Bilgi ve Uygulama

Elektrik Kazaları

Yazar: Yaşar Acar
Tarih: 24.02.2007
Türkçe

Günümüzde insanlar ihityaçlarının büyük bir kısmını elektrik enerjisi ile karşılamaktadır. Hatta en basitinden bir kol saatini düşünürsek ve bu kol saatinin çoğu insanda 24 saat takılı olduğunu göz önüne alırsak, bu insanın elektrik enerjisi kullanımının süreklilik taşıdığını söyleyebiliriz. Bir kol saati bir elektrik kazasına sebep olmayabilir ama günlük hayatta kullandığımız pek çok elektrikli cihaz vasıtasıyla kazalar olmaktadır ve bu kazaların oranı giderek artmaktadır. Kazaların önlenmesi konusunda gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve bu güvenlik uygulamalarının sürekli denetlenerek kazalara karşı her alanda olduğu gibi elektrik alanında da korunmanın sağlanması gerekmektedir. Bütün bunların yanında özellikle elektrik çarpması durumunda yapılacak ilk yardım uygulamaları, pek çok kazazedenin yeniden hayata döndürülmesinde büyük pay sahibidir.

Elektrik çarpmalarında önemli olan ve dikkat edilecek ilk bilgiler.

 • Vücuttan geçen akımın miktarı
 • Akımın geçtiği yol
 • Akıma maruz kalma süresi
 • Vücut direnci

Elektrik enerjisinin insan organizması üzerindeki etkileri,

 • Şok
 • Bilinç kaybı
 • Çeşitli derecelerde yanıklar
 • Kasılmalar
 • Kramplar
 • Böbreklerin çalışmasının bozulması
 • Solunum durması
 • Kalbin durması

Elektrik enerjisinde insanın etkilenme değerleri dört bölgeye ayrılmış olarak değerlendirilebilir. Her insan aynı oranda etkilenmeyebilir.

 • Birinci Bölge: İnsanın ilk hissedebileceği akım, 0.01mA'den başlamakta, 15-25 mA'e kadar büyük bir tehlike oluşturmamaktadır.
 • İkinci Bölge: 15-25 mA'den başlamakta, 50 mA'e kadar olan akımları içermektedir. Bu akımlara maruz kalan insanlarda 30 saniyeden sonra bilinç kaybı olabilmekte, 3-4 dakika içerisinde de solunum ve kalbin durması olabilmekte ve ölüm meydana gelebilmektedir.
 • Üçüncü Bölge: 50 mA'den 100 mA'e kadar olan akımlarda insanda, bilinç kaybı, akciğer ödemi, yanıklar, ark oluşmuş ise bu arktan kaynaklanan ciddi ve tehlikeli yanıklar, böbrek arızaları gibi durumlar ortaya çıkabilir.
 • Dördüncü Bölge: 100 mA'den 200 mA'e kadar yine üçüncü bölgede oluşan etkiler meydana gelir

Bütün bu bölgeler tasniflenerek ayrılmış olsa dahi elektrik kazasına maruz kalan bir kişinin elektrik çarpması durumunun ilk saydığımız sıralamadaki etkileri göz önüne almak gerekmektedir. Göğüs bölgesinden geçen akım, göğüs kaslarında kramplar oluşturabilir ve solunum durabilir. 20 mA'den büyük akımlar kalbin kaslarını uyarır, kalpte elektrik dengesinin bozulmasına yol açar.

Elektrik kazası zararsız küçük akımlarda oluşsa dahi insanı etkilemektedir. Korku oluşmakta, neticesinde insan irkilme hareketiyle ya bir yere çarpmakta hatta düşmektedir. Kısaca ifade edersek, insan elektriğe tepki vererek mekanik kazalara yol açmakta ve zarar görmektedir.

Konular