Bilgi ve Uygulama

PROTON GLCD ye Fontlu Yazı Yazdırma

Yazar: Aykut Yılmaz
Tarih: 23.12.2009
Türkçe

GLCD’lerin diğer LCD’lere en büyük avantajı istenilen resim veya yazının görsel olarak gösterilmesidir. 2.Projede GLCD ile fontlu yazı uygulaması yapılacaktır. Bu uygulama için Font generatör programı kullanılacaktır. İstenirse proton programı içindeki font dosyalarıda kullanılabilinir. Biz bu uygulamada kendi font dosyamızı istediğimiz gibi oluşturacağız ve istediğimiz büyüklükte yazıları yazdıracağız.

FONT GENARATOR Programının kullanımı;

Program 3 dosyadan oluşmaktadır font.exe ,fontconverter.cfg , TABCLT32.OCX Font programı Bilgisayarda yüklü olduğu takdirde açılmaz ise TABCLT32.OCX Dosyasını Windows klasörü içine atmanız gerekecektir.

Programı açıp kendimize boş bir txt uzantılı bir dosya oluşturalım örneğin glcd.txt

 

Sonra font kısmından yazacağımız yazının tipi ve boyutu incelik ve kalınlık ayarı yapılması gerekir. Ayarlar yapıldıktan sonra Tamam sekmesi seçilir.

 

Sonra file Destination Directory sekmesi seçilir ve hedef dosya (yani font oluşturacağımız) dosya seçilir. Dosya seçildikten sonra Convert Font sekmesine basılır ve font dosyası oluşur. Bu program ile sadece GLCD ekranında fontlu yazılar ve fontlu simgeler yazılabilinir.Bu program ile GLCD ekranında resim gösterilemez.

GLCD2 Devre şeması;

Devrede şemada ufak bir değişiklik yapılmıştır data portları PORTD’ye atanmıştır.
PROTON KODU;

Device = 16F877
Config XT_OSC,WDT_OFF,PWRTE_ON,BODEN_ON,LVP_OFF,DEBUG_OFF,CP_ALL
XTAL = 4
ALL_DIGITAL= TRUE 'ADC PORTLARININ TAMAMI DİJİTAL GİRİŞ VEYA ÇIKIŞ
LCD_DTPORT = PORTD 'GLCD DATA PORTLARI PORTD'YE BAĞLI
LCD_RSPIN = PORTC.5 'GLCD RS PİNİ PORTC.5 BAĞLI
LCD_ENPIN = PORTC.1 'GLCD ENABLE PİNİ PORTC.1 BAĞLI
LCD_RWPIN = PORTC.4 'GLCD RW PİNİ PORTC.4 BAĞLI
LCD_CS1PIN = PORTC.2 'GLCD CS1 PİNİ PORTC.2 BAĞLI
LCD_CS2PIN = PORTC.3 'GLCD CS2 PİNİ PORTC.3 BAĞLI
LCD_TYPE = GRAPHIC 'GLCD TİPİ GRAFİK KS0108 128*64B WİNSTAR
INTERNAL_FONT = On
FONT_ADDR = 0
GLCD_EXTERNAL_PRINT = PPRINT
Cls
DelayMS 500
BASLA:
Print Font ArialK____12
Print At 3,20,"AYKUT 54"
DelayMS 2000

Print Font ArialK____12
Print At 20,0,"320VOLT.COM"
DelayMS 2000

Print Font Arial____8
Print At 35,0,"glcd2 karakter basma"
DelayMS 2000

Print Font ArialK____12
Print At 50,0,"16F877 + GLCD :)"
DelayMS 2000
End
Include "Arialk12.txt"
Include "ARIAL8.txt"


Proton kodunda GLCD yazının hangi şekilde olmasını font genarator programı ile belirleyebiliriz .GLCD Ekranında yazı boyotunu belirleyen font dosyaları

Include "Arialk12.txt" GLCD Ekranına 12font büyüklüğü
Include "ARIAL8.txt" GLCD Ekranına 8font büyüklüğünde yazı yazar.

Devrenin çalışma görüntüsü


Şimdide faklı bir yazı fontu kullanalım Proton kodu;

Device = 16F877
Config XT_OSC,WDT_OFF,PWRTE_ON,BODEN_ON,LVP_OFF,DEBUG_OFF,CP_ALL
XTAL = 4
ALL_DIGITAL= TRUE 'ADC PORTLARININ TAMAMI DİJİTAL GİRİŞ VEYA ÇIKIŞ
LCD_DTPORT = PORTD 'GLCD DATA PORTLARI PORTB'YE BAĞLI
LCD_RSPIN = PORTC.5 'GLCD RS PİNİ PORTC.5 BAĞLI
LCD_ENPIN = PORTC.1 'GLCD ENABLE PİNİ PORTC.1 BAĞLI
LCD_RWPIN = PORTC.4 'GLCD RW PİNİ PORTC.4 BAĞLI
LCD_CS1PIN = PORTC.2 'GLCD CS1 PİNİ PORTC.2 BAĞLI
LCD_CS2PIN = PORTC.3 'GLCD CS2 PİNİ PORTC.3 BAĞLI
LCD_TYPE = GRAPHIC 'GLCD TİPİ GRAFİK KS0108 128*64B WİNSTAR
INTERNAL_FONT = On
FONT_ADDR = 0
GLCD_EXTERNAL_PRINT = PPRINT
Cls
DelayMS 500
BASLA:
Print Font Ravie_BI_14o25
Print At 0,20,"WWW."
DelayMS 2000

Print Font Ravie_BI_14o25
Print At 20,0,"320VOLT"
DelayMS 2000

Print Font Ravie_BI_14o25
Print At 40,30,". COM"
DelayMS 2000
End
Include "RES_FILE.txt"


Devrenin çalışma görüntüsü;

Bu projeye ait kaynak dosyalarını indirmek için tıklayınız.

GLCD için gerekli programları indirmek için tıklayınız.

Bu projenin video görüntüsü:
GLCD Negatif karakter uygulamsında görüşmek dileğiyle.

Konular