Bilgi ve Uygulama

Motorola R2600 Sistem Analizörü Uygulamaları

Yazar: Mehmet Yılmaz
Tarih: 23.10.2007
Türkçe

Bu yazıda R2600 Serisi Sistem Analizör kullanarak çok genel telsiz testlerinden bazılarını yapmak üzere tipik test düzenekleri anlatılmaktadır.

TEMEL FM GÖNDERMEÇ TESTİ

Temel FM Göndermeç Testi Düzeneği

Analizörün RF l/O portunu test edilecek göndermecin RF çıkışına bağlayın. Analizörün MOD OUT jakını göndermecin mikrofon ses girişine bağlayın.

UYARI

Göndermeç güç çıkış ölçümleri için analizörün sadece RF l/O portunu kullanın. Göndermeci analizörün ANT portuna kesinlikle bağlamayın. ANT portu sadece havadan alınan sinyaller için bir anten ile kullanılır. Analizörün içindeki RF yükü 3 dakika için 50 W ve 1 dakika için 125 W gücü üzerinde tutabilir. Eğer yüksek güçte bir göndermeç analizöre bağlanıp güç ölçen devrelerde aşırı bir ısınmaya sebep olursa, analizör sesli olarak ve ekranında RF LOAD OVERTEMPERATURE (RF YÜKÜ AŞIRI ISINDI) yazısı okunur. Bu durumda kullanıcının hemen gücü kesmesi gerekir.

Göndermeç Gücü, Frekans ve Frekans Kayıklığı Ölçümleri

1. İmleç RF Kontrol Zonunda iken, analizörü Monitör moduna almak için MON tuşuna basın.

2. RF Kontrol Zonu içerisinde, aşağıdaki ayarları yapın:

RF Control: MONITOR
Preset:-- B/W:NB
Freq: 816.5000 MHz (Göndermeç taşıyıcı frekansı)
Attenuation : -20 dB
Mon RF In: RF l/O
Modulation Type: FM

3. SQUELCH kontrolünü eşik değerine ayar edin. Düşük güçlü göndermeçlerde, monitörün squelchini kaldırmak için daha düşük bir zayıflatma seviyesi kullanmak gerekli olabilir. Zayıflatma ayarlarını çok yüksek tutmak veya squelch ayarlarını çok sıkı tutmak frekans hatası okumalarını engeller. Özellikle UHF ve daha üstü frekanslardaki güç ölçümlerinde oldukça önemli bir faktör olan RF kablosunu iyi kalitede ve mümkün olan en kısa boyda kullanın.

4. İmleç Display Zonunda "Meter:" üzerinde iken RF DISPLAY tuşuna basın.

5. Telsizi göndermeye geçirin gücü (Input Level) ve frekans hatasını (Freq Err) okuyun.

6. Telsizinizin servis manueline bakarak bulunan güç ve frekans değerlerinin belirtilen limitler içinde olup olmadığını ve telsizin her hangi bir ayara ihtiyacı olup olmadığını belirleyin.

Modulasyon Ölçümleri

1. Telsizi uygun PL (veya DPL) ile göndermeye geçirin.

2. PL (veya DPL) kayıklığını izlerken telsizinizin servis manueline bakın ve her hangi bir ayarlama gerektirip gerektirmediğini kontrol edin.

3. Eğer yüklenmiş ise dahili 300 Hz alçak geçiren filtreyi kaldırın.

Analizörün MOD OUT konnektöründen 1 kHz ses modulasyon sinyalini telsize uygula. Telsizin servis manuelinden uygun MIC duyarlılığı için gerekli olan minimum ses seviyesini kontrol edin.

NOT: Audio Kontrol Zonunda gösterilen gerilim seviyeleri açık devre tepe voltajlarıdır. MOD OUT portunun kaynak empedansı 100 ohmdur.

4. 1 kHz sinyali açın, ve 3. adımda olduğu gibi en düşük seviyeye ayarlayın.

5. Kayıklığı okuyarak uygun MIC duyarlılığını kontrol edin. Herhangi bir ayarlamanın gerekli olup olmadığını tespit etmek üzere telsizin servis manueline bakınız.

6. 3. Adımda belirlendiği gibi; 1 kHz ses modülasyon sinyalini maksimum seviye için ayarlayıp. 4. ve 5. adımı tekrar edin.

7. Distorsiyon yüzdesini ölçmek için imleç Display İmleç Zonu içinde ve "meter:" üzerindeyken INT DIS tuşuna basın.

8. Ekrandaki sayısal göstergeye ve bar grafiğine bakın. Herhangi bir ayarın gerekli olup olmadığını kontrol etmek için telsizin servis manueline bakın.

Havadan Ölçümler

1. TEKA-24A Antenini analizörün ANT portuna takın. Göndermeci kendi anteninden veya bir yük üzerinden göndermeye geçirin.

2. İmleç RF Kontrol Zonunda iken, analizörü monitör moduna geçirmek için MON tuşuna basın.

3. SQUELCH kontrolü eşik değerine getirin. Rf Kontrol Zonunda aşağıdaki ayarları yapın:

RF Control:
Preset: - - B/W: NB
Freq: 616.5000 MHz (Göndermeç taşıyıcı frekansı)
Attenutation:-20dB
MonRFIn:ANT
Modulation Type: FM

4. Göndermecin frekansına ve modulasyonuna bakın.

NOT: Bu yöntem uzakta yerleşik bir göndermecin modulasyon ve frekansını kontrol etmek için kullanılabilir.

TEMEL FM ALMAÇ TESTİ

Temel FM Almaç Testi Düzeneği

Analizörün RF l/O portunu telsizin anten konnektörüne bağlayın. Telsizin ses çıkışını analizörün VERT/SINAD portuna bağlayın.

1. İmleç RF Kontrol Zonunda iken, analizörü jeneratör moduna almak için GEN tuşuna basın.

2. RF Kontrol Zonu içerisinde, aşağıdaki ayarları yapın:

RF Control: GENERATE
Preset:-- B/W: NB
Freq: 816.5000 MHz (Almaç frekansı)
Output Level: -112 dBm
Gen RF Out: RF l/O
Modulation Type: FM

3. Audio Kontrol Zonu içerisinde, aşağıdaki ayarı yapın:

Fixed 1 kHz: 3 kHz ~ (sistem kayıklığının %60'ına ayar edin)

4. İmleç Dislay Kontrol Zonun da iken, AC voltmetreyi göstermek için AC VOLTS tuşuna başın.

5. Telsizi tam güç çıkışına ayarlayın (hoparlör empedansı ve üzerindeki voltaj hesap edilerek).

6. İmleç Display Kontrol Zonunda ve "Display:" üzerinde iken EXT SCOPE tuşuna basın.

7. Skobun yatay ve düşey ayarlarını almacın ses çıkışını tam bir sinüs dalgası şeklinde görebilmek için düzeltin.

Almaç Distorsiyon Ölçümleri

1. Yüzde distorsiyonu ölçmek için imleç Display Kontrol Zonunda iken EXT DIST tuşuna basın.

2. Ekrandaki sayısal göstergeye ve bar grafiğine bakın. Herhangi bir ayarın gerekli olup olmadığını kontrol etmek için telsizin servis manueline bakın.

SINAD Ölçümleri:

1. İmleç Display Kontrol Zonunda iken SINAD tuşuna basın.

2. Ekrandaki sayısal göstergeye ve bar grafiğine bakın.

3. Rf Kontrol Zonu içerisinde, SINAD Meter üzerindeki değer ortalama 12 dB oluncaya kadar seçilen RF seviyesini ayarlayın.

4. 12 dB SINAD değeri için gerekli olan RF çıkış seviyesini not edin (üreticisine göre değişmekle beraber tipik olarak -115 dBm).

Modulasyon Kabulü Bandgenişliği

1. Telsizin ses çıkışını maksimum ses çıkışının %10'u olacak şekilde ayarlayın.

2. 12 dB SINAD'a ulaşmak için, 1. basamakta ayarlanan RF çıkış seviyesinin 6dB üstüne RF Çıkış seviyesini ayarlayın. (6 dB= gerilimin 2 katına çıkarılması demektir; yani 0.35 uV 6 dB artırılırsa 0.7 uV olur).

3.Deviasyon seviyesini SINAD metrede 12 dB okuyuncaya kadar artırın, (anlık görüntü bir kaç dB oynayabilir).

4. 3. Adımda ayarlanan deviasyon seviyesini ayarlayın. 5 kHz'lik bir almacın tipik modulasyon kabulü band genişliği 7 ila 8 kHz olabilir. Herhangi bir ayarın yapılıp yapılmayacağına karar vermek için telsizin servis manueline bakın.

Almaç Duyarlılık Testi (20 dB Susturma)

1. İmleç RF Kontrol Zonunda iken MON tuşuna basın.

2. İmleç Display Kontrol Zonunda iken AC VOLTS tuşuna basın.

3. Almacı açın (unsquelch olarak). Analizöre ses gürültüsünü vermek için almacın sesini artırın (en azından max ses gücünün %'ü kadar). dBm olarak gürültü seviyesini okuyun.

4. İmleç RF Kontrol Zonunda iken GEN tuşuna basın.

5. Audio Kontrol Zonunda, modulasyonu kapatın.

6. RF Kontrol Zonunda, RF Çıkış seviyesini, gürültü seviyesi 3. Adımda kaydedilen değerden 20 dB aşağıda olacak şekilde ayarlayın. Herhangi bir ayarın yapılıp yapılmayacağına karar vermek için telsizin servis manueline bakın.

Squelch Duyarlılık Testi

1. İmleç RF Kontrol Zonunda iken MON tuşuna basın.

2. Eğer var ise PL/DPL squelchi kapatın. Telsizin squelch kontrolünü almaç hemen hemen susacak bir noktaya getirin.

3. İmleç RF Kontrol Zonunda iken, GEN tuşuna basın.

4. Audio kontrol Zonunda modulasyonu kapatın.

5. RF kontrol zonunda, RF Çıkış seviyesini almaç tam açacak şekilde artırın. Bu telsizin squelch eşik duyarlılığıdır.

6. PL/DPL squelch duyarlılğını kontrol etmek için imleç Audio Kontrol Zonunda iken, gerekli olan PL frekansını veya DPL kodunu girin.

7. İmleç Audio Zonda iken modulasyonu açın ve analizörün sentezörünü nominal 750 kHz (500-1 kHz) deviasyon sağlayacak şekilde veya üreticinin önerdiği deviasyona ayarlayın.

8. Telsizin PL/DPL squelch devresini açın. Taşıyıcı squelch kontrolünü tamamen açın.

9. RF Kontrol Zonunda, RF çıkış seviyesini almaç açılıncaya kadar artırın. Bu CODED sauelch duyarlılığıdır.

Etiketler: Ölçüm
İlgili yazılar
Mehmet Yılmaz 22.03.2007
Konular