde edilir. İtalik karakterler içinse farklı iğneler matrisi kullanılır.

Nokta vuruşlu yazıcıların renkli olanları da vardır. Yazma şeritleri birkaç renkten oluşan modeller renk gerektiren grafikler için kullanılır. Genellikle Siyah, Kırmızı, Mavi, Sarı bantlar taşıyan şerit, değişik renkler gerektiğinde aşağı yukarı hareket ettirilir. Renkli Nokta vuruşlu yazıcılar sınırlı sayıda renkleri elde etmek için kullanılır. Nokta vuruşlu yazıcılar kenarlarında delikler bulunan “sürekli form” adı verilen kağıtlara baskı yapabildikleri gibi normal kağıtta kullanabilirler.

İNKJET YAZICILAR

Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar:

Mürekkep püskürtmeli yazıcı, ince nozüllerinden kağıda direk olarak küçük mürekkep damlaları fışkırtma ilkesine göre çalışır. Bu uygulama kaliteli metin ve grafikler elde etmek için pek pratik gibi görünmese de, mürekkep püskürtmeli teknolojisi o kadar gelişti ki baskı kalitesi bakımından bu yazıcılar alt düzey lazer yazıcılara rakip oluyor.

Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda nokta matrisli yazıcılardan dır. Ancak bu yazıcılar şerit kullanmazlar. Bunun yerine resmi ve karakterleri oluşturmak için vuruşsuz bir yöntem kullanırlar. Yazıcı kafası kağıda değmez. Bunun yerine kafa kağıda mürekkep damlacıkları püskürtür. Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda kullanılan yöntem nokta matrisli yazıcılarda kullanılan yönteme benzer. Kafa bir adım motoru ile sağa sola hareket ettirilirken kağıt merdaneler yardımıyla sağa sola doğru hareket ettirir. Mürekkep püskürtmeli yazıcıların ve lazer yazıcıların hızı bir dakikada basabildikleri sayfa sayısı ( page per minute, ppm) ile ölçülür. Her iki kategoride de basım hızı 4 ppm ile 24 ppm arasında değişir. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar tek renkli ya da çok renkli olabilirler. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar da karakterleri bir matris şeklinde tanımlarlar. Yalnız, burada karakterler bir sütun şeklinde düzenlenmiş deliklerden mürekkep püskürtülerek oluşturulur.

Yazıcı kafası dikey olarak yerleştirilmiş birçok püskürtücü ucundan kağıda minik noktalar halinde özel bir mürekkep püskürtür. Mürekkebi kafadan ileri doğru püskürtmek için iki yöntem kullanılır. Isıl Kabarcık püskürtme (Thermal Buble Jet) yöntemi ve pieozo elektrik yöntemi.

İnkjet Yazıcıların Çalışma Prensibleri

Çoğu mürekkep püskürtmeli yazıcı ısı ile çalışan yazıcı kafası kullanırken bazıları mürekkep damlalarını üretmek için bir piezoelektrik mekanizma kullanır. Mürekkep püskürtmeli yazıcıların nozüllerinin çapı, 1 milimetrenin 20’de biri kadar küçüktür.(Şekil-8 inkjet Yazıcılar)

Çok az mürekkebi sadece saniyenin milyonda üçü bir süre için 1000 dereceye kadar ısıtarak üretilir. Yoğun ısı, mürekkebin kaynamasına neden olur ve kabarcık oluşturur. Kabarcık patlarken az miktarda mürekkep ağızdan nozüle sızar. Tüm bunlar çok hızlı gerçekleşir ve nokta vuruşlu sistemdeki gibi mürekkep püskürtmeli kafası bu esnada kağıdın üzerinden ileri geri yönlerde geçer. Yazdırılan belgede metin veya görüntü oluşana kadar her geçişte daha fazla mürekkep fışkırtır.


Şekil-9 inkjet Yazıcı Şeması

Isıl Kabarcık püskürtme (Thermal Buble Jet) yöntemi;
Mürekkebi ani olarak ısıtan, püskürtme ağzının içinde bulunan küçük bir ısıtıcı kullanılır. Mürekkebin bir kısmı buharlaşır ve bu gaz kabarcığı geri kalan mürekkebi ileri doğru dolayısıyla kağıda doğru iter. Bu işlem saniyede birkaç bin defa yapılır.

(Şekil-10 Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda mürekkebin püskürtülmesi )

Mürekkep Püskürtmeli Yazici Teknolojileri

1.Bubble JetBaski Teknolojisi

En çok kullanilan teknolojilerden biridir. Bu teknolojide mürekkep kagida sicaklik yardimiyla püskürtülür. Püskürtülme islemi için mürekkep isitilir. Ta ki bir baloncuk olusturulana kadar. Isi yardimi ile olusturulan bu mürekkep baloncugu, basincin etkisi ile patlar ve baski yapilan kagit üzerine dagilir.
Akabinde püskürtme islemi sirasinda olusan basinç yardimiyla sonraki püskürtme islemi için hazneden mürekkep çekilir. Her püskürtme ucunda yazicinin kontrol biriminden gelen elektriksel sinyalleri duyarli küçük bir isitici bulunur. Bu çok küçük isiticilarla isitilan mürekkep damlaciklari, püskürtme kafasindan yüksek isinin etkisiyle firlayarak baski islemi gerçeklestiriyor.

2. Piezo-Elektrik Baskı Teknolojisi

Bir başka yazıcı teknolojisi olan piezo-elektrik yöntemini açıklamak için hoparlörlerin çalışmasını örnek gösterebiliriz. Hoparlörlere gerilim uygulandığında, gövde de bulunan kağıt koninin hareketini anımsayın. Bu yöntemde de benzer şekilde basılması istenen noktacıklara karşılık gelen püskürtme uçlarındaki piezo kristale gerilim uygulanır. Piezo kristal, bu gerilimle esneme hareketi yapar ve iç kısımdaki mürekkep haznesine basınç uygulayarak, mürekkep damlasının püskürtme ucundan dışarı çıkmasını sağlar.

 (Şekil-11 Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda mürekkeb plakaları)

Bu yöntemde Bubble Jet teknolojisinin aksine mürekkebin ısıtılmasına gerek yoktur. Epson başını çektiği bu baskı tekniğinin bir çok avantajı var. Her şeyden önce mürekkebin kağıt üzerine uygulanış şekli sayesinde püskürtülen damlanın gerek şekli, gerekse miktarı konusunda önemli ölçüde kontrol sağlanmakta, ayrıca bu şekilde mürekkebin ısıtılmasına gerek olmaması sayesinde mürekkep üreticileri farklı teknolojiler üzerine eğilebilirler.Zira mürekkebin yüksek ısıya dayanıklı olması zorunluluğu bir çok sınırlamayı da beraberinde getirmektedir.

Pieozo elektrik yönteminin Çalışması;

Mürekkebi püskürtmek için püskürtücü ağzın tümünü ani olarak daraltır. Piezo elektrik nedeniyle bazı kristallere bir elektrik uygulandığında kristal büzülür. Bunu için her püskürtme ağzına elektriğe duyarlı bir mürekkep kullanıldığında mürekkebin püskürtülmesini kolaylıkla kontrol edilmesini sağlayan bir piezoelektrik kristal yerleştirilmiştir. Bu yöntemde saniyede binlerce mürekkep damlasının püskürtülmesine olanak sağladığı için yeteri kadar yüksek baskı hızlarına ulaşılır. Birçok mürekkep püskürtmeli yazıcı bir sayfayı yaklaşık renkli ve siyah/beyaz durumuna göre 10 ile 20 sn arasında basar.

Piezoelektriklik:

Mekanik gerilimlerin etkisinde kaldıklarında kütleleri içinde bir elektrik kutuplanması ve yüzeylerinde elektrik yükleri oluşan ve bir elektrik alanı etkisinde kaldıklarında iç kuvvetlerin etkisi ile biçim değiştiren kimi kristallerin ortaya koydukları olaya denir. Doğal piezoelektrik malzemeler; kuvars ve turmalindir. Ferroelektrik malzemeler denen ve kutuplama sonunda piezoelektrik özellik gösteren malzemeler; lityum tantalat ve lityum nitrattır. Bunlar içinde en çok kullanılanlar Kuvars ve Lityum tantalattır.


İnkjet Yazıcıların Avantajları Ve Dezavantajları

Mürekkep püskürtmeli yazıcıların temel avantajlarından biri çok sessiz çalışmasıdır. Bu makineler kesinlikle nokta vuruşlu yazıcılardan daha sessiz çalışırlar. Diğer bir büyük avantaj mürekkep püskürtmelilerin renkli çıktılarının gerçekten iyi olmalarıdır. Ucuz ve modeli birkaç yıl öncesine dayanan mürekkep püskürtmeli yazıcılarda genelde siyah-beyaz veya renkli mürekkep kartuşları ayrı ayrı kullanılır. Bu yüzden yazdırdığınız belgeye göre kartuşu değiştirmeniz gerekir.
Ayrıca renkli çıkışlarda siyah renk temel renklerin karışımından elde edildiği için siyah metinlerde daha çok mürekkep harcanır ve baskı kalitesi daha kötü olur. Ancak hemen hemen bütün yazıcılarda çift kartuş yuvası bulunuyor. Mürekkep püskürtmelilerin bir diğer dezavantajları ise yavaşlıklarıdır. Modeliniz ne olursa olsun, yazma işlemi uzun sürecektir. Ucuz modeller bir sayfayı –özellikle de belge sık ve küçük metinler içeriyorsa bir dakikanın altında zar zor yazabilecektir. Üst düzey modellerde ise, dakikada 4 sayfalık şaşırtıcı bir hız elde edebilirsiniz–tabiki düzgün bir metin belgesi yazdırıyorsanız. Hele hele karmaşık ve özellikle de renkli grafikleri yazdırırken iyice nefesten kesilirler. En hızlı cihazlarda bile yüksek çözünürlükte resim içeren bir sayfayı 10 dakika sürebilir. Diğer bir nokta ise mürekkep püskürtmeli yazıcıların, kurulması zaman alan sıvı mürekkepler kullanılmasıdır. Bu yüzden nokta vuruşlu ve lazer yazıcıların aksine çıktıyı ilk anda bir yerlere değdirmemeniz ve kurumasını beklemeniz gerekir.
Ayrıca mürekkep püskürtmeli yazıcılarda bazı tür kağıtların kullanılması uygun değildir; en iyi sonucu elde etmek için özel kaplamalı bir kağıt kullanmanız gerekebilir. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar için tasarlanan bu özel kağıtlarının pahalı olduğunu da unutmayın.

 

YAZICI TESTİ

LASER YAZICILAR

Lazer yazıcılar vuruşsuz bir yöntem kullanırlar. Lazer yazıcılarda kullanılan baskı yöntemi fotokopi makinesindekine benzer Lazer yazıcılar satır satır yazmak yerine sayfa sayfa yazarlar. Sıklıkla Lazer yazıcı üreticileri Fotokopi makinesi üreticilerinin mekanizmalarını kullanırlar. Örneğin Hewlett Packard lazer yazıcıları Canon Fotokopi makinelerinin baskı mekanizmalarını kullanarak yapılır. Eğer bu yazıcılardan birine sahipseniz tonerini bir Canon fotokopi makinesinin kartuşuyla değiştirebilirsiniz. Lazer yazıcı bütün sayfayı bir kerede basmak için geniş bir bellek kullanır. Lazer yazıcılardaki ROM basılacak dökümanın tam sayfa bir haritasını oluşturur. Bir bit haritası lazer ışını darbeleri ile sonra bu lazer ışını bir sıra aynadan yansıyarak ışığa duyarlı dönen bir silindir üzerine düşürülür. Lazer ışını silindiri tarayarak basılı alanları elektriksel olarak nötr hale getirir. Negatif yüklenmiş toner tozu nötr alanlara yapışır, negatif yüklü alanlara yapışmaz. Merdanenin sıcaklığı karakteri oluşturan noktaların kağıda geçmesini sağlar.

(Şekil 12: Laser Yazıcılar)

Lazer yazıcılar da çok sessizdir ve basım kaliteleri olağanüstüdür. Ama her güzel ve kaliteli şeyde olduğu, fiyatları da yüksektir (fiyatları 700 Dolarla 15 000 Dolar arasında değişir)

Grafik çıktılar Lazer yazıcıların zayıf taraflarını ortaya çıkarır. Bir lazer çıktısı alabilmek için bütün resmin yazıcıya yüklenmesi gerekir. Yazıcı baskıya geçmeden önce bir boyutta bir verinin tamamını saklamak zorundadır. Buna göre yüksek çözünürlüklü bir sayfa grafik çıktısı için 1MB yazıcı belleği yeterli değildir. Yazıcının da kendi işletim sistemi bir belleğe ihtiyaç duyar. Lazer yazıcılar sürekli form yazıcı kağıdı kullanmazlar

Lazer Yazıcıda Dikkat Edilecek Ölçütler;

Yazıcının dakikada basabildiği sayfa sayısı (hız), Bir sayfa düzenleme dili ile (PostScript ya da PCL) uyumlu çalışıp çalışmadığı, Baskı yapabileceği kağıt türleri, Kağıt üzerinde maksimum baskı alanı, Basabileceği font saysı, Yazıcının belleğinin büyüklüğü Network ortamında baylaşıma açık olup olmadığı, toner ömrü, fiyatı.

Lazer yazıcıların hızı ppm (page per minute : dakikadaki sayfa sayısı) ile ölçülür. Bir yazıcının hızında iki farklı ölçüt söz konusudur. Bunlardan birinci sayfanın görüntüsünün bellekten hazırlanıp basılması, ikincisi ise aynı sayfanın birkaç dakika içinde arka arkaya kaç kez basılabileceği.

Lazer yazıcılar çalışmaları sırasında ozon gazı üretirler. Ozon gazı fazla alındığında beyinde tahribat yaratır. Bu yüzden lazer yazıcıların bulunduğu yerleri sık sık havalandırmak gerekir.

Basılacak sayfanın bir görünümü, basımdan önce yazıcının belleğinde oluşturulduğu için bir lazer yazıcının en azından 4 MB belleğe ihtiyacı vardır. (300 dpi’lik bir sayfa bile 1.5 MB bellek gerektirmektedir)


1-Bir Laser Yazıcının Parçaları

Laser yazıcılar ile ilgili olarak öncelikle parçalarına bir göz atalım.

1.1. Veri Arabirimi

Tahmin edileceği gibi, yazıcıdaki en büyük devre kartı (printed circuit board) veriyi almaya ve değiştirmeye yarar. HP Yazıcıdaki bu ve diğer kartlara PCA ( printed circuit assembly) ismini vermiştir. HP II serisinde bu karta Arabirim PCA denirken, sonradan üretilen yazıcılarda Formatter (biçimleyici) PCA denmektedir. Biz bu ana kart için arabirim denetleyicisi terimini kullanacağız.

1.2. Arabirim Denetleyicisi

Arabirim denetleyicisi, yazıcının ana kartıdır. Üzerinde büyük ve karmaşık birkaç kısım vardır. Görevleri arasında aşağıdakiler vardır:

• Kurulmuş dört ana birim portundan birini kullanarak host ile iletişim kurar.
• Gelen verileri, yazıcını anlayabileceği dile çevirir.
• Kullanıcı girişi için Denetim Masası’nı görüntüler.
• Kullanılmıyorken yazıcının durumu hakkında, farklı LED’ler yoluyla bilgi verir.
• Konfigürasyon ve font ile ilgili bilgileri saklar.

Üzerinde duracağımız ilk fonksiyon, bilgi girişine ve host ile iletişime imkan veren bir veri yolu arabirimi olan giriş arabirimidir.

1.2. Giriş Arabirimleri

a) Seri portlar

İsminden de anlaşılacağı gibi seri, verileri bir tek bit şeklinde göndermek için kullanılır; yani göndermek için bir kablo, almak için başka bir kablo kullanılır. Parelel port ile kıyaslandığında daha karmaşık ve esnek bir ara birimdir. Seri port, hız gibi birkaç parametrenin değiştirilmesi için konfigüre edilebilir ve farelerden tutunda modemlere kadar her şeyde bulunabilir.Eğer sessiz bir ortamda iyi yalıtılmış bükümlü-sarmal türü bir kablo kullanılıyorsa, seri bir port sayesinde birkaç yüz feet’ten uzak mesafelerde veri transferi yapılabilir.
Laser yazıcıdaki seri port, paralel port’a göre daha az kullanılmaktadır.

b) Paralel Portlar

Diğer yandan, paralel port veri taransferi için sekiz kablo kullanılır. Bir kerede sadece bir byte veri kabloyu dolaşacaktır. Yazıcıdaki arabirim konnektörüne genelde Centronics pot dense de, aslında öyle değildir. Bu isim, sadece, eski zamandaki eski bir portun adıdır. günümüzdeki arabirim Epson tarafından geliştirilmiştir.Paralel portun en büyük dez avantajı mesafe açısından çok sınırlı olmasıdır. birçok üretici, laser yazıcılardaki paralele arabirim kablonun uzunluğunun 15 feet(yaklaşık 4,5 metre) ile sınırlı olmasını istemektedir.

c) Opsiyonel I/O

Üçüncü arabirim, opsiyonel I/O yada video portudur. HP yazıcılarındaki opsiyonel I/O portu, yazıcının arkasına, standart seri ve paralel portların yanına yerleştirilmiştir. Bu, birçok terfie ve emülasyon genişletmesine imkan verir. Aralarında en çok bilineni, yazıcının MAC bilgisayarları ile iletişim kurmasına imkan tanıyan Laser Writer terfisidir.
Bu ayrıca, yazıcı paylaştırma cihazları gibi diğer birçok genişletmede arabirim olarak kullanılır.

d) Network I/O

Özellikle yazıcılar için üretilen ağ kartlarını son bölümde incelemiştik ve buradada özel bir not olarak bu konuya kısaca değindik. I/O’nun temel şekli olan bu kart, günümüzde iş dünyasında kullanılmaktadır çünkü kimse I/O’nun paralel portun yanında olmasını istemediği için yazıcısını masanın çevresinde tutmaz.

1.4. İşlemci

Arabirim denetleyicisinde de tüm tüm operasyonun bir beyni, yani işlemci (CPU) vardır. Hangi port veri alırsa alsın, CPU işlemi düzenleycek ve denetleyecektir. Eski model LaserJet’lerde kullanılan CPU, Motorola 68000 serisi iken, daha sonra üretilen LaserJet III’lerde 68030 kullanılmaya başlandı.
LaserJet 4 ve daha ileri düzey yazıcılarda ise Intel 960 RISC tabanlı işlemci bulunmaktadır.Bu işlemciler çok büyük kapasiteli olmalarına rağmen, bunların yerini birçok yeni ürünün aldığını göreceksiniz, çünkü insanlar ana bilgisayarlarda daha güçlü ve hızlı bir cpu kullanmak istemektedirler. Örneğin, sisteme arka plan basımı için laserin daha yüksek çözünürlüğe ayarlanmasını sağlayan arabirim eklersiniz, daha güçlü bir işlemciye gerek vardır.


1.5. Yazıcı Belleği

Üreticilerin, özellikle ürünlerin terfisinde dikkat ettiği konulardan biri, Ram miktarı ve konfigürasyonudur. LaserJet 4 ve 5’te, III’e (2 mb) göre daha fazla Ram vardır. Ve standart Dram SIMM ‘ler kullanan biri tarafından kolayca terfi edilebilir. Eski terfilerin kurulması o kadar zor değildi; asıl sorun bunların çok pahalı olmasıydı.Ram terfileri, grafik çizimleri için çok kullanışlıdırlar, sayfa korumasını sağlarlar ve genel olarak sistemi hızlandırırlar. CPU’da olduğu gibi; host hafızasının genişletilmesi amacıyla, yazıcı RAM’inin yerini bir terfi arabirimi alabilir.

(Şekil-13: Laser Yazıcı iç Yapısı)

1.6. Sistem veri yolu

PC gibi laser yazıcıda da dahili bir veri yolu vardır. Bu veri yolunu bir çevre yolu ve verileri de arabalarmış gibi düşünebiliriz. Çevre yolunda araba kullanmak istersiniz, mevcut trafiğe dahil olmak zorunda kalırsınız. Arabirim denetleyicisi, tüm bilgilerin buradan ana sistemin veri yoluna girdiği birimdir.


Laser Yazıcının Çalışma Şekli

Laser baskı, birçok aşaması bulunan bir işlemdir. İşlemi anlamak, teknik bir uygulamadan daha fazlasını gerektirir; yanlışları fark etmek ve bunları düzeltmeyi bilmek çok önemli ve gereklidir.

Bunu, daha sonradan detaylı bir şekilde anlatacağım, ancak şimdi bir laser yazıcının genel olarak çalışma şeklinin ne olduğuna bir göz atalım: Baskı tamburu (drum) temizlenir, üzerine eloktrostatik yükler sayesinde bir görüntü “boyanır”, sonra baskı toneri yüklü alanlara doğru hareket eder, daha sonra toner bir kağıda transfer edilir ve en sonunda ısıtılmış metal bir bilye sayesinde, toner kağıda yapışıp kalır. Bu süreci şekil 14 ‘de görebilirsiniz.


(Şekil-14)

Şekil 15’de de basım işlemine başlamak üzere olan ve içinde kağıt bulunan bir laser yazıcı gösterilmiştir.


(Şekil-15)

2.1. Veri Girişi

Bir uygulama basıma hazır veri içeriyorsa, bu uygulama, dış dünyaya bir kapı açılmasını sağlayan PC içindeki donanım servisleri ile iletişime geçer. Daha sonra PC, aktif I/O portuna bağlı bir veri terminal cihazının bulunduğunu belirler ve bu cihazın veri beklediğinden emin olur.Laser yazıcı, paralel arabirim üzerindeki elektronik flaş hattını ya da seri arabirim üzerindeki

DTR’ı çekerek, bilgisayarın önermelerine karşılık verir. Bu, yazıcının aktif olmadığını ama algılayıcı olduğunu gösterir. Bir uygulama veri almaya başladığında, bu veri yazıcı tamponu tarafından alınacaktır.HP laser yazıcılarında ise, arabirim denetleyicisi veriyi alır ve isteyen birimlere gönderir. Bu birimler, opsiyonel I/O portundaki bir donanım cihazı veya font kartuşu ile birlikte çalışan ya da yazıcı hafızasında bulunan bir program olabilir.Eğer bu tür bir cihaz ya da program varsa, ya veriyi doğrudan kullanacak ya da istenilen ucu tamamlamak için laser makinesinin modülasyonunu değiştirecektir.Veri basıma hazır hale gelindiğinde, laser görüntüyü tanımlamaya başlamadan önce, donanım bir hazırlık işleminden geçecektir.Basım işleminin büyük bir kısmı, Elektro-fotoğraf Kartuşu sayesinde gerçekleşmektedir. Arabirim PCA her veri alışında, kartuş içinde bir takım aşamaların oluşması gerekir.

2.2. Tamburun Hazırlanması

Bu aşamalardan ilki tamburun hazırlanmasıdır. Basım işleminin kalbi, ışığa hassas bir materyal ile kaplı bir alüminyum silindir olan ışığa hassas bir parçadır. Tamburun görevi, laser yazıcı tonerini yukarı kaldırmak ve kağıda dökmektir. Sekil 16’da tambur gösterilmektedir.

(Şekil 16: Laser yazıcıdaki ışığa hassas tambur.)

a) Tamburun Temizlenmesi

Her görüntünün basımı için aynı ışığa hassas tambur kullanıldığı için, bu tambur (mektup büyüklüğünde her sayfanın basımında, aşağı yukarı 3 tur dönmektedir), üzerindeki eski görüntü tamamen temizlenerek, yeni görüntü için hazırlanmaktadır. Eğer tambur tamamen temizlenmezse, sonraki sayfalarda, önceki basımlardan kalan hayali görüntüler belirecektir. Kara tahtayı tamamıyla silmenin ne kadar zor olduğunu bilirsiniz, silinmeden önce tahtaya yazılanlardan bir kısmı, silindikten sonra tahtanın bir kısmında her zaman kalır. İşte, laser basımda önlemek istediğimiz budur.

Temizleme işlemi iki aşamada yapılır. Mekanik olarak, tamburda fazladan kalan toner, bir lastik temizleme bıçağı ile devamlı temizlenir. Daha sonra tambur, eloktrostatik olarak; eski yazıcılarda üst kapakta bulunan beş tane temizleme lambası ile, yeni yazıcılarda ise bir başka tambur olan yüklü tambur ile temizlenir. Lambalı yazıcılarda, lambalar, kartuşun üst tarafındaki iki dar kapaktan biri sayesinde, ışığa hassas tamburun üzerinde parlar. Bu iki kapak, kapak kapandığında otomatik olarak açılır. Bu lambalar, tamburun ışığa hassas bölümünü aydınlatarak, fazla yükleri nötralize ederler.

Işığa hassas bölüm, ışığa doğru tutulursa kalıcı bir hasara uğrayabilir; bu sebeple, lambalardan gelen ışık kırmızı olarak süzülür. II ya da III no‘lu modellerin üst kısmını kaldırırsanız, kırmızı bir plastik göreceksiniz; bu, lambaların filtresidir.

b) Ayarlama

İlk hazırlıktan sonra tambur, bir sonraki görüntü için hazırlanmalıdır. Bu işlem, tambur yüzeyinin; eski yazıcılarda birincil korona parçası ( kartuşun içindeki ) ile, yeni yazıcılardaki yüklü bir tambur ile, negatif bir yüke tabi tutulmasıdır. Yüksek voltaj kaynağı, korona teli ya da yüklü tambura -600V DC’lik bir yük sağlamakta ve böylece elektriksek bir korona oluşturulur. Bu – 600 V’luk yük, değiştirilebilir laser kartuşunda bulunan ana korona isimli çok önemli bir tel için gereklidir. Korona, tambura uygulanan –600 voltu alabilmek için aslında, -6000 voltluk yükü dışarı vermelidir.

Hava, doğal bir yalıtkandır ve korona telinden tambura olan yük transferinde araya girebilir. Ancak, eğer bir korona teli bir yük üretirse, tel çevresindeki havanın iyonlaşmasına neden olur ve böylece tambur ve korona arsındaki yalıtkanlığın ortadan kalkmasını sağlar. Bu yüzden, -600 voltluk yük, tamburun tüm yüzeyine doğru nakledilir.

Tamburun yüzeyine toplanan voltaj sabittir çünkü yüksek-voltaj güç kaynağındaki varistor’a bağlı bir levha tarafından filtre edilir(Şekil-17’ e bakınız).
Varistor ismi, bu cihazın değişken bir direnç olmasından ileri gelmektedir. Belirli bir voltaj düzeyine ulaşılmadıkça, elektriği geçirmeyecektir. Bu özellik de, bu cihazın bu tür bir uygulamada kullanışlı olma nedenlerinden biridir.

(Şekil-17: Korona, varistor levhası ve küre)

c) Görüntünün Tambur Üzerine Yayılması

Ayarlandığına göre, tambur artık yeni görüntü için hazırdır.Işığa hassas tambur, laser birimi ile taranır. Bu işlem, CRT’ye benzer bir yöntem ile yapılır. Işının tekrarlayarak yaptığı yatay süpürme hareketi.

Karakter tanımı, arabirim denetleyicisi tarafından belirlendiğinde, o anki ışının durumuna göre uygun zamanlarda bir laser diyot açılıp kapanır ve böylece laser ışığı elde edilir. Bu ışık daha sonra, çok kenarlı bir aynanın döndürülmesinden elde edilen yansımaları sayesinde, belirlenir.

Laserjet III ve daha ski modellerde, diyodun açık/kapalı durumu, tamburun içindeki ışının yaptığı işlemin her inçinde, 300 kez değiştirilebilir çünkü bu tür yazıcılarda 300 dpi çözünürlük vardır. Bu özellik, etkilenmiş bölgelerdeki voltaj potansiyelinde yük boşalmasına neden olarak ve böylece laser ile görünmez bir eloktrostatik görüntü oluşturarak, karakterin uygun bir bölümünün eşlenmiş halinin tamburda belirlenmesini sağlar.Laserin tambura girişi, şekil 18’de gözüküyor.

(Şekil-18: Laser’in yazıcı tambura girişi )

Işın süpürme işlemine, tamburun dönmesi sonucu mükemmel bir senkroni-zasyon içinde devam eder. Böylece, ışının fazladan yaptığı her yatay süpürme işlemi, bir önceki işlemden bir inçin 1/300’ü kadar ofset olur. İşlem, tamburun tümü eşlenene kadar devam eder. Tamburdaki etkilenmiş bölgeler, yaklaşık –100 V DC’ye kadar nötralize edilir. Tamburun, laserin her yatay silme işleminde bir inçin 1/300’ü kara dönmesi ve laser diyotunun, her inçte 300 kez durum değiştirebilmesi, yazıcının 300*300 dpi çözünürlüğe sahip olmasını sağlar.

d) Renkli Baskı Farkı

Renkli laser yazıcılar çok pahalı olmalarına rağmen, ürettikleri harika grafikler ve yazılardan dolayı hak ettikleri ilgiyi topluyorlar. Bu yazıcılar tarafından üretilen profesyonel düzeydeki basımlar, kendi reklamlarını ya da grafiklerini yapan kişiler üzerinde derin bir etki bırakıyorlar. Renkli laserler, normal laser yazıcılara benzer bir şekilde çalışır; sadece daha fazla yüke ihtiyaçları vardır.

Gittikçe çok popüler olmaya başlayan renkli baskı yöntemi, HP Color Laser’lerde kullanılan “ Doğrudan Tambura ” yöntemidir. İlk olarak transfer işleminde, korona, tambur üzerine negatif yük yükler; daha sonra laser, tamburun üzerini temizler ve sarı tonerin ( basımdaki dört ana renkten ilki ) bağlanması için görüntü oluşturur. Sarı toner, yuvasına döndükten sonra, korona tambura bir daha yük yükler ve laser, tamburun üzerinde görevine başlar ve bir sonraki basım rengi olan magenta ( morumsu kırmızı ) için bir görüntü oluşturur. Bu işlem, diğer iki renk olan mavi ve siyah içinde devam eder. Dört rengin hepsi tambura tatbik edildikten sonra, görüntü hazır haldeki kağıda aktarılır.

2.3. Kağıdın Beslenmesi,

Tambur ayarlandığında kağıt, sensör/besleme bilyesi ile yazıcının içine doğru çekilecektir. Şekil 19’de de görüldüğü gibi..Şekilde de gördüğümüz gibi, kağıt yukarı doğru eğilmiştir. Ayrıca şuna da dikkat etmişsinizdir ki, bazen yazıcı, kağıdı tabladan bir inç kadar çeker ve devam etmeden önce kısa bir süre bekler. Bu iki olayın amacı kağıdın üst kenarının tambur üzerindeki görüntünün üst kısmı ile aynı hizaya gelmesini sağlamaktır.

(Şekil-19: Kağıt algılayıcı besleme bilgileri)

Kağıt daha sonra kayıt bilyelerine gelir. Bu bilyeler, baskı işleminin her aşaması aynı anda gerçekleşecek ise kağıdı bırakırlar.

2.4. Görüntünün Geliştirilmesi

Metalik silindir, ışığa hassas tamburun hemen yanındadır. Görevi, hazneden toneri almak ve onu kullanılabilir bir şekilde tambura göndermektir. Bu araç, developing silindirdir. Developing silindir dönerken yüzey kısmının bir bölümü, kartuşun toner haznesinin içindeki temas eder. Silindirin manyetik özelliği nötral haldeki küçük toner parçacıklarını karşı konmazbirşekilde çeker ve bu parçacıklar silindire yapışıp kalırlar.Silindire yapışan toner, yükünü, ışığa hassas tamburun görüntü alanına doğru olan yolculuğu sırasında , alır.Toner, demir okside ( elektrik yükleri tarafından çekilen bölüm ) bağlı plastikreçine parçalarından ( eriyenbölüm ) oluşmuştur. Toner-yüklü developing silindir dönerek, görüntüsü hazır, ışığa hassas tambura yaklaşır, kazıyıcı bıçak, fazla toneri çıkarır ve böylece görüntü işlemine büyük bir katkıda bulunur. Manyetik durumdaki developing silindirin elektriksel özellikleri, bir DC bias’ı ve bir Ac potansiyeli ile artar. DC bias’ı kullanıcı tarafından basım yoğunluğu kontrol kolu ile ayarlanır. Görevi basılan kağıdın üzerinde son bulunan tonerin yoğunluğunu düzenlemektir.

Mantıksal olarak, daha fazla sayıda yeşil çark seçilmesi, ışığa hassas tambura gönderilen toner miktarının azalmasına neden olur ve böylece görüntü kağıtta daha hafif olarak belirir. Developing silindir, bu noktada, ışığa hassas tambur üzerinde laserden etkilenmiş bölgelere, çok fazla negatif yüklü toneri gönderdikçe, bu bölgeler görünmez elektrostatik görüntüye doğru çekilirler çünkü bu görüntünün kendiside negatif yüklü olmasına rağmen, tonerden çok daha fazla negatiftir. Tamburun geri kalan kısmı, yani laserden etkilenmiş bölüm, -600 V DC yüke sabit kalır vebenzer yüklü diğer toneri kuvvetli bir şekilde iter.Developer bilyedeki AC elemanı, Dc potansiyelini ve böylece tonerin, ters yönde bir işlemle, en yüksek potansiyeldeki eksi yüklü bilyeden kurtulmasına sebep olur. AC elemanı periyodundaki yüksek geçişini yaptığında toner, bilye tarafından yeniden çekilecektir. Bu ters işlem, saniyede 60 kez olur ve laserden etkilenmiş alanlar bir toner yığını ile kaplanacaktır. Elektrostatik açıdan tanımlanan görüntüye ulaşan toner parçaları, developing silindire geri dönmezler. Kullanıcı, dönen yeşil kablodaki Dc bias’ının ( bilinen birçok yazıcıda ) yönünü kontrol eder ve böylece DC onu kağıda döken tonerin yoğunluğunu etkiler. Şekil 20 ‘de görüldüğü gibi.

(Şekil –20: Görüntü İşlemi(Toner).)

2.5. Görüntü Transferi

İstenen görüntü şu anda, kaliteli toner parçacıkları şeklinde tamburun üzerinde bulunmaktadır. Tonerin P’sidemir oksit, P’si plastiktir. Aslında toneri, yüzey boyunca güçlü bir mıknatısı sürterek tamburdan kurtarabilirsiniz. Daha sonra, laser yazıcı kağıda çok güçlü bir pozitif yük ( +600 volt ) vererek, toneri kağıda geçirir. Bu yük, yazıcıdaki önemli bir diğer ince tel olan transfer korona tarafından kullanılır. Toner, daha sonra tam buradan kağıda geçer.

Toner, kağıdın üzerine geçtiğinde, kağıt, yükünü azaltan statik yük eleyicisinden geçer. Ve görüntü, kağıtta belirir.(Şekil 21’e bakınız...) Görüntü, tamburdan kağıda aktarıldıktan sonra, kağıdın tamburdan ayrılması, önceden belirlenmiş bir sonuç değildir. Ancak kağıt ilerledikçe, kağıdın doğal kalın-lığı bu ayrılma işlemini hızlandırır çünkü tamburun çapı çok küçüktür. Yine de, daha ince kağıtlar tambura yapışabilirler bu yüzden statik eleyici ayırma işlemine hız kazandırır.

Statik eleyici, pozitif yüklü kağıt ile negatif yüklü tambur arasında nötralizasyonu sağlayan çok fazla yüklü bir sıra dişlidir.

(Sekil 21: Transfer Koronasi)

1.7. Görüntünün Kağıda Geçirilmesi

Kağıt, toner görüntüsü ile beraber eritme merkezine doğru ilerler. Ancak toner görüntüsü güven verici bir durumda değildir çünkü bu görüntü kağıda, sadece yerçekimi ve zayıf bir eloktrostatik yük ile bağlıdır. Eritme merkezinde, eritici bilye, temizleme yastığı, termositör, termo-koruyucu ve baskı bilyesi bulunmaktadır. Eritme bilyesi, eritme işlemi için gerekli ısıyı sağlamak için yüksek yoğunlukta kuvars bir lamba bulunan teflon kaplı bir silindirdir. Eğer ısı, beklenenden daha fazla olursa, eritici bilyenin yanında bulunan ve yazıcıyı gerektiğinde kapatacak, termositör adında bir belirleme/ koruma mekanizması vardır.


Laserjet III eriticisinin derecesi, açık ama baskı yapmıyorken 165C derece, baskı yapıyorken 180C derecedir. Laserjet 4 ‘te bu dereceler daha yüksektir. Bu dereceleri belirttikten sonra, zamklı, plastik kaplı, mürekkepli ya da kabartmalı bir görüntü araçlarının cihazın içine yerleştirilememesi konusunda sizi uyarayım. Birçok kişinin tepegözde kullanmak üzere sunum sayfaları yapmak için cihazın içine asetat yerleştirdiğini duydum. Durumu basitleştirmek gerekirse, eğer 180C derecenin altında eriyen bir şey üzerinde baskı yapmaya çalışırsanız, muhtemelen yeni bir iletici bilye almak zorunda kalırsınız. Temizleme yastığı, eritici bilyeye devamlı temas edecek şekilde yerleştirilmiştir. Bu yastık işlem süresince oluşan pislikleri temizler ve kaygan durumdaki eritici için silikon bir film tedarik eder. Bu durum, görüntünün eritildiği kağıdın planladığı gibi ilerlemekte olduğunu gösterir. Bir yazıcının ömrünün uzatılmasını ve kalitesini kaybetmemesi için, kartuşla beraber yastığın da değiştirilmesi gerekir. Silikon film olmadan, sıcak eritici devamlı kirlenecektir.

Baskı bilyesi, eritici bilyenin karşısında duran lastik bir bilyedir. Kağıt aralarından geçerken iki bilye de kağıda baskı yaparlar. Eritici bilye, diğerleri üzerinde daimi bir etki bırakan güçlü bir kişiye benzer. Bu yüzden her birkaç dakikada bir, yazıcı bu parçayı döndürecek ve böylece, lastik bilye, bilyeleri,n bir grup olarak bulunduğu alanda sürekli bir darbe almaktan kurtulacaktır. İşte bu, hiçbir sebep yokken laser yazıcının çıkardığı tuhaf sestir.Laser II ve III’te bulunan, eritici parçanın arkasındaki keçe kaplı kapağı arkaya doğru itersiniz baskı bilyesini görürsünüz

(Şekil-22: Revolver tipi laser yazıcılar.)

(Şekil-23: Inline tipi laser yazıcılar.)

YAZICI TESTİ

DESKJET-LASERJET

Veri Arabirimi-Laserjet

Tahmin edileceği gibi, yazıcıdaki en büyük devre kartı (printed circuit board) veriyi almaya ve değiştirmeye yarar. HP Yazıcıdaki bu ve diğer kartlara PCA ( printed circuit assembly) ismini vermiştir. HP II serisinde bu karta Arabirim PCA denirken, sonradan üretilen yazıcılarda Formatter (biçimleyici) PCA denmektedir. Biz bu ana kart için arabirim denetleyicisi terimini kullanacağız.Arabirim denetleyicisi, yazıcının ana kartıdır. Üzerinde büyük ve karmaşık birkaç kısım vardır. Görevleri arasında aşağıdakiler vardır:

•Kurulmuş dört ana birim portundan birini kullanarak host ile iletişim kurar.
•Gelen verileri, yazıcını anlayabileceği dile çevirir.
•Kullanıcı girişi için Denetim Masası’nı görüntüler.
•Kullanılmıyorken yazıcının durumu hakkında, farklı LED’ler yoluyla bilgi verir.
•Konfigürasyon ve font ile ilgili bilgileri saklar.Üzerinde duracağımız ilk fonksiyon, bilgi girişine ve host ile iletişime imkan veren bir veri yolu arabirimi olan giriş arabirimidir. Üreticilerin, özellikle ürünlerin terfisinde dikkat ettiği konulardan biri, Ram miktarı ve konfigürasyonudur. LaserJet 4 ve 5’te, III’e (2 mb) göre daha fazla Ram vardır. Ve standart Dram SIMM ‘ler kullanan biri tarafından kolayca terfi edilebilir. Eski terfilerin kurulması o kadar zor değildi; asıl sorun bunların çok pahalı olmasıydı.

Ram terfileri, grafik çizimleri için çok kullanışlıdırlar, sayfa korumasını sağlarlar ve genel olarak sistemi hızlandırırlar. CPU’da olduğu gibi; host hafızasının genişletilmesi amacıyla, yazıcı RAM’inin yerini bir terfi arabirimi alabilir.

Yazıcı TestiDeskjet


Deskjet yazıcılar Mürekkebi püskürterek kağıt üzerine aktarır. Daha çok ev kullanıcılarının kullandığı yazıcı çeşitidir. Kalite ve Basım maliyeti olarak orta düzeyde bir yazıcıdır. Çoğu kullanıcı bu tür yazıcıları tercih eder. Bu yazıcılarda kartuş kullanılır.Şimdi bu yazıcıların kartuşlarını açıklıyalım;

Ucuz yazıcılarla ucuz baskı mı? İlk kartuşlar hızla tükenir ve sonra her şey pahalılaşmaya başlar.Neyse ki orijinal mürekkep tankları için hesaplı yedekler var.Önceleri, kullanıcılar kendi mürekkeplerini kendileri üretmeye çalışıyorlardı. Bunun için de akla hayale gelmeyecek çeşitli yollar deniyorlardı... Örneğin suyla kurumu karıştırmak gibi... Daha sonra üreticiler de mürekkep konusuna ciddiyetle eğilmeye ve çok çeşitli ürünler geliştirmeye başladılar ve böylelikle maliyetleri düşürmeye çalıştılar. Buna rağmen son kullanıcı için fiyatlar el yakmaya devam ediyordu... Bunun da nedeni belliydi: Üretici firmalar rekabet ortamında pazar paylarını ellerinde tutabilmek için yazıcı fiyatlarını maliyetinin altına indiriyor, ama kazançlarını da aşırı pahalı tüketim ürünleri satarak garanti altına alıyorlardı. Bu tıpkı beş milyara sıfır kilometre bir araba almaya, ama benzini hep aynı benzinciden ve litresine 50 milyon ödeyerek satın alacağınıza dair kontrat imzalamaya benziyor.Yazıcı üreticileri, gelirlerini garantilemek için çok farklı yollara da başvuruyorlar: Bazı -şüpheli sayılabilecek- yapım değişiklikleriyle pahalı modellere ait ucuz mürekkep tanklarının, daha ucuz yazıcı serilerinin raylarına uymaması için çabalıyorlar. Aynı zamanda da o ev yapımı renkli sıvının kullanılmasını şiddetle tavsiye ediyorlar, güya en sorunsuz çalışan ve en iyi sonuçları veren o. Artık her yazıcı modeli kendisine özgü orijinal mürekkebi kullanıyor. Oysa bu da tamamen yanlış: Testlerimiz gösterdi ki, kullanımı kanun dışı kabul edilen bazı yabancı mürekkepler, kullanıcıya önerilen pahalı mürekkeplerden çok daha yüksek baskı kalitesine sahipler.

Alternatif mürekkepler orijinal kalitesinde baskı yapıyorlar.Müşterilerin yetersiz dozda aldıkları orijinal mürekkeplere, neden astronomik fiyatlar ödemek zorunda kaldıklarını anlamak mümkün değil. Önerimiz: Üreticinin yaptığı hesabı siz de yapmayın ve yabancı mürekkeplere dikkatinizi yönlendirin! Kullandığınız mürekkebe uyumlu bir şişe mürekkeple, yüzde 50 kazanç sağlayabilirsiniz. Bir Canon siyah kartuş yaklaşık 12 euro, ama tekrar dolumu yaklaşık 6 euro’ya mal oluyor. Boş bir HP-C6625 A renkli kartuşunu yeniden doldurma setiyle doldurarak, yüzde yetmiş tasarruf edebilirsiniz.

Canon yazıcı sahiplerinin söylediklerine göre, cihazları her renk için ayrı, basit yapılı bir hazne içeriyor ve kolaylıkla tekrar doldurulabiliyorlar. Bu hazneler çok hesaplı ve satılan pek çok modelde “Rebuild” ya da “compatible” şeklinde tanımlanıyorlar. Epson firması ekonomik ayrı tank tekniğini kısa süredir ve yalnızca en üst modellerinde kullanıyor. İlk klasik fotoğraf yazıcılarının üreticisi, kartuş yapısının karmaşıklığı nedeniyle tekrar dolum yapmak isteyenlere zor anlar yaşatıyor. Mürekkep tankının yanında yapışık bir akıllı chip bulunuyor: Bu entegre devre, dolum durumunu kontrol ediyor ve belli bir düzeyde boşalmaya izin veriyor.Ancak bu da bir sorun yaratmadı: İlk akıllı chip’le donatılmış mürekkepli yazıcı Stylus Color 680’in piyasaya çıkmasından kısa bir süre sonra, uyumlu ve hesaplı benzerleri satılmaya başlandı. Boş kartuşlarla bile para kazanmak mümkün Bazen alternatif yolların önü, patent kanunlarıyla kesildiğinde işler zorlaşabiliyor: HP ve Lexmark’ın pek çok yazıcısı, içinde yazıcı kafasının birlikte bulunduğu mürekkep tankları kullanıyorlar. Bu akıllıca tasarım, üretici firmayı koruyor: Lisans olmadan başka hiçbir firma bu tankların benzerlerini üretme hakkına sahip değil. Bu nedenle alternatif mürekkep satıcıları, böyle durumlarda boş kartuşları topluyorlar.Kartuşlar dolumcu tarafından deneniyor, temizleniyor, yeniden dolduruluyor, çalışması gözden geçiriliyor ve en sonunda “Yeniden doldurulmuş kartuş” sloganıyla satışa sunuluyor. Son kullanıcılar yalnızca yeniden doldurulmuş kartuşlardan satın alarak kazanç sağlamıyorlar, aynı zamanda boş kartuşlarını satarak da paralarının bir kısmını geri alabiliyorlar. Bu nedenle boş kartuşlarınızı çöpe atmazsanız, hem onları paraya dönüştürebilir hem de çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz.Yazıcı kafası içinde olan kartuşlar sorunludur.

Ama ne yazık ki, tekrar doldurulan mürekkep hazneleri, sorunları da beraberinde getirebiliyor. İçinde yazıcı kafası bulunan tanklar, üretici tarafından en az bir kere sorunsuz çalışmak üzere tasarlanıyorlar. Birden fazla kullanıldıklarında aynı garanti söz konusu değil. Örneğin HP boş kartuşların tekrar değerlendirilmesi konusunda çok ilgili olmayabilir, ancak önde gelen bazı dolum şirketleri, HP kartuşlarını çöpe gitmeden önce yedi kez yenileyebiliyor. Bu tip kartuşlarla çalışırken özellikle dikkat etmek gerekiyor, çünkü hasar görme riski gerçekten yüksek. Her şeyden önce yapıları buna izin vermeyebiliyor: Yazıcı kafasının küçük mürekkep ağızları tıkanıp iş göremez duruma gelebiliyor. Özellikle farklı renkteki mürekkepleri bir haznede barındıran kombi-tanklarda hasar tehlikesi büyük: Renkler farklı hızda kullanılıyorlar ve sarı çoğunlukla en önce kuruyor. Kullanıcı, kartuşu son damla mürekkebe kadar kullanırsa, her yazıcı kafasında bulunan ısıtıcı elemanlar, mürekkebin gerekli soğutucu etkisi olmaksızın boş haznelerde de çalışmaya devam ediyorlar. Bu uygunsuz kullanım, hem dolumcular hem de pahalı yedek kartuşları satın alanlar tarafından kolay kolay fark edilemiyor. Bir kartuşun zamansız bozulması ya da kötü bir baskı, elbet sinir bozucudur, ama müşteri bu durumda daha avantajlı: Avrupa Birliği haklarına göre, ucuz kartuş satıcısı iki yıl boyunca bozulma riskini üzerine almakla ve müşteri şikayetçi olursa tazminat ödemekle yükümlü. Ayrıca malın satımını izleyen ilk altı ay içinde, son kullanıcının, parasını geri alma hakkı da bulunuyor: Bu durumdan kurtulmak için satıcı mallarında satış öncesinde hiç bir arıza olmadığını kanıtlamak zorunda.Böyle gerginliklere yol vermemek için en iyisi, yedek HP tanklarınızı güvendiğiniz satıcılardan almanız. Ayrıca tüm rafı pahalı kartuşlarla doldurmak da doğru değil: Uzun süre bekleme, mürekkebin ağızda kurumasına neden olup bozulma riskini arttırıyor. Bu durum yeni üretilen kartuşlar için de geçerli.

Pratikte görülüyor ki, sonradan doldurulan kartuşlarla alınan baskı sonuçları orijinallerinin gerisinde kalmıyor, hatta zaman zaman onlardan daha kaliteli bile olabiliyor. Yazıcı üreticilerinin koydukları fiyatlardan yola çıkarak, bu şekilde yüzde 50’ye varan kazançlar sağlandığı söylenebilir.Yalnız hemen en ucuz mürekkep şişesine saldırmayın! Örneğin Inkjet ve Pearl ile edilen sonuçlar pek tatmin edici olmayabilir. KMP ya da Uprint gibi orta fiyat kategorisindeki mürekkepler hesaplı fiyat ve kaliteli baskının bir bileşimini sunuyorlar. Beklendiği gibi (ve ne yazık ki) en pahalı mürekkepler, kağıt üzerinde en iyi sonuçları da veriyorlar. Buna karşın hala orijinal mürekkebin üçte biri kadar daha ucuzlar.Ne yazık ki henüz tüm yazıcılara uyumlu, hesaplı, alternatif mürekkepler bulmak mümkün değil.Çok satış yapabilmek için, dolum firmaları da ilk aşamada piyasada yaygın olarak kullanılan, pazar payı büyük modeller üzerinde çalışıyorlar.Şimdi Hp Deskjet printer ile yazıcının teknoloji açklayalım. Uzun süredir kendisinden bahsedilen fakat bir türlü gün ışığına çıkmayan ve Deskjet 5550’nin sonraki versiyonu olan HP Deskjet 5652, kullanıcıların beğenisine sunuldu. Siyah, renkli ve fotoğraf kartuşlarıyla çalışan bu yazıcı, sahip olduğu sensör yardımı ile kağıt beslemede yer alan kağıdın kalitesini ve türünü algılayabiliyor. Bu da demek oluyor ki, baskı için kağıt seçim ayarını yapmanız gerekmiyor. Normal kağıtta normal baskı, fotoğraf kağıdında da fotoğraf baskıları otomatik olarak gerçekleşiyor. Siyah beyaz baskıda dakikada 21 sayfalık bir baskı sunan bu yazıcı, renkli formatta sayfa sayısını dakikada 15’e düşürüyor. Üstelik bunu 1200 dpi çözünürlükte yapıyor. Bunun benzer mürekkep püskürtmeli yazıcılarla karşılaştırıldığında oldukça iyi bir hız olduğu su götürmez bir gerçek. Günümüzde lazer yazıcıların bile bu hızlarda baskı yaptığını düşünürsek, HP Deskjet 5652’nin bu konuda oldukça başarılı olduğunu belirtmemiz gerekiyor.Ürünün dış görünüşünün bir hayli ilgi çekici olduğunu söylemeliyiz. Şeffaf, siyah bir plastik kullanılması ve kenarların gümüş renkte olması iyi duruyor. Ayrıca bu ürün her ne kadar HP’nin 5150 modelini anımsatsa da, ondan daha stabil olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Dikkat ettiğimiz diğer bir özellik ise baskı esnasında sessiz bir çalışma sergilemesi. Hatta baskı bitiminde kağıdı atarken bile oldukça sessiz olan yazıcının bizi şaşırttığını söylemeliyiz. Baskı kalitesinin cihaz üzerinde ayarlanabilmesi büyük bir avantaj, bu sayede çıktıların kalitesini herhangi bir yazılım çalıştırmadan da değiştirme şansınız oluyor. Ne var ki mürekkep değiştirme işleminin biraz karmaşık olduğunu belirtmek isteriz. İlk olarak, kapak açıldığında baskı otomatik olarak duruyor. Mürekkep değiştirmek istediğinizde kartuşların ortalanmadığını gördüğünüzde de şaşırmayın, bu değiştirme işlemini biraz zorlaştırıyor. Ama esas zorluk mürekkep değiştirildiğinde karşınıza çıkıyor, çünkü bazı durumlarda kartuş tanımlanamıyor ve manuel olarak müdahale edilmesi gerekiyor.

Deskjet yazıcıların dezavantajları

Deskjet vuruşsuz çalıştıklarından karbon kağıdı ile çoğaltılmış baskılara imkan vermezler. Yani bu yazıcıları fatura kesmek gibi çok kopya gerektiren baskı işlemlerinde kullanamayız. deskjet yazıcıların ikinci bir dezavantajı ise; gerektirdikleri özel mürekkebin pahalı olmasıdır. Deskjet yazıcılarda renkli baskı kolaydır. Temel üç renk ayrı ayrı aynı noktaya basıldığında diğer renkler elde edilir. Üç rengi karıştırarak elde edilen siyah ,tam siyah tonunda elde edilmediği ve üç mürekkebi de harcadığı için ek olarak siyah mürekkepte bulunur. Yalnızca siyah rengin yer aldığı baskılarda bu yöntem daha ucuz olur.

Püskürteçlerin baskı kalitesindeki önemi

Baskı kafasındaki püskürteçlerin toplam sayısı baskı çözünürlüğünü de belirler. Baskı çözünürlüğü de baskı kalitesini etkileyen önemli faktörler arasındadır. Baskı çözünürlüğü Dpi' yle (Dots per inch) gösterilir. Deskjet yazıcılardaki bu özellik sayfa yazıcılar arasına katılma, resim kalitesi ile kullanıcıları sevindirmektedir.
Bu inç başına düşen nokta sayısına işaret eder. Üreticiler bununla üründe amaçladıkları baskı kalitesini belirtirler.
Lazer yazıcılarda bu genellikle 600x600 ya da 1200xl200dpi olur. Bunun anlamı da 2,54 cm. aralığında yan yana 600 ya da 1200 tane tanımlanabilir noktacık basabileceğini gösterir.


Şimdi bir HP yazıcı özelliklerini inceleyelim. HP PSC 2410' Deskjet

Renkli LCD ekranı

Öncelikle kutuyu açıp, ürünü bilgisayarımıza kolaylıkla bağladık. Makinenin dış görüntüsü gerçekten etkileyici; Metalik gri ve koyu füme rengindeki PSC 2410 'da renkli LCD paneli de güzel bir görüntü sağlıyor. Makine üzerinde kullandığınız menü ayarlarını ve geçişlerini bu yüksek çözünürlüklü ekranda izleyebiliyorsunuz. Makinenin menü bölümü kullanışlı ve şık dizayn edilmiş. LCD ekranı sayesinde bu bölümdeki düğmeleri bölümüne yerleştirdik ve yazılımın tarama işlemiyle ilgili uygulamasını açtık. 1200 rahatça kullanabiliyor ve işleminizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. PSC 2410'da mürekkep püskürtmeli siyah-beyaz, 3 renkli ve fotoğraf kartuşlarını kullanabiliyorsunuz.

Sıra geldi makineyi test etmeye; öncelikle bir Word dokümanını print etmekle başladık. Daha sonra HP Foto kağıdına (glossy) bir fotoğrafı bastık. Her iki işlem hızı da bizi memnun etti. Daha sonra bir dergi kapağını tarayıcı x 2400 dpi lık tarama fonksiyonuna sahip cihazda seçtiğimiz alanı belirlediğimiz çözünürlüğe göre taratmaya başladık. Bu işlem de yine bizi fazla bekletmedi ve bizden artı puan aldı. Makinedeki fotokopi ve faks seçenekleri ile ilgili olarak da sizlere şu bilgileri verebiliriz; 50 sayfaya kadar A4 kağıda baskı yapabiliyor. Ayrıca yine 50 sayfalık faks belleği bulunuyor. Bunlarla ilgili tüm işlemleri LCD ekrandaki menüden yapabiliyorsunuz.

Hafızakartlarını hızlı okuyor

PSC 2410'un özellikle dijital fotoğraf kullanıcılarını memnun edecek özelliği ise makinelerinde kullandıkları hafıza kartları için giriş ünitelerinin bulunması. Bu özellik sayesinde hafıza kartında bulunan fotoğrafları direkt olarak basabiliyorsunuz. Biz de yaptığımız denemede memnun kaldık; hafıza kartımızı makineye yerleştirdik, çok kısa bir sürede kart okunmaya başlandı ve hem makinenin LCD ekranında, hem de bilgisayarımızın ekranında fotoğraflarımız görüntülendi.

PSC 2410 yüksek çözünürlükteki tarayıcı ve yazıcısı, renkli LCD ekranı ve dahili hafıza kartı okuyucusu ile komple bir baskı sistemi ve iyi bir alternatif olarak gözüküyor. 333 dolarlık fiyatı da bize göre performansla paralelellik gösteriyor.

HP PSC 2410 Photosmart
Notu: ****
Firma: HP
Web: www.hp.com
İyi Haber: Çoklu fonksiyonu olmasına rağmen hızı yeterli düzeyde. Ayrıca hafıza kartlarını okuyabiliyor.
Kötü Haber: Yazılımlarında bazen aksamalar olabiliyor.

İnternet altyapısı ile kullanımı kolay bilgi cihazları ve e-services çözümlerinin kesiştiği noktada kendini konumlandıran HP, şimdi de kullanıcılarına Bluetooth teknolojisine sahip, kablosuz çıktı alınmasını sağlayan HP Deskjet 995c mürekkep püskürtmeli yazıcıyı sunuyor. HP Deskjet 995c, Bluetooth teknolojisi sayesinde kullanıcılarına diğer cihazlardan 10 metre uzaklığa kadar kablosuz çıktı alma olanağı tanıyor.

Bluetooth teknolojisine sahip HP Deskjet 995c mürekkep püskürtmeli yazıcı, yüksek düzeyde verimlilik sağlayan özelliklere sahip bulunuyor: İki taraflı baskı alınabilmesi kağıt tasarrufu sağlıyor, mürekkebin azaldığını belirten gösterge sayesinde hiçbir iş yarım kalmıyor, işleri iptal edilmesini sağlayan düğme sayesinde ise istenmeyen baskı işleri anında durdurularak kağıttan ve mürekkepten tasarruf sağlanıyor. Kullanıcılar, Bluetooth teknolojisine sahip diğer mobil cihazlardan 10 metre uzaklığa dek, arada bir duvar olsa dahi yazıcıyla bağlantı kurarak çıktı alabiliyorlar.

Bluetooth teknolojisi, PC’ler, avuçiçi cihazları, cep telefonları, yazıcılar ve pek çok diğer cihaz arasında kablosuz, kolay bağlantı sağlayan radyo hatları için açık veya global bir standardı ifade ediyor. Aynı zamanda bu cihazların network kaynaklarına erişimini ve internet bağlantısını sağlıyor. Bu teknoloji sayesinde, bir konferans salonunda kişiler arasında kablosuz cihazlarla dosya alışverişi ya da yolda giderken e-posta kontrolü birkaç saniyede gerçekleştirilebiliyor. Bluetooth kablosuz teknolojisi, kablolara ve enfraruj bağlantılara duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

HP'nin All-In-One özellikli bu ürününün hem ev hem de küçük ofis kullanıcılarını memnun edeceği görüşündeyiz. 1200 x 2400 dpi lık tarama fonksiyonuna sahip cihazda seçtiğiniz alanı belirlediğiniz çözünürlüğe göre taratabilirsiniz. PSC 2410'un özellikle dijital fotoğraf kullanıcılarını memnun edecek özelliği ise makinelerinde kullandıkları hafıza kartları için giriş ünitelerinin bulunması.

Kartuşların doldurulması

Püskürtmeli yazıcıların kartuşları epey pahalı, bu yüzden çoğu kullanıcının aklına bu kartuşları tekrar doldurmak geliyor. Fakat bu fikir pek parlak sayılmaz, çünkü bu kartuşları doldurmak için kullanılan aletleri bulmak o kadar kolay değil ve bu aletler o kadar ucuz da sayılmaz. Ayrıca bir kartuşu ne kadar sık kullanırsanız kartuşun ucu da o kadar çok bozulup, tıkanabilir. Bu kartuşlar da size baskıda sorun çıkartırlar.

Bunun dışında bilinçsizce yapılmış bir kartuş doldurma macerası, mürekkebin yazıcınızın içine akması ya da baskı kafası üzerindeki püskürteçleri tıkamasıyla sonuçlanabilir. Fakat kendi kartuşunu kendi doldurup gayet mutlu bir şekilde baskı yapan kullanıcılar da yok değil.

RENKLİ LASER YAZICILAR

Renkli laser yazıcılar günümüzde oldukça ilerleme sağlamıştır. Baskı kalitesi iri 300 dpi metin ve puslu renkli görüntüye göre baya ilerlemiştir. Satıcıların sayfa başına maliyet iddiaları da, birbirine yakın toner basım kapsamında, renksiz laser düzeyine indi. Ayrıca birçok renkli laser daha az tüketim malzemesi ile idare ediliyor. Yine de, mürekkep püskürtmelilerdeki gibi, laser piyasasındaki renklilerin egemenliğine daha birkaç yıl var. Bunun bir sebebi renkli laser fiyatlarının aynı hız ve ağ yeteneklerine sahip renksizlerden daha yüksek olmasıdır. Alışkanlıkta diğer bir sebep. Oysa siyah metin ve renk öbeklerinin birleşimi olan veya tamamı renkli dökümlerde renkli laser tercih edilir. Bu durumda renkli laser iyi bir baskı hızı, uygun renk kalitesi ve sayfa başına düşük maliyet vaad ediyor. Bununla birlikte çoğu insan iş kalitelerini renk kullanarak yükseltmeyi düşünmüyor, çünkü şimdiye kadar böyle bir seçenek olmamış. Artık böyle bir seçeneğimiz var. Çok kişiye gönderilecek bir raporda, metin veya grafik kısımlarına renk eklemek isterseniz, bu işi başka bir yazıcı daha iyi yapamaz. Mürekkep püskürtmelilerde, hız (sayfa başına dakikalar,dakika başına sayfa değil),iş döngüsü ve kaliteli metin bulamazsınız.

Renkli laser yazıcıların çıktı için 10-14ppm (dakika başına sayfa) ve metin çıktısı için 2 ile 6 ppm baskı hızına sahip baskı motorları vardır. Baskı motoru, motor hızı, temel çözünürlük, kağıt kapasitesi,tüketim malzeme kurulumu gibi laser yazıcının birçok özelliğini belirlerken baskı deneticisi de baskı kalitesi, görüntü işlem hızı ve ağ yeteneğini belirliyor. Bu laserların çoğu laser ışın modülasyonuyla, yuvarlak köşeleri eğriye çevirme ve temel iki katmanın izin verdiği 16 rengi artırma gibi özelliklerle oynarlar.

Örneğin HP, alçak gönüllü ilk renkli laser yazıcısında da 300 dpi konica motoru kullanmıştır. Colorlaserjet 5m de aynı motoru kullanmıştır ancak daha gelişmiş bir denetleyici kullanarak, ilkine göre çarpıcı ilerlemeler göstermiş.HP laser ışınının zamanlama ve pals sürelerini değiştirerek, inç başına düşen inç başına 300 çizgi yazarken 600 dpi metin çözünürlüklü motorlara yaklaşıyor.

Renkli görüntü kalitesinde, renk sayısıda çözünürlük kadar önemlidir. Laser üreticileri renk sayısını görünürdeki 16 adedin üstüne çıkarmak için iki yaklaşımda bulunuyorlar ve bunların her ikisi de çözünürlük pahasına elde edilir. Bunlardan birisi titremedir.600 dpi’da tatmin edici değil, çünkü nokta izleri açık renkli bölgelerde görünür. Öbür yaklaşım ise toner noktasını laser palsına göre değiştirmektir ki zamanla renk oluşumuna yol açabilecek teknik olarak zorlu bir iş. Küçük bir nokta daha açık bir renk olarak görünür. Buna iki katmalıya karşıt olarak, çok katmanlı denir.

Çözünürlüğü düşürerek daha fazla renk elde edebilirsiniz,çünkü daha küçük noktalar gibi daha büyük noktalar elde etme imkanınız da olur.300 dpi’lık motoru göz önüne alırsak, Colorlaserjet 5m inc başına 150 çizgi basarak çarpıcı renkler elde ediyor. Toner nokta büyüklüğünde değişiklikler sayesinde sürekli renklere yaklaşır.1200 dpi çözünürlüğüyle laser yazıcıda fotoğraf görüntüleri için çıplak gözü yanıltan bir titreme kullanır.

RENKLİ LASERDAKİ KARMAŞA VE SIKINTI

Dört toner rengi, developer udrası,toz biriktirme kutuları,yapıştırma yağı,çeşitli silindirler ve yapıştırma birimi ile kurmanız ve zamanla değiştirmeniz gereken parça sayısı 10’dan fazla olabilir. Bu, ağ yazıcı yönetimini ilginç hale sokuyor. Renkli lazerlar gerektiği kadar renk maddesi kullandığından ve boş bir kağıda baskı yaptıklarından ötürü,renkli bit yazıcı masrafı düşük sayfa maliyeti vardır. Bu katı mürekkep yazıcıları içinde geçerlidir. Yinede sayfa başı maliyet, sayfa başı cent renksiz laserlara göre daha yüksektir.

RENKLİ LASERDAKİ BASKI FARKLILIĞI:

Lazer yazıcılar sadece siyahı kağıt üzerine basmazlar. Bir süredir renkli sayfalar da bastırmak mümkündür. Bunun için üreticiler renkli mürekkep kullanıyorlar. Temel renklerden siyah, sarı, kırmızı ve mavi- renkli sayfalar ortaya çıkartılıyor. Temel renkler bu renklerin karşımı sonucu ortaya çıkmaktadır. Üreticiler bugüne kadar olan tecrübelerine dayanıp, değişik renkleri farklı kartuşlara koyarak tek bir silindir kullanmaktalar. Bu sistem eski tip revolver tabancalara benzemekte. Gerekli renk için, kartuşların dönmesi sayesinde belirlenmiş noktalarda mürekkep aktarılıyor.

Tıpkı siyah-beyaz baskıda olduğu gibi silindirin bir dönüşünde tek bir renk bırakmaktadır. En son olarak da kağıda aktarım ve sabitleme kalmaktadır. Bir sayfanın basılması için silindirin 4 kez dönmesi gerektiğinden baskı hızı siyah-beyaz baskı hızına göre dörtte bire düşmektedir.

YENİ YÖNTEMLER:

Silindir teknolojisinin yavaşlığı yeni bir prensibi öne çıkardı. 0ff-set baskı benzeri yöntemde, kağıt yürüyen bir bant üzeriden her biri temel bir renk barındıran birbirinden bağımsız dört adet baskı silindirlerinden geçer. Bu ınline-tekniği sayesinde renkli ve siyah-beyaz baskıların hızı aynıdır. Bu sistemi yavaşlatan faktör genellikle RIP hızı olmuştur. Bu yıl içinde piyasaya 16 tane renkli sayfa basabilecek lazer yazıcıların çıkması beklenmektedir.

HP LASERJET 8000/N/DN YAZICISINI İNCELİYELİM

Çalışma grupları için ekonomik ve rahat yüksek performans sunan yazıcı:
Hewlett-Packard'ın yüksek hacimli ağ yazıcılarının yeni nesli olan LaserJet 8000 yazıcılarında birdizi yeni HP özellikleri ve geliştirilmiş unsurları bulunuyor.

HP LaserJet 8000, bir ağ yazıcısını paylaşan bireysel kullanıcılar için önemli ölçüde arttırılmış üretkenlik sunar (ve yazıcıya asgari düzeyde müdahale gerektirir); bilgi işlem müdürleri ve ofis yöneticileri için önemli maliyet avantajları sunar.

* Ağ üzerinde yazıcı kullananlar için daha az bekleme süresi
* Geliştirilmiş teknolojiler sayesinde daha kaliteli çıktılar
* Yazıcıya daha az müdahale gereksinimi
* Düşük genel sahip olma maliyeti


Yazıcı Türlerinin Olumlu ve Olumsuz Yanları

Her yazıcı türünün kendine özgü olumlu ve olumsuz yanları vardır. Seçeceğiniz yazıcı türü, iş akışınıza ve iş akışınız açısından hangi özelliklerin daha önemli olduğuna bağlıdır. Tablo 3.0

Tablo 3.0

Yazıcı Türü Avantajı Dezavantajı
Mürekkep püskürtmeli yazıcılar • Önde gelen dijital yazıcı türleri arasında en düşük giriş maliyeti (en azından 33x48 santimetreye kadar baskı boyutlarını destekleyen yazıcılar için)
• Çok sayıda modeliyle vesikalıktan postere kadar her boyutta baskı yapma olanağı
• Pigment mürekkepli yazıcılarla uzun ömürlü baskılar elde etme olanağı
• Sınırsız kağıt türü seçeneği ve özel amaçlı mürekkep kullanma olanağı
• Düşük mürekkep ve ortam maliyeti
• Çok iyi ile mükemmel arasında baskı kalitesi
• Mürekkep püskürtmeli yazıcıların çoğu, boya süblimleştirmeli yazıcılara veya Fujifilm’in PG serisi yazıcılarına oranla yavaştır
• Baskılar, diğer yazıcı türleriyle elde edilenler kadar dayanıklı değildir
• Pigment mürekkepli yazıcılarla elde edilen baskılarda metamerizma özelliği olabilir, yani baskıdaki renkler, farklı ışık kaynakları altında oldukça farklı görünebilir.
• Bazı mürekkep püskürtmeli yazıcılar açık gölge detaylarını yazdırmakta zorlanır
• Birkaç istisna dışında, mürekkep püskürtmeli yazıcılarda çıktının tutarlılığını sağlamak, örneğin Fujifilm PG serisi yazıcılarda olduğundan daha zordur
• Bazı yazıcılarla parlak kağıda yapılan baskıların kuruması ve renklerin son görünümünü alması birkaç dakika, hatta birkaç saat sürebilir.
Boya süblimleştirme özellikli yazıcılar • Kaliteli boya süblimleştirmeli yazıcılar düzgün, canlı baskılar oluşturur
• Son derece hızlıdır (genel olarak üç yazıcı türü arasında en hızlısıdır)
• Gelişmiş modeller yoğun baskı işlerine uygun olarak tasarlanmıştır
• Bazı kağıt türleriyle uzun ömürlü baskı elde edilebilir
• Sarf malzemeleri oldukça ucuzdur
• Baskılar bazen net olmayabilir
• Yazıcılar eşdeğer bir mürekkep püskürtmeli yazıcıdan daha pahalıdır (fiyat farkı son zamanlarda büyük ölçüde kapanmıştır)
• Kağıt seçenekleri sınırlıdır
• Baskı boyutu
Fujifilm PG serisi yazıcılar • Mükemmel renkleri ve netliğiyle geleneksel fotoğraf baskılarıyla neredeyse aynı kalitede baskılar elde edilir
• Yerleşik ayarlama özelliği, zaman içinde çıktı tutarlılığını sağlamayı kolaylaştırır
• Yoğun baskı işlerine uygun olarak tasarlanmıştır
• Baskılar, geleneksel fotoğraf baskıları gibi uzun süre dayanır
• Sarf malzemeleri oldukça ucuzdur
• Yazıcılar pahalıdır
• Kağıt seçenekleri sınırlıdır
• Baskı boyutu seçenekleri sınırlıdır (en çok 30x46 cm boyutunda baskı alınabilir)
• Yazıcılar büyüktür ve aynı boyutta baskı yapabilen bir boya süblimleştirmeli veya mürekkep püskürtmeli yazıcı kadar kolay taşınamaz

Yazıcı Arızaları ve Çözümleri

Bütün elektronik cihazlar gibi yazıcıların arızaları çoğunlukla kullanıcı dikkatsizliği ve aşırı çalışmadan kaynaklanan yüklenme,elektronik problemler gibi bir çok arıza ve buna sebep olacak printer hataları vardır. Aşağıda bazı yazıcı arıza ve çözümleri açıklanmıştır.

1) Yazıcım çıktısı alınması gerekli dosyayı yazdıramıyor?(Şekil : Yazıcı hatası)

Çözüm:

a) Printer LPT veya USB kablosu takılımı kontrol ediniz.
b) Yazıcı varsayılan yazıcı olarak atanmış mı kontrol ediniz.
c) Yazıcının açık veya yazıcının güç anahtarı açık mı kontrol ediniz.
d) Yazıcıyı yeniden açıp yazdırmayı deneyin.
e) Yazıcı ekle yeni yazıcı ekleyiniz.

2) Yazıcım bir satırı üç satır veya daha fazla gibi yazdırıyor?

Çözüm:
a) Yazıcı tanıtımı tam olarak yapılması.
b) Yazıcılar-özellikler-ayrıntılar-aşağıdaki bağlantı noktasında yazdır. Doğrumu

3) Yazıcı yazdır komutunu almıyor.

Çözüm:

a) Yazdırılacak belgelerden daha önce yazdırma(kuyrukta ) bekletilen belgelerin hafızadan temizlenmesi.
b) Bilgisayarın yeniden başlatılması.

4) Yazıcı değişik sayfa şeklinde yazdırması.

Çözüm:

A) Yazıcı Tanıtımının doğru yapılması.

5) Yazıcım yazmıyor. Devamlı üstte kırmızı lamba yanıyor demo page çıkarmıyor. Neden olabilir?

Çözüm:

Üst kapağı açtığınızda kafa ortaya hareket ediyorsa mekanik sorun muhtemelen yoktur. LED yanıp sönüyorsa ya mürekkep bitmiş veya kurumuştur. Doldurulan kartuşlarda bu hata sık görülüyor. Çünkü kartuş doldurulurken gerekli prosedür uygulanmıyor. Orijinal kartuş alın ve takın. Sorun muhtemelen çözülür.

6) Yazıcıyı açtığımızda ön paneldeki ışıklar sırayla yanıp sönüyor. Yazıcı hiçbir cevap vermiyor.

Çözüm:

Kafayı yerinden çıkarıp tekrar takın. Eğer yine bir değişiklik olmazsa kafa arızası olabilir. Tamir olasılığı yok. Yenisini almanız gerekiyor. Not: HP lerde kafa ve kartuş birleşiktir.

7) Hp 690c Yazıcım Windows xp de çalışmıyor bunu nereden güncelleştire bilirim?

Çözüm:

Google da +hp +695c +xp +driver kelimelerini arayın
8) Laser yazıcımın rs6-0335 nolu dişlisi kırık. bu dişli main drive assembly içinde yer alıyor. toner kartuşunun dramı üzerindeki üçgenimsi yuvaya geçiyor ve döndürüyor. Hp bunu tek satmıyor. komple 281 usd+kdv istiyor. Bulunabilir mi?

Çözüm:

Oldukca fazla bir fiyat. Temin edilebilecek bir yer olarak yetkili servisi olabilir. Bulunan parçanın maliyeti fazla olur ama arızayı giderir.

9) Yazıcım kağıda yazdırırken, kağıda baskı yapıyor ama siyah renk varmiyor. Kartuşu
değiştirmeme rağmen hala aynı sorunu veriyor. Kartuşun ucu tahrib görmekte olabilir.

Çözüm:

Kafa arızalı gibi görünüyor. Kafayı yerinden çıkarın ve pinleri kontrol edin. Hepsi aynı yükseklikte olmalı. Aksi halde kafa arızalıdır.

10) BC-21e Kafa kullanıyor. Bu kafalar dolduğu için kağıdı boş çıkartıyor. Bende ılık su
ile temizliyorum(Az bir alkol koyup) Yalnız iki üç sayfa sonra yeniden aynısı oluyor. Bu kafaları temizlemenin başka yolu var mı?

Çözüm:

Kullandığınız re-fill mürekkebin kalitesi düşük ise kafayı tıkıyor olabilir. Mürekkebin kalitesini Yükseltmeyi deneyin.

11) DOS ortamında Türkçe karakterleri basmıyor. Başka bigisayarlar da aynı sorunu yapıyor.

Çözüm:

Traktöre sürekli form koyunuz. Font tuşuna basın ve basili tutun ve cihazı açın. Listeden dil seçimini yapın daha sonra komutları izleyin ve Türkçe font ayarlarını yapın. Daha fazla bilgi için netten manual i çekip buradan takip edebilirsiniz.

12) Yazı yazarken değişik karakterler çıkıyor(kalp işaretleri gibi) Bunun sebebi nedir acaba?

Çözüm:

DOS moda düşün ve oradan dir>prn komutunu gönderin. Doğru çıktı alınıyorsa. Sorun Windows sürücülerindedir.

13) Bazen kartuşların bulunduğu kafa 4-5 defa sol tarafa sertçe vuruyor ve duruyor durunca stand-by ışığı yanıp sönmeye başlıyor. on-off butonuna bastığımda aynı hat devam ediyor."Mekanisim Error" hatası veriyor. Bazen kendi düzeliyor. Problem ne olabilir?

Çözüm:

Bu tür aletlerde daha çok böyle problem çıkıyor. Encoder problemi gibi görünüyor. Yeniden doldurulmuş kartuşlar bazen bu problem çıkarıyor. Orijinal kartuş takıp yeni bir deneme daha yapın.

14) Yazıcım kendini bilgisayarıma Apollo P2500/2600 olarak görünüyor.

Çözüm:

Sanırım bu yazılımla ilgili bir sorun. Bu konu tamircilik konusu dışında olan yazılım problemlerinden biridir. Netten ilgili yazıcının sürücüsünü yükleme en doğrusu.

15) Kartuşun takılı olduğu platformun altında kayışın hareketiyle kartuşlu platformu hareket ettiren küçük parça kırılması.

Çözüm:

Bu parçayı epoxy ile yapıştırın.

16) HIN239CB entegresi bozulmuş. Yani rs 232 entegresi. Nereden bulabilirim?

Çözüm:

Datashhet i internetten çekip benzer entegreyi uydurabilirsin. Veya karşılığını netten bulabilirsin böyle elektronik çözümler için yazıcı devrenize dikkatli uygulamayı unutmayın.

17) Kartuş donması problemi.

Çözüm:

Bir başka sıvı ile mürekkebin çözünmesi. Aşağıda izah edilen metotların temel amacı özel sıvı (Vikink') in üfleç içinde kuruyan bölgeye ulaşmasını sağlamaya yöneliktir. Bunun gerçekleşmesi halinde Vikink kuruyan mürekkebi çözer ve üflecin açılmasını sağlar. Kartuşlar için uygulama yöntemi tıkanma derecesine göre aşağıdaki gibi olmalıdır:

Kartuş ters çevrilmeli üflecin üzerine birkaç damla Vikink damlatılmalı ve 30 sn beklenmelidir. Kağıt bir mendil üzerine birkaç damla Vikink damlatılarak kartuşun üfleci bu ıslaklığın üzerine nazikçe sürülmelidir. Mendil üzerinde herhangi bir mürekkep akıntısı olmaz ise bu işlem bir iki defa tekrarlanmalıdır. Bu işlemi sıcak su ile gerçekleştirmekte mümkündür.

18) Yazıcım kağıtlarında iz bırakarak yazdırıyor.

Çözüm:

Yazıcı kartuş ve tonerlerinde eksilme vardır.

19) Yazıcım kendi sınama sayfasını vermiyor,nedenleri nelerdir?

Çözüm:

Eğer printer ınız kendi kendini test edemiyorsa sorun printer'ın paralel kablo hattındaki initialization hattından, bilgisayarın printer'ı kapatmasıdır. Bu hat devreden çıkarıldığında, paralel printer tekrar initialize edilmeye zorlanır. 16. pindeki bu hat bilgisayarın yazılımının kullanabildiği bir uzaktan kumandalı printer-reset butonu gibi görev yapar. Aslında sadece bilgisayarın "power-on" yazılımı bu hattı düzenli olarak kullanır. Diğer yazılımlar bu hattı kullanarak printer resetlemek için bilgi üretmeye çalışırlar.

Bu hattın ne zaman kullanıldığını öğrenebiliriz. İlk önce printer'ı sonrada bilgisayarı açtığımızda dot-matrix printer "hiccup" diye ses çıkarır. İşte çıkan bu her hiccup sesinde initialization hattı kullanılıyor demektir. Normalde bu ses sadece bir defa bilgisayarın power-on fazı devrede iken duyulur. Bu hattyn devreden çıkarılması ile ortaya çıkabilecek resetleme problemleri ortadan kaldırılmış olur.

20) Yazıcı yazdır komutundan sonra yavaş yazmaya başlıyor. Genelde yazdırılan belgeler yazıcı kuyruğuna alınıyor.Sebepleri nelerdir.

Çözüm:

Çoğu zaman bilgisayar, printer'ın yazabileceği datadan daha fazla data printer'a gönderir. Her ne kadar printer yazabileceğinin en hızlısını yazsa da bilgisayarla aynı hızda çalışamaz. Örneğin suyla doldurulan bir lavabo düşünelim. Eğer su lavaboya, lavabo kanalının boşaltabileceği sudan daha fazla miktarda akıtılırsa, lavabo belirli bir süre sonra taşar. Printer'ın "buffer" ıda lavabo gibi düşünülebilir. Bilgisayar kapatılsa dahi printer buffer'ın boşaltıncaya kadar yazmaya devam eder (lavabo örneğinde olduğu gibi).
Paralel arabirimler buffer'larının dolduğunu 11. pindeki "busy" hattı ile belirtirler (örneğin buffer dolduğunda busy hattı 0 voltken 5 volta çekilir). Busy hattının yüksek gerilime çekilmesi ile printer bilgisayardaki bir ışıklı "busy" etiketinin devreye girmesini sağlar. Bilgisayar, bu hattı dikkate alarak bu hat tekrar düşük seviye gerilim değerine (örneğin 0 volt) düşene kadar printer'a data gönderimini durdurur. Daha sonra printer bilgisayardaki ışıklı "busy" sönmesini sağlar. Eğer bu hattaki gerilim normal bir zaman aralığından sonra düşüyorsa bilgisayar bir hata mesajı üretir. Teknik olarak bu durum işletim sistemi tarafından "time-out" olarak nitelendirilir.

21) Crosstalk Problemi

Çok kablolu paralel hatlarda bilgi iletiminde, bazı kablolardaki bilgiler diğerlerini mağnetik etki yaratarak kötü yönde etkiler. Bu probleme "crosstalk problemi" denir. Crosstalk problemini daha iyi anlamak için bir örnek verelim. Telefon sistemlerinde uzun mesafeli telefon görüşmelerinde bir kullanıcı başkalarının konuşmalarını az da olsa duyar.
Crosstalk problemini önlemek için iki yöntem kullanılır. Bunlardan birinci yöntem, hatla gönderilen bilgilerin akım ve gerilim seviyeleri çok yüksek tutulmaz. Paralel hat uzunluğu arttıkça crosstalk problemi artar.
E?er bilgisayarımız ve paralel ileti?im yaptığı makine arasındaki bağlantı kablosu önerilen uzunluktan fazla olursa sistem tam güvenirlikte çalışmaz. Örneğin Centronix kendi printer kabloları için bu mesafeyi 9 feet olarak tavsiye etmiştir.

Bunlardan başka yazıcı türüne göre değişen donanımsal arızalar,yazıcı anakartı üzerindeki arıza,yazıcı kağıt besleme mekanizması üzerindeki mekanik arızalar,(kağıt almama,sıkıştırması gibi) arızalarda vardır. Bunların çözümleri maliyet gerektirmektedir. Unutulmaması gereken yazıcıların bakım ve temizliğinin aksatılmadan yapılması,eğer mürekkep kullanan bir yazıcınız varsa donma yapma durumuna karşı dikkatli olunması gerekir.


I/O CİHAZLARI

I/O(input/output) : Bir bilgisayarla veri alışverişinde kullanılan herhangi bir işlemi, programı veya cihazı tanımlar. Tipik I/O cihazları arasında yazıcılar, sabit diskler, klavyeler ve mouse'lar yer alırlar. Bunların dışında bazı i/o cihazlarını da tanıyalım;

Kompakt PLC

CPM serisi, Omron'un kompak PLC ürün yelpazesini oluşturmaktadır. Boyut olarak kompak olmasına karşın özellikleriyle diğer kompak tip PLC'lerin üzerinde fonksiyonlara sahiptir. Tüm modeller, hızlı algılama ve sayma işlemleri için gereken kesme ve puls giriş fonksiyonlarını içerir. Tüm transistör çıkışlı modeller step motor, servo motor ve invertör sürmek için gerekli olan puls çıkışına sahiptir. CPM1A'nın oldukça geniş bir model seçeneği mevcuttur. AC ve DC beslenebilen, DC girişli, transistör ya da röle çıkışlı modellerden oluşan toplam 24 CPU ünitesi bu aileyi oluşturur. Kesme ve puls I/O fonksiyonları ile kolay sayma, pozisyonlama ve hız kontrolü uygulamaları gerçekleştirilebilir. Dijital I/O, analog I/O ya da sıcaklık ölçümü ve regülasyon için ek I/O modülleri eklenerek sistem genişlenebilir. DeviceNet-, PROFIBUS- ve CompoBus/S slave ünitelerle CPM1A, alan ağı içerisinde slave kontrolör olarak entegre edilebilir.

Ek olarak, CPM1A'nın sahip olduğu tüm fonksiyonları ve ek opsiyonları içeren CPM2A sizlere daha hızlı puls I/O'su (20kHz'e kadar), daha geniş I/O kapasitesi ve daha ileri seviyeli haberleşme fonksiyonları sunmaktadır. Eksen senkronizasyonu için güçlü fonksiyonlar, puls genişlik modülasyonu ve hızlı cevap veren girişler bu ürünü küçük makinaların kontrolü için ideal kılar.

CPM2C, kompak haberleşme harikasıdır. CPM2A'nın sahip olduğu tüm fonksiyonlar yanı sıra ince ve kompak yapıya sahiptir. Vida ya da çoklu kutuplu montajın yapıldığı I/O modüller, CPU üzerinde yeralan DeviceNet slave ve/veya Compobus/S master fonksiyonları, rakipsiz bir dağıtılmış makina kontrolü sunmaktadır.

Genel Özellikler:

Maks. 192 giriş/çıkış 20 kHz sayıcı ve iki 10 kHz puls çıkışı 4Kword program hafızası 2Kword data hafızası Opsiyonel gerçek zaman saati CPU üzerinde bir ya da iki RS-232C arabirim 32'ye kadar CPM2 ile Omron'un host linki aracılığıyla ağ kurulabilir PID, SYNC ve puls genişlik modülasyonu komutları CPU başına bir eksen için ileri seviyeli pozisyonlama.

Çoklu I/O

Ana Özellikler

Konsantre dağıtılmış I/O Sistemi DeviceNet ve Profibus için mevcuttur 16 ve 32 I/O'luk dijital modüller mevcuttur 8 giriş 4 çıkışlı analog modüller Vidalı ya da kullanımı kolay konnektörlerle I/Obağlantısı

Diğer Özellikler

Sensörler ve sıcaklık girişleri için özel modüller MOS FET ve röle modülleri.

ZX LASER SENSÖRLERİ

Dünyanın en önde gelen sensör üreticisi olan Omron damgasını taşıyan ZX lazer sensörü serisi, hassas ölçüm alanındaki standartları baştan yaratmaktadır. Eşsiz Tak & Çalıştır kavramı üzerine oturtulan ZX, aynı amplifikatöre bir dizi değiştirilebilir sensör kafası takılmasına olanak sağlamaktadır. Bu kavram, ölçümle ilgili tüm gereksinimlerinizi karşılamakla kalmaz, aynı zamanda iş için en uygun sensör kafasının pahalı ve zaman israfına yol açan deneme-yanılma yöntemiyle seçilmesi uygulamasına da bir son verir.

W- SERİSİ HAREKET KONTROLÜ

Omron’un W-serisi servo sistemleri, makinanızın hareketleri parçalarının hem hızı hem de pozisyonunda daha üstün hareket kontrolü sağlaması amacıyla tasarlanmıştır. 32-bit RISC işlemci sayesinde, her servo sistem hızlı akım ve hız düzenlemesi ve de on-line auto-tuning fonksiyonuna sahiptir. Auto-tuning fonksiyonu ile, çalışma esnasında değişen yük koşullarına göre kontrol parametreleri sürekli olarak adapte edildiğinden üstün dinamik performans sağlanır. Bu özellikleri ile Omron’un servo sistemleri, paketleme sistemleri, alet üretme makinaları, yarı iletken alma ve yerleştirme ve PCB delme makinaları ve routerlar gibi günümüzün hassas endüstriyel uygulamalarının gerektirdiği en zor şartları bile yerine getirir.

SOKETLER ZAMAN ROLERİ, VİDASIZ KLAMENS ÇÖZÜMLERİ

Vidasız Klemens (VK) teknolojisi, endüstriyel ortamlarda etkin, zamandan tasarruf sağlayan, kablolama çözümleri sunar. Bu teknoloji, kablolama zamanını ciddi bir şekilde azaltır, düzenli bakım ihtiyacını ortadan kaldırır ve çok güvenilir bir bağlantı sağlar. Ve Omron bu VK teknolojisini, tüm endüstriyel ürünler yelpazesi için standart soketlerde kullanan ilk üreticidir.

ALGILAMA MESAFESİ ALGILAYABİLEN FOTOELEKTRİK SENSÖR

Öğretme (Teaching) fonksiyonuna sahiptir ve sadece üç tuş ile tüm parametre ayarları yapılabilir. Dijital teknolojiye sahip olması, cihazı dengeli ve güvenilir yapan unsurdur. E3NT-L ağır koşullarda çalışmak üzere dizayn edilmiştir. Bu özellikler E3NT-L’yi, uzun ancak hassas algılama mesafesinin gerekli olduğu malzeme depolama ve gıda işleme endüstrileri için uygun kılar.

DeviceNet, geniş bir ürün yelpazesini oluşturan çok sayıda cihazın kolayca bir ağ sistemi oluşturacak şekilde bağlanmasına ve uzaktan yönetimine olanak sağlayan yeni bir endüstriyel ağ sistemidir. PLC’lerden, uzaktan I/O sistemlerinden fiberoptik sensörlere, görüntü sistemi kontrolörlerine, servolara ve invertörlere kadar her şey DeviceNet’e kusursuz bir şekilde entegre edilebilir; bu özellik, DeviceNet’i pazardaki en iyi endüstriyel ağ sistemi yapmaktadır. DeviceNet’in popülerliği, karmaşık ya da basit otomasyon proseslerini kontrol etmek için basit ama etkili bir çözüm arayan son kullanıcılar ve OEM’ler (makine imalatçıları) için giderek artma eğilimindedir.

ÖZET

Çevre birimi sistemleri arasında en başta yazıcılar geliyor. Üretilen her türlü bilginin doküman ve raporlarının kağıt ortamına aktarılmasını sağlayan bu sistemler son 10 yıldır çok ciddi bir evrim geçirdi. Nokta vuruşlu yazıcılar faturalamaya yardımcı , muhasebe sistemlerinin en büyük yardımcısı olarak görev yapıyordu ve bu nedenle büyük bir pazar payına sahipti. Son yıllarda mürekkep teknolojilerinin de gelişimiyle mürekkep püskürtmeli ve lazer yazıcılar pazar paylarını artırdılar. Ofis ortamlarında profesyonel baskı gereksinimlerinde lazer yazıcılar tercih edilirken mürekkep püskürtmeli yazıcılar da düşük fiyat ve yüksek performanslarıyla hem küçük ve orta boy ofisler, hem de evler için cazip oldu. Bugün mürekkep püskürtmeli yazıcılar bu özelliklerinden dolayı pazar lideri durumunda.

Bunun yanı sıra son dönemde çok fonksiyonlu ürünler olarak adlandırılan faks, fotokopi, tarayıcı ve yazıcı fonksiyonlarının hepsini birden bünyesinde barındıran teknolojiler pazara sunuldu. Özellikle bu ürünlerin hepsine birden gereksinimi olan ancak hepsine tek tek yatırım yapmak istemeyen işletmeler için düşünülen bu teknolojiler henüz beklenen pazar büyümesine erişmiş değil. Çünkü bu fonksiyonların hepsinde belli yüksek kalite arayanlar için bu ürünler çok cazip olamadı. Ancak bu noktada sürekli, gelişen teknolojiler sayesinde bu ürün grubunda da pazar payının artması bekleniyor.

YAZICILARLA İLGİLİ TERİMLER

Cps:(character per second) Saniyede yazılan harf sayısı, nokta vuruşlu ve mürekkep püskürtmeli yazıcıların hızını ifade etmek için kullanılır.

Ppm:(page per minute) Dakikada yazılan sayfa sayısı, lazer yazıcıların hızını ifade etmek için kullanılır.

Cpi:(character per inch) 2.54 cm.'deki harf sayısı. Yazının yatay olarak boyutunu belirtir. Bu rakam büyüdükçe, satıra sığan harf sayısı artar, dolayısıyla harfler küçülür

Lpi:(line per inch) 2.54 cm.'deki satır sayısı, satır sıklığını gösterir. Bu sayı büyüdükçe, sayfaya sığan satır sayısı artar

Yazıcı genişliği: Yazıcının içine alabileceği kağıdın genişliğini gösterir. Nokta vuruşlu, mürekkep püskürtmeli ve çoğu tür yazıcıda kolon cinsinden verilir. Belli bir harf sıklığında, yazıcının bir satıra yazabileceği en çok harf sayısını verir. 10 cpi harf sıklığı esas alındığında 2 temel standart vardır : 80 kolon (dar yazıcı); 136 kolon (geniş yazıcı). Lazer yazıcılar çok özel bazı modeller dışında sadece A4 kağıda (dar) basabilirler

Emülasyon:(Emulation) Uyumluluk, öykünme. Yazıcının piyasada standart olaraka kullanılan komut dillerinden hangileriyle sorunsuz çalıabildiğini gösterir. Bu, nokta vuruşlu yazıcılarda genellikle IBM Proprinter veya Graphics Printer ve Epson FX veya Epson FX veya LQ; lazer yazıcılarda HP LaserJet II III IV veya Postscript; mürekkep püskürtmeli yazıcılarda ise HP Deskjet olur.

İnterface port: Yazıcının hangi standart ile bilgisayara bağlanabileceğini ifade eder.

Paralel:(Parallel): "Centonics parallel" de denir. Kişisel bilgisayarlarda en çok kullanılandır.

Seri (Serial) : RS232C de denir. Bazı yazıcılarda standart çoğunda ise isteğe bağlı olarak bulunur.

Font: Yazı tipi.

Kağıt park etme: Yazıcının sürekli formu yazıcıdan çıkarmadan geriye çekerek tek kağıt kullanımına izin vermesidir

Tampon bellek:(Buffer Memory) Yazıcının içinde, bilgisayardan gelen verileri geçici olarak sakladığı RAM bellektir

Traktör:(Tractor) Sürekli form kağıdın takıldığı, formu deliklerinden tutup ilerleten mekanizma.

Kağıt besleyici: Birçok sayfanın (tek kağıdın) konup, yazıcının gerektiğinde almasını sağlayan mekanizma. Lazer ve bazı mürekkep püskürtmeli yazıcılarda standart olarak bulunur; nokta vuruşlu yazıcılarda ayrıca satılır.

Kopya sayısı: Yazıcının kaç nüsha kağıda basabildiği

MTBF:Ortalama arızasız çalışma süresi.

RS232C:Yazıcılar için ek olarak satılan seri port.

Konular