Bilgi ve Uygulama

JAL 2: Değişkenler, Sabitler, Rumuzlar

Yazar: İsmail Sahillioğlu
Tarih: 10.04.2019
Türkçe

Değişkenler  programlama dillerinin vazgeçilmez öğelerindendir. Değişkenler program yazarken, bellek konumlarının adres sayılarını kullanmak yerine benzersiz bir adla ilişkilendirip bu konumlar üzerinde veri organizasyonu yapmamızı sağlar. Biz insanlar için adlarla çalışmak sayılarla çalışmaktan daha kolaydır. Örneğin arkadaşlarımızın telefon numaralarını telefonumuza yalnızca numara olarak değil, onları adlandırarak saklar, o numaralardan her arama geldiğinde numaraları görmek yerine ilgili arkadaşımızın adlarını görürüz. Adlandırarak saklarız çünkü adları anımsamak sayıları anımsamaktan daha kolaydır. Aynı şey programlama için de geçerlidir. Bazı uygulamalarda her biri farklı amaçlar için (ör. sayım, yedekleme, biriktirme vb.) onlarca belki de yüzlerce bellek konumu kullanmamız gerekebilir. 

8-Bit mikrodenetleyicilerde bellek konumları genelde “0x2C, 0x8A, 0xFF” gibi on altılık tabanda sayılarla adlandırılmıştır (aslında adreslenmiştir). Farklı amaçlarla kullanmak isteyeceğimiz bu bellek konumlarını sayı adlarıyla kullanmak, yazdığımız programın bizim açımızdan okunmasını zorlaştırır. İşte burada derleyicilerin bir güzelliği olan değişkenler büyük rol üstlenirler. Örneğin “sayac1 = 5” ve “0x8A = 5” kodlarında “sayac1”, “0x8A”’ya göre bizim açımızdan daha okunaklı ve akılda kalıcı olacaktır. Derleyici tanımladığımız her değişken adını türüne bağlı olarak gerektiği kadar bellek konumlarıyla otomatik olarak ilişkilendirerek bizleri anlaması zor sayı yığınından kurtarır. Benzeri dillerde olduğu gibi JAL dili de kendi değişken türleri yapısına sahiptir. Bir kaç farklılık dışında diğer dillerdeki veri türlerine benzer sayılır. Sonraki yazıda değişken veri türlerini daha yakından ve ayrıntılı inceleyeceğiz.


Konular