Bilgi ve Uygulama

Avometreler

Yazar: Nadir Yüksel
Tarih: 17.01.2005
Türkçe

Akım, voltaj ve direnç ölçen aletlerdir. Analog ve dijital olmak üzere iki çeşittir.

ANALOG AVOMETRE

Analog ölçü aletinin temel elemanı, döner çerçeveli ölçü aletidir. Ölçülecek aletin yarattığı akım, akım birimine göre döner çerçeveli ölçü aletinin ibresi sapar. Bu sapma miktarı skaladan okunarak (ölçü aletinin bulunduğu kademede dikkate alınacak) ölçülen büyüklük belirlenir.

GERİLİM ÖLÇME

Analog ölçü aletinde gerilimler için ayrı ayrı kademeler vardır. Ölçülecek gerilimin cinsine göre (AC veya DC) seçim yapılır.

Gerilim ölçerken;

1- İbrenin sıfır ayarı yapılır.

2- Ölçülecek değeri bilmiyorsak komütatörü en yüksek kademeden itibaren en rahat ölçüm yapabileceğimiz kademeye doğru ayarlarız. En uygun kademe ölçülen değeri aşan ilk kademedir.

3- Gerilim ölçerken, ölçü aletinin probları, ölçeceğimiz elemana paralel bağlanır.

Eğer, R1 direnci küçük olursa R2’nin üzerinden geçecek akım ikiye bölünerek Ri’den de geçer. Bu istenmeyen bir durum olduğundan Ri’nin çok büyük olması gerekir. Bu kolay ölçüm yapmanızı sağlayacaktır.

AKIM ÖLÇME

Akım ölçerken avometreler devreye seri bağlanır. Seçilecek kademeler ve okuma şekli gerilim ölçmedeki gibidir.

Burada ampermetrenin direncinin küçük olması gerekir. Çünkü, ampermetre devreye seri bağlandığından iç direnç zorluk gösterirse ölçtüğümüz değer yanlış gösterebilir.

DİRENÇ ÖLÇME

Ölçülecek direncin değerine göre kademe seçilerek problar kısa devre edilir ve o kademenin “0” ayarı yapılır. Skaladen okunan değer seçtiğimiz kademenin değeri ile çarpılır.

DİJİTAL AVOMETRELER

İki kısımdan oluşan dijital avometremiz kademe seçici ve ekran bölümleriyle şekilde görülmektedir. Bütün ölçülen değerlerde uygun kademe seçilmezse ölçülen değeri direnç olarak seçer. Eğer ters bir bağlantı varsa ekranın solunda eksi (-) işareti görülür. Ayrca, ekranda herhangi bir (1) rakamı çıkarsa kademe küçük demektir. Kademeyi büyütmek gerekir.

Etiketler: Avometre Ölçüm
Konular