Bilgi ve Uygulama

İş Kazaları

Yazar: Yaşar Acar
Tarih: 13.04.2005
Türkçe

Çalışma hayatında, iş ortamında, çalışanların sağlığını ve can güvenliğini tehdit eden kazalara iş kazası denir. Çalışma güvenliği ile ilgili pek çok yasal düzenleme ve güvence yöntemleri uygulansa da, iş ve işçi güvenliği, çalışma hayatımızın en önemli konusunu oluşturmaktadır.

İşveren, yürürlükteki yasalara göre işyerinde gerekli iş güvenliği tedbirlerini almak ve onları sürekli uygulamak zorundadır. Bu konuda bir mazereti de olamaz elbette. Ama bu konuda, devletten başlayarak işverenlere ve çalışanlara uzanan bir çalışma güvenliği sürecini uygulamak gerekmektedir. Bu taraflardan birisi işini sıkı tutmazsa sonuçta bir dağınıklık oluşur ve verimsiz ve güvenliksiz bir ortam oluşur.

İş kazaları, bir işyerinde ortaya çıkan ani ve beklenmedik olaylardır. Bu olaylar ne kadar öngörülebilir olursa ve tedbir alınabilirse iş kazaları o derece azalır ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşur. Bu noktada gösterilecek çaba ve yapılacak masraf üzücü durumun ortaya çıkmasını engelliyorsa değerli bir çaba ve masraftır.

İş kazalarının sebepleri sıralanacak olursa, dikkatsizlik, tedbirsizlik, kurallara uymama, kullanılan araç gerecin kullanımına ilişkin bilgisizlik ve kullanılan araç gerecin bakımsız ve elverişsiz oluşu olarak sıralanabilir. Bu sıra ne kadar uzarsa o kadar sağlıksız bir çalışma ortamı var demektir.

İş kazalarına maruz kalmış kişilerde kaza etkilerinin kalıcı olduğu ve zamanla giderilemediği düşünülürse, toplumsal bir şuur ve bilginin oluşturulması gerekliliği de ortaya çıkar. Bilinç altında iş kazası ile ilgili duyarlılık yerleşmiş kişiler daha dikkatli, tedbirli bilgili ve kurallara uyan kişiler olarak can ve mal güvenliğine önem vereceklerdir elbette. Bu noktada bir örnek verecek olursak; elektrik fiziksel bir olaydır. Elektriğe, bir insanın çarpılması da fiziksel bir olaydır. Ama bir insanın çarpılacağını bilerek ve tedbir alarak elektriğe çarpılmaması da fiziksel bir olaydır. Kısacası, bir fiziksel olaydan kaçarak başka bir fiziksel olaya sığınmak daha güvenli ortamları bize sunabilmektedir.

Cihaz, araç ve gereçlerin bakımı zamanında yapılmazsa bozulma nedeniyle kaza olabilir. Çalışırken bozulan, bir parçası kopan makineler çalışanlara, çevrede bulunanlara zarar verebilir. Ayrıca insanlar aynı işi sürekli yaptıklarında bir duyarsızlık ve dikkatsizlik gelişmekte ve kazaya yatkınlık diyebileceğimiz durum ortaya çıkmaktadır. Bu konuda elektrik çarpılasını öne çıkarabiliriz. Aslında elektriğe çarpılabileceğini her insan bilir. Yinede hata yaparak elektrik çarpmasına maruz kalan ve hayatını kaybeden çok sayıda insan mevcuttur. Bunca önemli bir durum karşısında insanlara bir sorulsa elektrik çarpması durumunda acil yardım konusunda bilgilerinin çok az veya hiç olmadığını görürüz.

Elbette her işin başında dikkatli olmak ve sonucuna kadar dikkati sürdürmek zorunluluğu vardır. Yoksa hayat olumsuzluklara yatkındır


Konular