Bilgi ve Uygulama

Pic Asm Eğitimi


Mehmet Yılmaz 10.08.2019
Bugünlerde hızla gelişen teknoloji sonucu 'Yapay zeka, büyük data' gibi konular ilgide üst sıraları işgal etmiş olsada alt yapıları çerçevesinde incelendiğinde ihtiyaç duyulan verilerin temelde sensörlerle toplandığını görüyoruz. İşlemleri güçlü işlemciler yapıyor olsada sensörler mikrodenetleyiciler ile veriye (data) dönüştürülmektedir. Yada sonuçta yapılması gereken eylemler mikrodenetleyicilere bağlanmaktadır. Bir büyük yazıcıyı incelediğimizde elektronik kartlarında çok sayıda mikrodenetleyiciye rastlıyoruz.  Mikrochip Pic serisi için Assembly dilinde programlamayı anlatmaya başlıyorum.
İsmail Sahillioğlu 18.04.2017
PIC denetleyicilerde; her biri 8-bit genişliğinde olan, Special Function Registers/Özel İşlev Yazmaçları ve General Purpose Registers/Genel Amaçlı Yazmaçların bulunduğu veri bellekleri haritalandırılmış bir yapıya sahiptir. Bu bellek haritası modelden modele değiştiğinden dolayı burada yalnızca PIC16F628A modelinin veri belleği yapısından ve bu bellekte verinin nasıl işlenebileceği ve yönetilebileceğinden söz edeceğim.
Konular