Bilgi ve Uygulama

Motorola R2600 Sistem Analizörü Kullanım Bilgileri

Yazar: Mehmet Yılmaz
Tarih: 22.03.2007
Türkçe

MOTOROLA R2600 sistem analizörü önden görünümü

 

GENEL ÖZELLİKLER:

R2600 serisi sistem analizörler 400 kHz-999.9999 Mhz arası telsiz haberleşme cihazlarının servisinde kullanılmak üzere tasarlanmış cihazlardır. Analizörün içinde mevcut, işlevsel birimler şunlardır:

RF sinyal jeneratörü
Hassas Ölçüm Almacı
Spektrum Analizör
Dupleks Jeneratör
Osiloskop
Frekans Sayacı
AC/DC Voltmetre
RF Wattmetre
Sweep Jeneratörü
Sinyal Kodlayıcı/Çözücü
Sinyal seviye ölçer
SINAD Metre
Distorsiyon Analizörü

CİHAZIN KUMANDALARI:

Tuş ve Göstergeler

Aç/Kapa Anahtarı - Cihazı açıyor. Cihaz 220 V'a bağlı ise otomatik olarak şebekeden beslenecek, aksi halde DC kaynağa bağlanacaktır.

Cihaz açık LED'I - Aç kapa anahtarı açıldığında yanar

DC LED'i - Analizör DC kaynaktan beslendiği zaman yanar

İmleç Bölgesi Tuşları (RF, AUD, DISP) - İmlecin, ekranın hangi bölgesinde bulunacağını ayarlar.

İmleç Pozisyon Tuşları - (Sağ, Sol, Yukarı, Aşağı, TAB) Bulunulan pencere içinde imlecin istenilen yönde hareketini sağlar.

Yardım tuşu - Mevcut ekran ile ilgili yardım göstergesine girer.

MEM (Hafıza tuşu) - Hafızada saklanan ayarlar için hafıza ekranına girer.

(0-9) Nümerik tuşlar - Analizöre imlecin bulunduğu yere nümerik bilgi girişini sağlar.

+/- Tuşu - Mevcut değerin işaretini değiştirir.

ALT tuşu - Tuş takımındaki alternatif işlevlere erişim sağlar.

PRT Tuşu - Ekranı yazıcıya gönderir.

SPF Tuşu - Özel işlevler menüsünü ekrana getirir.

CAL Tuşu - Analizörün işlemcisine kendi kendini kalibre etmesi komutunu verir.

F1 Tuşu

Menü Tuşları - Ekranın altında bulunan bu tuşlar, ekranda gösterilen seçenekler için kullanılır.

Düğmeler:

SQUELCH Susturma Kontrolü. Saat yönünde çevirildiğinde hoparlörün açılacağı almaç sinyal eşik değerini (squelch) artırır.

VOLUME (Volüm) Hoparlör için volüm ayarı.

BRIGHT (Parlaklık) Ekran için parlaklık ayarı.

TUNING (Ayar) İmlecin üzerinde bulunduğu rakamı artırır/eksiltir.

Ekran:

9 x 11 cm ekran. Analizör 30 dakika kullanılmadığında ekran koruma özelliği devreye girerek ekranı karartır. Herhangi bir tuşa basıldığında görüntü geri gelecektir.)

KONNEKTÖRLER:

Ön panel konnektörleri

RF IN/OUT

Analizörün RF Sinyal jeneratöründen çıkış
Analizörün Monitörüne giriş
DUPLEKS durumunda giriş ve çıkış sağlar.
RF Wattmetre yükü bağladır.
Analizörün RF güç uygulanabilecek tek ön panel konnektörü budur.

GEN OUT

Monitör girişinden izoleli yüksek seviyeli bir RF çıkış portudur. RF Güç Uygulamayınız.

ANT

Hassas almaç ve monitör için giriş portu. Havadaki sinyal ölçümleri için gereklidir. RF Güç Uygulamayınız.

NOT: GEN OUT ve ANT konnektörleri sigorta ile korunmuş olup bu sigortalar ön panele monte edilmiştir. Sigorta BNC konnektörü çıkarmak suretiyle değiştirilebilir. (Motorola Parça No: GG-6530277C002)

VERT/SINAD/DIST/DVM/COUNTER IN
Osiloskop, SINAD Metre, Distorsiyon Metre, Frekans Sayacı ve Sayısal Voltmetre için müşterek giriş portu.

DEMOD OUT
(MONİTÖR ve DUPLEKS durumları için ) demodüle edilmiş audio çıkışı.

MOD OUT
Analizörün modülasyon sinyal çıkışı.

EXT MOD IN
Harici modülasyon giriş konnektörü. Seviye gösterimi için 1 Vtepe'luk sabit giriş seviyesine ihtiyaç vardır.

MIC
Harici mikrofon için giriş.

Yan Panel Konnektörleri

RGB PORTU (9 PİN)
CGA formatında renkli monitör için bağlantı noktası

RS-232 PORT (25 PİN)
Yazıcı veya kontrol arauyum birimi için bağlantı noktası.

Arka Panel Konnektörleri

10 MHZ STD
10 Mhz referans frekansı giriş ve çıkışı

AC POWER
Şebeke beslemesi girişi

DC POWER DC besleme girişi. 12 V DC
AC ve DC besleme girişleri sigorta ile korunmuştur.

Sigortalar: 220 V AC için 1,5 A, 12VDC için 10A

Alt kumandalar

Dahili / Harici Osilatör Mikro Anahtarı
Arka panelde bulunan 10 Mhz referans osilatörü için BNC konnektörü giriş veya çıkış olarak ayarlar.
Dahili referans osilatörü ayarı.
110/ 220 V Seçme Anahtarı

KULLANIM TALİMATLARI

GENEL

Cihazın temel çalışma konumları şunlardır:

Monitör
Jeneratör
Dupleks
Sweep Jeneratör

Bu çalışma konumlarına ekranın sağ üst köşesindeki RF CONTROL penceresinden ulaşılabilir. Bu işletme konumları içinde değişik ölçüm fonksiyonlarını seçmek mümkündür. RF veri ekranı, voltmetre, distorsiyon metre, SINAD metre, frekans sayacı ve modülasyon çözücü ekranları, sol üst pencerede bulunur. Spectrum analizör, osiloskop, ve çubuk grafiği ise ekranın sol alt penceresinden seçilebilir.

TEMEL İŞLEYİŞ

Analizörün kontrolü ve gösterilecek verinin seçimi ekranda aynı anda görünen üç pencereden yapılır. Bu üç pencere veya imleç bölgelerine erişim, cihazın orta üst kısmında bulunan üç adet imleç bölgesi tuşu ile sağlanır. Birimin kontrolü için yapılan veri girişi, imlecin bulunduğu pozisyona yansır.

İmleç Pozisyonunu kontrol etmek için:

  • imleç bölge tuşlarını kullanarak imleci istediğiniz bölgeye getiriniz.
  • imleç pozisyon tuşlarını kullanarak imleci istediğiniz satıra / pozisyona getiriniz.
  • İstenilen veriye geldiğinizde ayar düğmesini veya nümerik tuşları kullanarak istediğiniz nümerik veriyi giriniz.TEMEL ÇALIŞMA KONUMLARI

Çalışma konumu seçimi için imleci RF Penceresindeki RF Control satırına getiriniz. Ekranın altında bulunan menü anahtarlarını kullanarak analizörü temel çalışma konumlarından birini seçiniz.

Monitör Konumu

Bu konumda telsiz göndermeçleri test edilir. Analizör, anteninden veya göndermeçin analizöre doğrudan bağlantısı ile alınan sinyali, frekansını, güç seviyesini ve modülasyon özelliklerini tespit etmek suretiyle izleme olanağı verir. Cihaz 400 kHz ile 999,999 MHz arası sinyalleri monitör eder. Merkez frekansı 100 Hz'lik adımlara ayarlanır.

Monitör konumu için geçerli diğer kontroller, RF penceresinde Monitör konumu ilk seçildiğinde görünür. Bu kontroller şunlardır:

Preset (Önceden belirlenmiş ayarlar)
Preset hanesi, bant genişliği, frekans, modülasyon tipi ve kod sentezör formatı girmek için bu bilgileri hafızadan çağırmak suretiyle kolay bir yöntem sağlar. Preset kullanılmayacaksa, istenilen verileri tek tek girimiz. Not: Presetlerden bir tanesi kullanılırken bazı değerler değiştirilmiş ise Preset hanesinde çizgiler olacaktır.

B/W
Menü tuşları ile dar bant veya geniş bant FM modülasyonu seçilir.
NB = dar bant; WB = geniş bant

Freq
Nümerik tuşları veya frekans ayar düğmesini kullanarak gözlemlemek istediğiniz frekansı giriniz.

Attenuation
RF girişindeki attenüatör derecesini seçer. (Menü tuşları ile)

Mon RF In Menü tuşları yardımıyla RF Girişini belirler. RF l/O Portuna yük bağlı olup test edilecek telsize doğrudan bağlantı için kullanılmalıdır. ANT Portu ise cihazın almacına bağlı olup havadan alınacak sinyaller için anten ile birlikte kullanılmalıdır. ANT portu seçildiğinde anten konnektörünün yanındaki kırmızı LED yanar.

Modulation Type (Modülasyon Türü)
Modülasyon türünü menü tuşları yardımıyla seçebilirsiniz. AM ve FM standart seçeneklerdir.

Jeneratör Konumu

Almaç testleri için kullanılan jeneratör konumunda seviyesi ayarlanabilen bir RF sinyali üretilir. Bu konumda birden çok dahili veya harici modülasyon sinyali ile taşıyıcı frekansı modüle edilebilir. 400 ile 999,999Mhz arasında RF sinyali üretilebilir. RF kontrol penceresinde Generate ilk seçildiğinde diğer kontrollere erişim mümkün olur.

Bu kontroller şunlardır:

Preset (Önceden belirlenmiş ayarlar)
Preset hanesi, Monitör konumu ile aynıdır.
Not: Presetlerden bir tanesi kullanılırken bazı değerler değiştirilmiş ise Preset hanesinde çizgiler olacaktır.

BAN
Menü tuşları ile dar bant veya geiş bant FM modülasyonu seçilir.
NB = dar bant; WB = geniş bant

Freq
Nümerik tuşları veya frekans ayar düğmesini kullanarak üretmek istediğiniz frekansı giriniz.

Output Lvl (Çıkış seviyesi
0.1 dBm'lik adımlarla -130 dBm ile 0 dBm arasında üretilecek sinyalin çıkış seviyesini belirler. Seçilen seviye ekranda alternatif olarak uV şeklinde de gösterilir. Seçilen porta uygun olarak iki değişik çıkış seviyesi ayar aralığı bulunmaktadır.

  • GEN çıkış port'u seçildiğinde -80 dBM ile 0 dBm arası
  • RF l/O çıkış port'u seçildiğinde -130 dBM ile -50 dBm arası


Not: AM modülasyonu seçilmişse GEN portundaki maksimum seviye -6dBm, RF l/O portundaki maksimum seviye ise -56 dBm'e düşer.

Gen RF Out

Menü tuşları yardımıyla RF Çıkış portunu belirler. RF l/O genellikle tavsiye edilmekte olup test edilen cihaza tek bir bağlantı ile giriş - çıkış sağlar. Daha yüksek seviyeli sinyallere ihtiyaç duyulduğunda ise GEN portu kullanılmalıdır. GEN portu seçildiğinde GEN OUT konnektörünün yanındaki kırmızı LED yanar.

Modulation Type (Modülasyon Türü)
Modülasyon türünü menü tuşları yardımıyla seçebilirsiniz.

Dupleks Konumu
Dupleks konumunda analizörün RF jeneratörü, seviyesi ayarlanabilir ve monitör merkez frekansının belirli düzeyde ötesinde bir frekansda çıkış sinyali üretir. Bu özellik full dupleks telsiz cihazları, röleler ve alma gönderme frekansları arasında belirli bir uzaklık bulunan telsiz cihazlarının bakımında kolaylık sağlar.

Dupleks konumu için geçerli diğer kontroller, RF penceresinde dupleks konumu ilk seçildiğinde görünür. Bu kontroller şunlardır:

Preset (Önceden belirlenmiş ayarlar)
Preset hanesi, Monitör konumu ile aynıdır.

B/W
Menü tuşları ile dar bant veya geiş bant FM modülasyonu seçilir.
NB = dar bant; WB = geniş bant

Mon Freq
Nümerik tuşları veya frekans ayar düğmesini kullanarak gözlemlemek istediğiniz frekansı giriniz.

Offset
Seçilen monitör frekansına relatif olarak jeneratör frekansının uzaklığını seçiniz. Offset frekans değerleri +/- 0 ile 55 MHz arasındadır ve 5 kHz'lik adımlarda seçilebilir.

Mon
Bu satırda monitör giriş atenüasyonu ve monitör portu seçimi olmak üzere iki ayar vardır. Bunların açıklaması için Monitör konumuna bakınız.

Gen
Bu satırda jeneratör çıkış seviyesi ve jeneratör çıkış portu seçimi olmak üzere iki ayar vardır. Bunların açıklaması için Jeneratör konumuna bakınız.

Sweep Jeneratör Konumu
Bu konumda değişken seviye, hız ve bant genişliğinde sweep üretme imkanı bulunur. Sweep jeneratör, bir çok değişik türde RF filtre, RF preselektör, duplekser gibi cihazların testinde çok yararlıdır.

Sweep testi için GEN çıkış portunu test edilecek cihazın girişine bağlayınız. Menü tuşları ile ekranda SWEEP GEN konumunu seçtiğinizde cihazın osiloskop ekranında test edilen cihazın cevabı görülecektir. Uygun RF detektör probları kullanılarak test edilen cihazın çıkışı VERT/SINAD/DIST girişine bağlanmalıdır.

Sweep Jeneratör Konumu için geçerli diğer kontroller, RF Kontrol penceresinde Sweep jeneratör konumu ilk seçildiğinde görünür. Bu kontroller şunlardır:

Rng
Jeneratörün tarayacağı RF frekans sahasını belirler. Ayar sahaları menü tuşları yardımıyla seçilir.

Rate
Menü tuşları ile sweep hızı (ve aynı zamanda buna karşılık gelen osiloskop ekranını) belirlenir.
NB = dar bant; WB = geniş bant

Cen Freq
Jeneratör konumunda Freq ayarına bakınız

Output Lvl
Jeneratör konumuna bakınız.

Gen RF Out
Jeneratör konumuna bakınız.

SES/MODULASYON SENTEZÖRÜ

Ekranın alt sağ tarafında yerleştirilmiş olan Audio Zonu, birimin çok amaçlı ses sentezörü kısmını kontrol etmek için kullanılır. Ses sentezörü tarafından üretilen sinyaller içeriden jeneratöre modulasyon girişine bağlandığı gibi ön paneldeki konnektörklerden MOD OUT portuna da bağlanmıştır.

GENERATE ve DUPLEX modlarında, Audio Zonda girilen seviyeler modulasyon olarak (ya deviasyon yada % AM olarak) gösterilir. Modulasyonunun birleşik toplamı, aktif edilen modulasyon kaynakları için sadece, zonunda üstünde bulunan "Mod Sum:" kısmında gösterilir.

MONITIOR ve SWEEP GENERATE modlarında, Audio Zonda girilen değerler tepe voltaj değerleri olarak gösterilir. Voltaj değerinin bileşik toplamı (sadece aktif edilen modulasyon kaynakları için) zonun üstündeki "Audio Sum:" kısmında gösterilir.

Aşağıda bahsedilen her bir modulasyon sinyali, kendisine ait istenen değeri girebilmek için karşısında bir imleç alanına sahiptir. Tuş takımını veya TUNING KNOB'u kullanarak istenen seviyeyi girin.

Her bir seviye giriş alanının yanındaki ilave imleç alanı, tuşlar vasıtasıyla her bir seçimin aktif edilmesini veya kapatılmasını sağlar. Bu alan zonun en sağındadır. Bu alan için 3 değişik alternatif vardır:

  • CONT sürekli açık durumunu veya eğer bir sequerrce seçilmişse sürekli devridaimi aktif eder. Hemen seviye bilgisinin yanındaki ~ sembolü, sürekli açık durumunu belli eder.
  • OFF modulasyon kaynağını kapatır. Kapalı durumu en sağda seviye bilgisinin yanındaki "X" işareti ile belli edilir.
  • BURST, DTMF, TONE A, TONE B, 5/6 TONE, A/B SEQUENCE, GENERAL SEQUENCE ve TONE REMOTE için tek zamanlı bir sequence modulasyonu sağlar. Tek bir sequence "*" sembolü ile gösterilir.


Fixed 1 kHz
Analizör, diğer ses sentezörlerinden bağımsız olarak seçilebilen sabit 1 kHz modulasyon kaynağına sahiptir. Seviye kontrolü ve açıp kapatma yukarıda bahsedildiği gibidir.

Synth
Seviye kontrolü ve açık-kapalı durumları tuşlar vasıtasıyla seçilir. Sentezör fonksiyonu, geniş bir seçenek sunan bir çok sinyalleşme formatı imkanı sunmaktadır. Bu sinyalleşme formatları, "Synth:" seviye ayar alanına hemen bitişik olan "Format Sel:" alanından seçilerek yapılır. Aşağıda anlatılan sinyalleşme formatları için 3 değişik menü seviyesi vardır.

PL
Bu tuş, Motorola Private-Line (özel Hat) ton kodlu susturma sinyalleşmesini seçer. Bu seçim "Format Sel:" satırının altında iki ilave alanın oluşmasına sebep olur. Birincisi tuşlar vasıtasıyla kod veya frekans seçimi yapılmasına izin verir, ikincisi ise frekans veya kodun değerinin girilmesine izin verir. Geçerli PL kodları ek-b'dedir. Bütün frekans girişleri kabul edilebilirken kodların doğru olarak girilmesi gereklidir.

DPL/DPL INVERT
Bu tuş standart ve ters Motorola Digital private-Line kodlu susturma seçer. "Format Sel:" alanının altındaki tek imleç alanı kodu girmek içindir. Sadece Ek-b'de verilen geçerli kodlar buraya girilebilir.

TONE A/TONE B
Bu tuş 2 sürekli ses tonundan birini seçmek için kullanılır. Ton frekansları "Freq:" alanından veya A/B sequence tablosundan girilebilir.

SELECT V
Bu tuş ile uluslararası 5-ton sinyalleşme formatlarından her hangi birini seçmek için kullanılır. Bu seçim, "Format Sel:" altındaki "Code:" satırında iki ilave alan açar. Birincisi tuşlar vasıtasıyla format seçimini, diğeri ise tuştakımı veya tuşlardan girilen nümerik kodu seçme imkanı sunar.

GENERAL SEQ
Her birine ayrı ayrı frekans ve zaman süresi girilebilen 20 ton slotundan birini seçme imkanı sağlar.

DTMF
Telefon arabirim sistemlerini test etmek için kullanılan DTMF sinyalleşmesini kodlamak için imkan sağlar. Yukarıda anlatıldığı gibi sinyal seviyesini girin ve "Code:" alanından kodu girin.

Harici
Ön peneldeki MIC ve EXT MOD IN portlarından harici olarak uygulanan sinyallerin seçilmesini ve seviyesinin ayarlanmasını sağlar.

NOT: EXT MOD konnektörüne harici bir sinyal uygulandığında, bu sinyal seviyesinin doğru olarak gösterilmesi EXT MOD IN konnektörüne 1 Vpk (2 Vpkpk) sabit seviyeli sinyalin uygulanmasına bağlıdır.

METER VE DISPLAY

Ölçülen verinin gösterimi, ekranın solunda bulunan Display zonunda digital ve grafiksel olarak yapılır. Bu zon iki ayrı gösterge alanına bölünmüştür: Meter(ölçme) alanı ve Display(gösterge) alanı.

Meter
"Meter:" imleç alanından tuşları kullanarak aşağıda anlatılan ölçüm göstergeleri seçilir.

RF Display
Bu alan, seçilen moda (MONITOR, GENERATE, DUPLEX VEYA SWEEP GENERATE) bağlı olarak, test edilen telsize ait RF test verisini gösterir.

GENERATE modutseçildiğinde, RF Display alanı RF Control Zonunda girilen seviyeye göre jeneratör seviyesinin yanında jeneratör merkez frekansını da gösterir. Buradaki tekli imleç alanı tuşlar vasıtasıyla milivolt/mikrovolt (mV/uV), dBu veya dBm Dimilerinin seçilmesine imkan sağlar.

DUPLEX modu seçildiği zaman, RF Display alanı, yukarıda anlatıldığı gibi monitör ve jeneratör verilerinin bir kombinasyonunu gösterir.

SWEEP GENERATE, seçildiği zaman, RF Display alanı, GENERATE modundaki aynı bilgiyi gösterir.

MONITOR modunda, RF Display alanı aşağıda belirtilen bilgileri gösterir:

Mon Freq
RF Control Zonunda girildiği gibi test edilen telsizin merkez frekansını gösterir.

Freq Err
Bu alan yukarıda girilen merkez frekansına bağlı olarak + veya - olarak alınan taşıyıcının frekans offset'ini (hatasını) gösterir.

Dev/AM
RF Kontrol zonunda seçilen modulasyon tipine bağlı olarak alınan taşıyıcının modulasyon seviyesini gösterir.

Input Lvl
Ön panelde seçilen konnektörden alınan sinyal seviyesini gösterir. Veri sadece kanaldaki taşıyıcı frekansları için gösterilir. Bu alandaki tekli imleç seviyenin mikrovolt/watt veya dBm olarak gösterilebilmesini sağlar.

RFScan
"Meter:" RF SCAN göstergesi monitör frekansını alternatif bir düzende gösterimini sağlar. Monitörün seçilen bir frekans aralığında tarama yaptığı ve girişine uygulanan taşıyıcı üzerinde kilitlendiği bir RF frekans sayıcı fonksiyonu sağlar. Daha sonra bulunan frekans gösterilerek önceden frekansın girilmesine ve sonra da hatasının okunmasına gerek kalmaz. İstenen frekans 1 Hz'lik çözünürlülükte gösterilir.

ANT portundan veya RF l/O portundan girilen sinyal gösterilebilir. Analizör, 20 MHz'den 999.9999 Mhz'e kadar ki bir giriş sinyalini otomatik olarak bulmak ve ona kilitlenmek üzere belirlenen aralıkta tarama yapar.

Kilitlenme tipik olarak 5 saniye içerisinde gerçekleşir. Daha çabuk bir bulma için arama aralığını 100 Mhz ile sınırlayın. Bu işlem, tarama aralığı daraltmak üzere Low ve High limitlerini ayarlayarak yapılır.

Anten portu için minimum sinyal seviyesi - 30 dBm, telsiz portu içinse min +20 dBm'dir. Giriş sinyali kesildiğinde, tarama işlemi durdurulur.

Tarama sırasında RF Kontrol Zonundaki "Freq:" alanı tarama işlemi yapıldığı "scanning" yazarak belirtir. Bir taşıyıcı bulunduğunda, bu alan "metering" (ölçme) olarak değişir. Gerçek ölçülen frekans, RF Display kısmında anlatıldığı gibi modulasyon ve seviye bilgisi ile birlikte Meter zonunda verilir.

AC/DC Voltmetre
Analizör, bir genel amaçlı AC/DC sayısal voltmetre imkanı da sunar. Voltmetre girişi, SINAD/DIST metre, VERT Osiloskop girişi ve frequency COUNTER IN için de giriş işlevi gören ön paneldeki BNC portudur. İmleci "Range:" alanına götürün. Ya otomatik-aralığı ya da uygun olan gerilim aralığını (AUTO, 1V, 10V veya 100V) tuşlarından birine basarak seçin. Max. AC aralığı 70VAC'dir.

UYARI: Analizörün maksimum giriş voltajı 100 Vtepe'dir.

Bu ekranın veri kısmı, ölçülen gerilimin sayısal ölçümünün yanında yatay bir bar grafik ile analog gösterimini de sağlayacaktır. (4 rakamlık çözünürlülükle)

AC modda iken, ölçülen giriş dBm olarak da gösterilir (600 ohmda 1mW'a göre).

INT DIST/EXT DIST Meter
Dahili ve harici distorsiyon metreler, Display zondaki "Meter:" alanından tuşlar vasıtasıyla seçilebilirler. Display sayısal gösterge ve bar grafiğe sahiptir. Distorsiyon göndermeç ve almaç modulasyonunun ses kalitesini ölçmek için kullanılır. Distorsiyon metre, tuşlar vasıtasıyla dahili (demodule edilen monitör sinyalinden alır) veya harici (önpaneldeki DIST girişinden) olarak seçilebilir. Distorsiyonmetre sadece sabit 1 kHz frekansında çalışır.

SINAD Metre
SINAD Metre, Display zonundaki "Meter:" alanından seçilir. Display sayısal gösterge ve bar grafiğe sahiptir. SINAD, sabit 1 kHz modulasyon frekansı kullanılarak EIA spesifikasyonlarına göre alıcı duyarlılık ölçümleri yapmak için kullanılır. SINAD için dahili bağlantı yoktur, giriş her zaman ön paneldeki harici BNC port vasıtasıyla olur.

Sayıcı ve Decoding Fonksiyonları
Aşağıda bahsedilen fonksiyonlar Display zonundaki "Meter:" alanından tuşlar vasıtasıyla seçilirler. Bunların girişleri normalde dahili olarak verilen demodule edilmiş monitor sinyalinden ya direkt olarak (porttan) veya havadan olur.

Bu ekranlar tuşlar vasıtasıyla ulaşılabilen MIN ve MAX olarak seçilebilen "Sensitivity:" alanına sahiptirler. Bu çok yüksek seviyedeki sinyallerin de gerektiğinde ölçülebilmelerine imkan sağlar. Normal bir çalışmada bu alan MAX olarak ayarlanmalıdır. İmleç alanları, alçak geçiren ve yüksek geçiren filtre bölümlerine ulaşılmasına imkan sağlarlar. Filtreler PL sinyallerini çözerken enterferans yaratabilen istenmeyen ses modulasyonunu önlemek için kullanılabilirler.

PUPER Sayıcı
Bu tuş Motorola PL frekansını veya diğer düşük frekanslı ses tonlarını 3 rakamlık hassasiyetle ölçebilmek imkanı sağlar.

DPL DECODE
Bu tuş geçerli Motorola DPL kodlarının çözülmesini sağlar.

FREQ CNTR
Bu tuş, 500 kHz'e kadar Ses ve IF frekans ölçümleri için genel amaçlı bir frekans sayıcı sağlar. RF Frekansı ölçümleri için MONITOR fonksiyonunu kullanın.

"Resolution:" alanı, otomatik veya 0.1 Hz'e kadar hassasiyet sağlayan seçilebilir eşik zamanlarından birini seçme imkanı verir. Göstergenin sağındaki işaret eşiklemenin gerçekleştiğini gösterir.

Display
Daha önce bahsedilen meter display'lerinin yanında aşağıda bahsedilen grafik veri göstergelerinden herhangi biri de seçilebilir. Display zonundaki "Display:" alanından tuşlar vasıtasıyla seçilebilirler.

Spectrum Analizör
Spektrum Analizör MONITOR veya DUPLEX modunda aktiftir. Display zonunda iken imleci "Display:" alanına getirin. Tuşuna basarak SPECTRUM ANALYZER'I seçin. Giriş frekansının spektrumu frekans-genlik(dBm) grafiği şeklinde gösterilir. ANT veya RF l/O portu RF kontrol Zonundan giriş portu olarak seçilebilir. Zayıflatma miktarı da bu zondan seçilerek spektrum analizörün hassasiyeti ayarlanır.

Daha geniş bir gösterim alanı istenirse, expand tuşuna basarak ekran büyütülebilir.

Sensitivity
SA "Sensitivity: MIN/MAX" alanı göstergenin taban referansını 10 dB kaydırır. Bu sadece 0 dB zayıflatma için geçerli olan bir durumdur. Giriş zayıflatmasını değiştirmek veya giriş portunu ANT'den RF l/O'ya almak Spektrum Analizör'ün yatay skalasını değiştirecektir.

Dispersion
imleci "Dispersion:" alanına getirip tuşlara basarak band genişliğini değiştirmek mümkündür (20 kHz, 50 kHz, 100 kHz, 200 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 2 MHz, 5 MHz veya 10 MHz). Merkez frekansı RF Kontrol Zonundan girilir.

Etiketler: Ölçüm
İlgili yazılar
Mehmet Yılmaz 23.10.2007
Konular