Bilgi ve Uygulama

PicASM ile PIC16F628A ve Bluetooth ile veri gönderme

Yazar: Mehmet Yılmaz
Tarih: 28.03.2017
Türkçe

Bu devre ile basılan butonun tanımlanmış bilgileri HC-06 bluetooth modül üzerinden telefona gönderilmektedir. Devre 5 volt ile çalışmaktadır.

Çalışması: Birinci butona basıldığında telefona "Teknomerkez - Teknoloji Merkezi" yazısnı gönderir.

İkinci butona basınca "Mehmet YILMAZ" yazısını gönderir.

Üçüncü butona basınca "ASM ile PIC16F628A ve Bluetooth ile veri gonderme" yazısını gönderir.

Bu bilgileri sizler ASM kodlardan değiştirebilirsiniz.

Devre şeması:


Devrenin malzeme listesi:

U1: 16F628A
Y1: 4 Mhz kristal
C1: 100nF
C2-C3: 22pF
SW1-SW3: Buton
R1-R4: 10K direnç
J1: HC-06 bluetooth bağlantısı için konnektör.

Devreye ait uygulama resmi:

Devreye ait çalışma videosu:


Devreya ait assembly ASM kodlar:

; ********* ***************************** *********
; ASM ile PIC16F628A ve Bluetooth ile veri gönderme
; MPASM derleyicisi kullanınız
; Tarih: 28.03.2017 10:46:43
; http://teknomerkez.com/index.php?git=1661
; *************************************************
    TITLE "ASM ile PIC16F628A ve Bluetooth ile veri gönderme"
    LIST p=16F628A
    #INCLUDE <p16f628a.inc>
    __CONFIG _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_ON & _BODEN_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF

    CBLOCK 0x20  ;Değişkenler Tanımlanıyor
    TR500MS1
    TR500MS2
    TR500MS3
    YOL
    ENDC

    ORG   0x00
    GOTO  BASLA

BASLA      ;Başlangıç noktası
    CLRF  PORTA
    CLRF  PORTB
    BANKSEL TRISA
    MOVLW  b'11111111'
    MOVWF  TRISA
    MOVLW  b'00000000'
    MOVWF  TRISB
    BANKSEL SPBRG
    MOVLW  d'25'
    MOVWF  SPBRG
    MOVLW  b'00100100'
    MOVWF  TXSTA
    BANKSEL RCSTA
    BSF   RCSTA,SPEN
    BANKSEL CMCON
    MOVLW  0x07
    MOVWF  CMCON
    GOTO  GOREVLER

GOREVLER    ;Yapılacak işlemler burada
    BTFSS  PORTA,0
    GOTO  TR_ISE0
    BSF   PORTB,2
    MOVLW  'T'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'e'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'k'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'n'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'o'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'm'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'e'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'r'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'k'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'e'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'z'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  ' '
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  '-'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  ' '
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'T'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'e'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'k'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'n'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'o'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'l'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'o'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'j'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'i'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  ' '
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'M'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'e'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'r'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'k'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'e'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'z'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'i'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    BSF   PORTB,2
    MOVLW  d'13'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    BSF   PORTB,2
    MOVLW  d'10'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    CALL  BEKLE500MS
TR_ISE0
    BTFSS  PORTA,1
    GOTO  TR_ISE1
    BSF   PORTB,2
    MOVLW  'M'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'e'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'h'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'm'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'e'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  't'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  ' '
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'Y'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'I'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'L'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'M'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'A'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'Z'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    BSF   PORTB,2
    MOVLW  d'13'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    BSF   PORTB,2
    MOVLW  d'10'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    CALL  BEKLE500MS
TR_ISE1
    BTFSS  PORTA,2
    GOTO  TR_ISE2
    BSF   PORTB,2
    MOVLW  'A'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'S'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'M'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  ' '
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'i'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'l'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'e'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  ' '
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'P'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'I'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'C'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  '1'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  '6'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'F'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  '6'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  '2'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  '8'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'A'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  ' '
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'v'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'e'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  ' '
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'B'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'l'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'u'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'e'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  't'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'o'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'o'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  't'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'h'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  ' '
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'i'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'l'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'e'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  ' '
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'v'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'e'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'r'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'i'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  ' '
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'g'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'o'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'n'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'd'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'e'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'r'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'm'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    MOVLW  'e'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    BSF   PORTB,2
    MOVLW  d'13'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    BSF   PORTB,2
    MOVLW  d'10'
    CALL  SERIPORT_GONDER
    CALL  BEKLE500MS
TR_ISE2
    GOTO  GOREVLER

SERIPORT_GONDER
    MOVWF  TXREG
    BANKSEL TXSTA
SERIPORT_TX_KONTROL
    BTFSS  TXSTA,TRMT
    GOTO  SERIPORT_TX_KONTROL
    BANKSEL PORTB
    RETURN

BEKLE500MS   ;500ms bekle
    MOVLW  d'5'
    MOVWF  TR500MS1
BEKLE500MS1
    MOVLW  d'199'
    MOVWF  TR500MS2
BEKLE500MS2
    MOVLW  d'166'
    MOVWF  TR500MS3
BEKLE500MS3
    DECFSZ TR500MS3, F
    GOTO  BEKLE500MS3
    DECFSZ TR500MS2, F
    GOTO  BEKLE500MS2
    DECFSZ TR500MS1, F
    GOTO  BEKLE500MS1
    RETURN
    
    END   ; Program sonu

Devreye ait hex dosya içeriği:

:020000040000FA
:1000000001288501860183160313FF308500003027
:100010008600831603131930990024309800831248
:10002000031398178312031307309F001728051C2A
:100030005F2806155430F0206530F0206B30F0203A
:100040006E30F0206F30F0206D30F0206530F02001
:100050007230F0206B30F0206530F0207A30F020E4
:100060002030F0202D30F0202030F0205430F020CF
:100070006530F0206B30F0206E30F0206F30F020D3
:100080006C30F0206F30F0206A30F0206930F020C2
:100090002030F0204D30F0206530F0207230F0201C
:1000A0006B30F0206530F0207A30F0206930F0209D
:1000B00006150D30F02006150A30F020F820851CBA
:1000C000832806154D30F0206530F0206830F02090
:1000D0006D30F0206530F0207430F0202030F020BA
:1000E0005930F0204930F0204C30F0204D30F020D5
:1000F0004130F0205A30F02006150D30F020061562
:100100000A30F020F820051DEF2806154130F020B8
:100110005330F0204D30F0202030F0206930F020B6
:100120006C30F0206530F0202030F0205030F0208E
:100130004930F0204330F0203130F0203630F020CC
:100140004630F0203630F0203230F0203830F020C9
:100150004130F0202030F0207630F0206530F02063
:100160002030F0204230F0206C30F0207530F0204C
:100170006530F0207430F0206F30F0206F30F020C8
:100180007430F0206830F0202030F0206930F0200A
:100190006C30F0206530F0202030F0207630F020F8
:1001A0006530F0207230F0206930F0202030F020EF
:1001B0006730F0206F30F0206E30F0206430F02097
:1001C0006530F0207230F0206D30F0206530F02086
:1001D00006150D30F02006150A30F020F8201728FB
:1001E000990083160313981CF32883120313080045
:1001F0000530A000C730A100A630A200A20BFE2847
:0A020000A10BFC28A00BFA2808004F
:04020A000034003488
:02400E00293F48
:00000001FF


Konular