Bilgi ve Uygulama

Sıcaklık ve Olaylar

Yazar: Mehmet Yılmaz
Tarih: 10.04.2006
Türkçe
  1012 °C ----- Madde ve ışıma aynıdır.

  1011 °C -----

  1010 °C ----- Atom çekirdeğinin parçalanması

  109 °C ----- Ağır atom çekirdeklerinin parçalanması.

  108 °C -----

      ----- 20 milyon °C: Güneşin iç kısmının sıcaklığı.

  107 °C ----- Atom dönüşümleri. Hidrojenden Helyum.

  106 °C ----- Çekirdek tepkimelerinin başlaması.

100 000 °C ----- Tüm kimyasal bileşikler parçalanır.

 10 000 °C -----

     ----- 6000 °C: Güneşin yüzey sıcaklığı.

     ----- 3000 °C: Çoğu maddeler buharlaşır.

 1000 °C ----- Tüm maddeler akkor duruma geçer.

  100 °C ----- Suyun kaynama noktası.

     ----- 55 °C: Pratikte üst yaşam sınırı (Protein bozunması.)

     ----- 25 °C: Oda sıcaklığı.

  10 °C -----

   0 °C ----- Buzun ergime noktası.

  -10 °C -----

     ----- -25 °C: Alt yaşam sınırı. (Yaklaşık.)

 -100 °C -----

     ----- -183 °C: Oksijenin kaynama noktası.

     ----- -253 °C: Hidrojenin kaynama noktası.

     ----- -269 °C: Helyumun kaynama noktası.

-273,2 °C ----- Mutlak sıfır noktası.

Konular