Bilgi ve Uygulama

PIC16F628A ve ASM ile basit 7 segment gösterge devresi

Yazar: Mehmet Yılmaz
Tarih: 25.03.2017
Türkçe

Devre 7 segmentli göstergenin pic ASM ile nasıl yapılacağını göstermektedir. Devre 5 volt ile beslenmelidir.

Devre şeması:


Malzeme Listesi:

U1: PIC16F628A
Y1: 4 Mhz kristal
AFF1: Anod 7 segment gösterge
C1: 100nF
C2-C3: 22pF
R1: 10k
R2-R8: 470R

Devrenin çalışma resmi:Devrenin videosu:


Devrenin ASM kodları:
; ********* ********************************** *********
; PIC16F628A ve ASM ile basit 7 segment gösterge devresi
; MPASM derleyicisi kullanınız
; Tarih: 26.03.2017 17:01:06
; http://teknomerkez.com/index.php?git=1659
; ******************************************************
    TITLE "PIC16F628A ve ASM ile basit 7 segment gösterge devresi"
    LIST p=16F628A
    #INCLUDE <p16f628a.inc>
    __CONFIG _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_ON & _BODEN_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF

    CBLOCK 0x20  ;Değişkenler Tanımlanıyor
    TR1SN1
    TR1SN2
    TR1SN3
    ENDC

    ORG   0x00
    GOTO  BASLA

BASLA      ;Başlangıç noktası
    CLRF  PORTA
    CLRF  PORTB
    BANKSEL TRISA
    MOVLW  b'11111111'
    MOVWF  TRISA
    MOVLW  b'00000000'
    MOVWF  TRISB
    BANKSEL CMCON
    MOVLW  0x07
    MOVWF  CMCON
    GOTO  GOREVLER

GOREVLER    ;Yapılacak işlemler burada
    MOVLW  b'11000000'
    MOVWF  PORTB
    CALL  BEKLE1SN
    MOVLW  b'11111001'
    MOVWF  PORTB
    CALL  BEKLE1SN
    MOVLW  b'10100100'
    MOVWF  PORTB
    CALL  BEKLE1SN
    MOVLW  b'10110000'
    MOVWF  PORTB
    CALL  BEKLE1SN
    MOVLW  b'10011001'
    MOVWF  PORTB
    CALL  BEKLE1SN
    MOVLW  b'10010010'
    MOVWF  PORTB
    CALL  BEKLE1SN
    MOVLW  b'10000010'
    MOVWF  PORTB
    CALL  BEKLE1SN
    MOVLW  b'11111000'
    MOVWF  PORTB
    CALL  BEKLE1SN
    MOVLW  b'10000000'
    MOVWF  PORTB
    CALL  BEKLE1SN
    MOVLW  b'10010000'
    MOVWF  PORTB
    CALL  BEKLE1SN
    MOVLW  b'10001000'
    MOVWF  PORTB
    CALL  BEKLE1SN
    MOVLW  b'10000011'
    MOVWF  PORTB
    CALL  BEKLE1SN
    MOVLW  b'11000110'
    MOVWF  PORTB
    CALL  BEKLE1SN
    MOVLW  b'10100001'
    MOVWF  PORTB
    CALL  BEKLE1SN
    MOVLW  b'10000110'
    MOVWF  PORTB
    CALL  BEKLE1SN
    MOVLW  b'10001110'
    MOVWF  PORTB
    CALL  BEKLE1SN
    MOVLW  b'10111111'
    MOVWF  PORTB
    CALL  BEKLE1SN
    GOTO  GOREVLER

BEKLE1SN    ;1sn bekle
    MOVLW  d'10'
    MOVWF  TR1SN1
BEKLE1SN1
    MOVLW  d'200'
    MOVWF  TR1SN2
BEKLE1SN2
    MOVLW  d'166'
    MOVWF  TR1SN3
BEKLE1SN3
    DECFSZ TR1SN3, F
    GOTO  BEKLE1SN3
    DECFSZ TR1SN2, F
    GOTO  BEKLE1SN2
    DECFSZ TR1SN1, F
    GOTO  BEKLE1SN1
    RETURN

    END   ; Program sonu
Devreye ait HEX dosya içeriği:
:020000040000FA
:1000000001288501860183160313FF308500003027
:1000100086008312031307309F000E28C03086002D
:100020004220F93086004220A43086004220B030C1
:10003000860042209930860042209230860042207D
:10004000823086004220F8308600422080308600D0
:100050004220903086004220883086004220833043
:1000600086004220C63086004220A1308600422011
:100070008630860042208E3086004220BF308600C7
:1000800042200E280A30A000C830A100A630A200ED
:0E009000A20B4828A10B4628A00B442808000C
:02009E0000342C
:0200A00000342A
:02400E00293F48
:00000001FF
Konular