Bilgi ve Uygulama

PIC16F628A ve ASM ile butona basınca ledi yakan devre

Yazar: Mehmet Yılmaz
Tarih: 24.03.2017
Türkçe

Devre bir buton uygulamasıdır ve çok basit düzeyde pic assmbly uygulaması kontrol yapısını göstermeyi hedeflemektedir. SW1 butonuna parmak ile basınca D1 ledi yanmaktadır. Bırakınca da sönmektedir.

Devre 5 volt ile çalışmaktadır.

Devre şeması:Malzeme Listesi:
U1: PIC16F628A
Y1: 4 Mhz kristal
SW1: Buton
C1: 100nF
C2-C3: 22pF
R1-R2: 10k
R3: 470R
D1: LED kırmızı

Uygulama resmi:Devrenin vidyosu:


Devrenin Pic Assembly kodu:
; ********* ********************************* *********
; PIC16F628A ve ASM ile butona basınca ledi yakan devre
; MPASM derleyicisi kullanınız
; Tarih: 25.03.2017 15:48:32
; http://teknomerkez.com/index.php?git=1658
; *****************************************************
    TITLE "PIC16F628A ve ASM ile butona basınca ledi yakan devre"
    LIST p=16F628A
    #INCLUDE <p16f628a.inc>
    __CONFIG _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_ON & _BODEN_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF

    ORG   0x00
    GOTO  BASLA

BASLA      ;Başlangıç noktası
    CLRF  PORTA
    CLRF  PORTB
    BANKSEL TRISA
    MOVLW  b'11111111'
    MOVWF  TRISA
    MOVLW  b'00000000'
    MOVWF  TRISB
    BANKSEL CMCON
    MOVLW  0x07
    MOVWF  CMCON
    GOTO  GOREVLER

GOREVLER    ;Yapılacak işlemler burada
    BTFSS  PORTA,0
    BCF   PORTB,3
    BTFSC  PORTA,0
    BSF   PORTB,3
    GOTO  GOREVLER

    END   ; Program sonu

Devrenin HEX kodu:

:020000040000FA
:1000000001288501860183160313FF308500003027
:1000100086008312031307309F000E28051C8611EB
:06002000051886150E28EC
:04002600003400346E
:02400E00293F48
:00000001FF

Etiketler: Pic Asm 16F628A
Konular