Bilgi ve Uygulama

PIC16F628A ve ASM ile buton ve 7-segment gösterge devresi

Yazar: Mehmet Yılmaz
Tarih: 26.03.2017
Türkçe

Devre butonlarla 7 segmentli göstergelerin kontrolü işine yarıyor. Mikridenetleyici olarak PIC16F6287A kullanılmıştır. 4 Mhz kristal ile osilatör çalışmaktadır. Bu devrede 7 segment gösterge ortak anod olarak seçilmiştir.

Devre 5 volt besleme ile çalışmaktadır.

Devre şeması:Malzeme listesi:

U1: PIC16F628A
Y1: 4 Mhz kristal
AFF1: Anod 7 segment gösterge
C1: 100nF
C2-C3: 22pF
R1-R4: 10k
R5-R11: 470R
SW1-SW3: Buton

Devrenin çalışma resmi:


Devrenin videosu:

Devrenin ASM kodu:

; ********* ************************************* *********
; PIC16F628A ve ASM ile buton ve 7 segment gösterge devresi
; MPASM derleyicisi kullanınız
; Tarih: 26.03.2017 18:45:36
; http://teknomerkez.com/index.php?git=1660
; *********************************************************
    TITLE "PIC16F628A ve ASM ile buton ve 7 segment gösterge devresi"
    LIST p=16F628A
    #INCLUDE <p16f628a.inc>
    __CONFIG _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_ON & _BODEN_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF

    CBLOCK 0x20  ;Değişkenler Tanımlanıyor
    TR500MS1
    TR500MS2
    TR500MS3
    ENDC

    ORG   0x00
    GOTO  BASLA

BASLA      ;Başlangıç noktası
    CLRF  PORTA
    CLRF  PORTB
    BANKSEL TRISA
    MOVLW  b'11111111'
    MOVWF  TRISA
    MOVLW  b'00000000'
    MOVWF  TRISB
    BANKSEL CMCON
    MOVLW  0x07
    MOVWF  CMCON
    GOTO  GOREVLER

GOREVLER    ;Yapılacak işlemler burada
TRISE0
    BTFSS  PORTA,0
    GOTO  TRISE0SONU
    MOVLW  b'11111001'
    MOVWF  PORTB
TRISE0SONU
TRISE1
    BTFSS  PORTA,1
    GOTO  TRISE1SONU
    MOVLW  b'10100100'
    MOVWF  PORTB
TRISE1SONU
TRISE2
    BTFSS  PORTA,2
    GOTO  TRISE2SONU
    MOVLW  b'10001000'
    MOVWF  PORTB
    CALL  BEKLE500MS
    MOVLW  b'11000110'
    MOVWF  PORTB
    CALL  BEKLE500MS
    MOVLW  b'10111111'
    MOVWF  PORTB
    CALL  BEKLE500MS
TRISE2SONU
    GOTO  GOREVLER

BEKLE500MS   ;500ms bekle
    MOVLW  d'5'
    MOVWF  TR500MS1
BEKLE500MS1
    MOVLW  d'199'
    MOVWF  TR500MS2
BEKLE500MS2
    MOVLW  d'166'
    MOVWF  TR500MS3
BEKLE500MS3
    DECFSZ TR500MS3, F
    GOTO  BEKLE500MS3
    DECFSZ TR500MS2, F
    GOTO  BEKLE500MS2
    DECFSZ TR500MS1, F
    GOTO  BEKLE500MS1
    RETURN

    END   ; Program sonu

Devrenin HEX kodu:

:020000040000FA
:1000000001288501860183160313FF308500003027
:1000100086008312031307309F000E28051C122848
:10002000F9308600851C1628A4308600051D21287D
:10003000883086002220C63086002220BF3086000D
:1000400022200E280530A000C730A100A630A20053
:0E005000A20B2828A10B2628A00B24280800AC
:02005E0000346C
:0200600000346A
:02400E00293F48
:00000001FF


Konular