Bilgi ve Uygulama

PIC16F628A ve ASM ile 1sn aralıkla yanıp sönen led

Yazar: Mehmet Yılmaz
Tarih: 23.03.2017
Türkçe

Bu uygulama devresi 1 adet kırmızı ledi birer saniye arayla yakıp söndürmeyi gerçekleştirmektedir.

Devrede PIC16F628A mikrodenetleyicisi kullanılmıştır. 4 Mhz harici kristal ile devre çalıştırılmıştır. Devre 5 Volt ile beslenmiştir.

Devreye ait HEX dosya içeriğini mikrodenetleyiciye yükleyerek devreyi kurduğunuzda çalışır. Devre bredboard üzerinde hazırlanmış olup baskı devresi yoktur.

Devre şeması:

Malzeme Listesi:

U1: PIC16F628A
Y1: 4Mhx kristal,
C1: 100nF kondansatör
C2-C3: 22pF kondansatör
R1: 10k direnç,
R2: 470R direnç

Çalışan devrenin resmi:

Devrenin çalışma vidyosu:Uygulama Pic Assembly kodları:

; ********* *************************** *********
; PIC16F628A ve ASM 1sn aralıkla yanıp sönen led
; MPASM derleyicisi kullanınız
; Tarih: 25.03.2017 12:58:46
; http://www.teknomerkez.com/index.php?git=1657
; ***********************************************
    TITLE "PIC16F628A ve ASM 1sn aralıkla yanıp sönen led"
    LIST p=16F628A
    #INCLUDE <p16f628a.inc>
    __CONFIG _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_ON & _BODEN_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF

    CBLOCK 0x20  ;Değişkenler Tanımlanıyor
    TRSAYAC50
    TRSAYAC51
    TRSAYAC52
    ENDC

    ORG   0x00
    GOTO  BASLA

BASLA      ;Başlangıç noktası
    CLRF  PORTA
    CLRF  PORTB
    BANKSEL TRISA
    MOVLW  b'11111111'
    MOVWF  TRISA
    MOVLW  b'00000000'
    MOVWF  TRISB
    BANKSEL CMCON
    MOVLW  0x07
    MOVWF  CMCON
    GOTO  GOREVLER

GOREVLER    ;Yapılacak işlemler burada
    BSF   PORTB,3
    CALL  BEKLE1SN
    BCF   PORTB,3
    CALL  BEKLE1SN
    GOTO  GOREVLER

BEKLE1SN    ;1sn bekle
    MOVLW  d'10'
    MOVWF  TRSAYAC50
BEKLE1SN1
    MOVLW  d'200'
    MOVWF  TRSAYAC51
BEKLE1SN2
    MOVLW  d'166'
    MOVWF  TRSAYAC52
BEKLE1SN3
    DECFSZ TRSAYAC52, F
    GOTO  BEKLE1SN3
    DECFSZ TRSAYAC51, F
    GOTO  BEKLE1SN2
    DECFSZ TRSAYAC50, F
    GOTO  BEKLE1SN1
    RETURN

    END   ; Program sonu

Devreye ait HEX dosya içeriği:
:020000040000FA
:1000000001288501860183160313FF308500003027
:1000100086008312031307309F000E2886151320D5
:10002000861113200E280A30A000C830A100A63087
:10003000A200A20B1928A10B1728A00B1528080055
:040040000034003454
:02400E00293F48
:00000001FF
Etiketler: Pic Asm 16F628A
Konular